Håkan Hermansson (S) jämför äpplen med päron

Jag blev minst sagt förvånad när jag läste socialdemokraten Håkan Hermanssons krönika i Skånskan den 18/9. Hermansson, som är journalist, bygger upp hela sin text på att regeringen nu skulle vara nöjd med samma arbetslöshet som Anders Borg år 2006 kallade för massarbetslöshet.

Jag tycker att man kan ha höga krav på Skånska Dagbladets krönikörers faktagranskning. Jag kan förstå att man inte kan ha allting uppdaterat i huvudet, men en enkel faktasökning på Google skulle ha gett Håkan Hermansson svaret.

2007 ändrades arbetslöshetsstatistiken. Då började SCB att redovisa arbetslösheten enligt FN:s ILO-definition, den internationella standard som de flesta länder använder för sin arbetslöshetsstatistik. Det gör att svensk statistik nu kan jämföras med andra länders statistik.

Förändringen innebar framförallt att den redovisade åldersgruppen för arbetssökande ändrades från 16-64 år till 15-74 år och att arbetssökande heltidsstuderande började räknas in i gruppen arbetslösa. Detta är ganska stora grupper, inte minst studerande som söker extrajobb. Detta gör en skillnad på runt två procentenheter, så arbetslösheten som låg på 5-6 procent med den gamla definitionen blev 7-8 procent med den nya definitionen. Arbetslösheten vid årsskiftet 2011/12 på 7,5 procent skulle exempelvis ha varit 5,3 procent med den gamla definitionen.

Det mål på 5-6 procents arbetslöshet som regeringen nu har och som Håkan Hermansson kritiserar är alltså lägre än det 4 procentmål som Göran Persson hade som statsminister. Med Hermanssons resonemang så ville alltså partikamraten Persson i ännu högre utsträckning ha ”en lagom hög arbetslöshet som håller lönebildning och inflation i schack.”

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.