Centerledamöter: utred den illegala införseln av alkohol

Den illegala sprithandeln är idag så utbredd att man kan kalla den för en regelrätt svart spritmarknad. Den ökade tillgången är ett problem för den allmänna folkhälsan och drabbar i hög grad minderåriga. Nu har den dessutom utvecklats till en lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Den illegala spritsmarknaden måste därför ses som ett problem ur fler perspektiv, även rättsliga och ekonomiska.

Att blunda för problemet hotar ytterst trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken och Systembolagets legitimitet undergrävs av den parallella svartmarknaden. Det finns ett klart stöd bland riksdagsledamöterna i synen på alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som kräver åtgärder.

– Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda den faktiska omfattningen av den illegala införseln av alkohol, för att skapa en sammanhängande bild av problemens omfattning och en stabil grund för att gå vidare med åtgärder mot den organiserade spritsmugglingen, säger Johan Linander och Karin Nilsson, riksdagsledamöter för Centerpartiet.

Många tecken talar för att omfattningen på den illegala införseln och vidareförsäljningen av alkohol har ökat kraftigt under senare år. Mellan 2008 och 2011 ökade beslagen av sprit med 65 procent. Därtill kommer de omhändertaganden av obeskattad alkohol som har ökat drastiskt under de senaste fyra åren. Enligt Tullverket upplever man att det nu kommer en strid ström av smugglad alkohol in i landet. Smuggelsprit är heller inte svårtåtkomligt för den som vill köpa. Genom polisen och fältarbetare, men även via enkätundersökningar med skolelever, vet vi att ungas kontakter med smuggelsprit har blivit mycket vanligare under senare år. Siffror visar att Systembolagets alkoholförsäljning har minskat kraftigt, medan drickandet av illegal sprit ökat hos minderåriga.

– Det är främst ungdomar som drabbas av den organiserade svarthandeln då smuggelsprit är betydligt lättare för ungdomar att få tag på än sprit från Systembolaget och dessutom betydligt billigare att köpa. Det är dags att agera kraftfullt, säger Karin Nilsson, riksdagsledamot.

– Vi måste vi ta fram en nulägesbild av hur alkoholsmugglingen i Sverige ser ut idag. Därför motionerar vi om att regeringen bör tillsätta en utredning som noggrant ser över hur den illegala införseln av sprit ser ut idag och dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning, säger Johan Linander, riksdagsledamot.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

8 Responses to Centerledamöter: utred den illegala införseln av alkohol

 1. z999 says:

  Jag tror att det behövs en översyn av reglerna. En del som bryter mot de nya lagarna är osäkra på om de begått lagbrott. Tydliga regler och kanske lite mer insatser för att se till att de efterlevs kan minska problemet lite. Jag tror att chansen då ökar at de större smugglarna som struntar i reglerna riskerar en större anmälningsbenäghenhet från allmänheten. Däremot tror jag absolut inte på att lägga sig platt och sänka priset på systembolaget. Om man vill uppträda moraliskt korrekt för att stoppa ungdomsfylleriet så bör man i kombination med hårdare insatser även se till att fler ungdomar har ett jobb som det är jobbigt att gå bakis till. I alla fall tydligt signalera att man har den ambitionen.

 2. Frekar06 says:

  Johan,

  Är nyutexaminerad lärare inom de samhällsorienterade ämnena för grundskolans senare år och gymnasieskolan och tror att det finns en stor potential att förbättra situationen för många barn och unga i vårt land när det kommer till detta område med alkohol genom att förbättra undervisningen i dessa frågor. Men också i frågor som rör värdegrunden i allmänhet. Här handlar det om att förändra barn och ungas attityder och att öka dess kunskap.

  Jag tror definitivt att här behövs skolutveckling inte minst inom SO-ämnena så att vi får bättre undervisning inom detta med alkohol. Det står i våra styrdokument att det här ska tas upp. Men det verkar vara mycket fina ord och liten verkstad. Med andra ord behövs här mer verkstad ute i skolorna och även om vi kommer in på mer eller mindre kontroversiella frågor inom detta område så måste vi våga lyfta också såna i undervisningen.

  Sen håller jag med Z999 om att reglerna behöver bli tydligare för de är inte lätta att tolka som de är skrivna nu och än mindre att förstå var gränsen går för vad lagen inte tillåter. /Fredrik

 3. Frekar06 says:

  “förstå var gränsen går för vad lagen inte tillåter.”

  Det ska stå: förstå var gränsen för vad lagen tillåter och vad den inte tillåter går.

 4. Ola says:

  Ja det skulle vara bra få veta hur reglera är. Som jag förstått så kan jag beställa några flaskor i Tyskland om en Svensk långtradare hämtar dom i Tyskland. Men en Tysk långtradare får inte köra dom hit för då måste jag tulla för dom. Men jag vet inte om det är så reglerna ska tolkas enligt Eu

 5. z999 says:

  Kanske man kunde ha någon typ av broschyr som delades ut till folk som åtminstone åker de vanliga färdrutterna? Var nyligen på en dagstur till Åland där jag faktiskt inte vet om jag handlade laglig mängd eller inte men antar att det var ganska ok eftersom tullen släppte igenom mig med varorna helt öppet. Men många sa innan att de trodde att jag handlat mer än vad som är ok. Nåväl, tullen bestämmer och inte dom.
  Frekar06’s idé om att undervisa om alkohol i skolan låter så bra så jag fattar inte varför det inte redan har genomförts.

 6. Ola says:

  Z999

  Jag har fått för mej att när man åker till Åland eller passerar Åland får man köpa med sig rätt mycket och på båten är det helt skattebefriat. Men när man åker färjan mellan Umeå och Vaasa får man inte köpa något som är skattebefriat för EU. Och i Finland är det samma priser som i Sverige
  Men jag håller med om att det skulle vara bättre upplysningar så folk visste
  Men jag tror det är lite oklart hur reglerna är om man köper skattat i Tyskland och andra länder efter EU dommen

 7. Åland har ett undantag vad gäller taxfree, de är med i EU men inte i EU:s skatteområde. Det betyder att nästan alla båtar mellan Sverige och Finland/Baltikum går via Åland för att de ska kunna sälja taxfree ombord.

  Reglerna för inom EU och reglerna från land utanför EU.

 8. z999 says:

  Samma som när Marocko hade frihamnar för pirater?!

Leave a Reply

Your email address will not be published.