Daily Archives: 4/10/2012

Begränsa Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet att stoppa vindkraftsetableringar. Motivering Det finns goda anledningar till att försvaret ska yttra sig när det gäller vindkraftsetableringar. Alldeles i … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 1 Comment