Svagt resultat i Rio

FN:s hållbarhetsmöte i Rio de Janeiro i juni blev ingen framgång. Slutdokument innehåller några viktiga delar, som antagandet av ett 10-årigt ramverk för hållbar produktion och konsumtion, liksom beslutet att inrätta globala hållbarhetsmål 2015. Men överlag saknas det skarpa åtaganden på många områden. Särskilt i frågor som rör miljöskadliga subventioner, ekosystem, överfiske och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp.

Några ljusglimtar finns det. En är kapitlet om vikten av en grön ekonomi samtidigt som också fattigdomen minskar. Även om resultatet inte är så tydligt som Sverige hade önskat, betonas näringslivets delansvar för den gröna omställningen. Nu ställer sig fler bakom att det behövs mer av finansiella styrmedel och marknadsbaserade lösningar, både här och i fattiga länder. När de ekonomiska signalerna inkluderar miljö och utveckling kommer vi snabbare framåt, än om enbart biståndsmedel ska möjliggöra en hållbar utveckling.

I regeringens arbete inför Rio har det varit viktigt för Centerpartiet att resultaten ska betyda något för den enskilde. En global hållbarhetsplan kan inte bara fokusera på stater, och det är glädjande att slutdokumentet betonar individens roll och möjligheter. Därtill resulterade samtalen i en plattform för ökat fokus på utveckling av stadsmiljöer. Genom Centerpartiets politik i regeringen ligger Sverige redan långt framme i arbetet med hållbara städer.

Glädjande var också att EU till skillnad från andra Kanada och USA ville se konkreta åtaganden om hållbarhetsmål och steg som måste tas för en grön ekonomi. I de fattiga ländernas grupp, G77, var för många emot förslagen om en grön ekonomi. Detta trots att många afrikanska länder i G77 stödde dessa skrivningar. Tyvärr fick också oljeproducerande länder som Saudiarabien och Venezuela med sig G77 i att motarbeta texter för att fasa ut subventioner av fossila bränslen.

Rio-dokumentet är svagt. Men alla som vet vad som behöver göras, och vet att det är billigare att ställa om förr snarare än senare, kan använda Rio som en hävstång i arbetet. Centerpartiet är drivande i att ta fram en nationell klimatfärdplan med sikte på hur Sverige ska ha noll nettoutsläpp år 2050. Mycket av arbetet måste ske lokalt och måste börja nu. Vi kommer i de kommuner och landsting vi är aktiva att föra fram krav på att göra regionala och kommunala klimatfärdplaner. Detta eftersom inga miljömål nås om inte åtgärder görs och förändringar sker i vardagen, där människor lever och verkar. Det handlar om smartare transportlösningar, enklare återvinning där avfall blir en ny råvara och fler lösningar för småskalig produktion av förnybar energi. Ett annat viktigt område är att lokalt kartlägga viktiga ekosystemtjänster som pollinering och vattenrening.

Rio-mötet har satt en ram – nu måste världen och Sverige fylla den med innehåll.

Lena Ek (C), Miljöminister
Johan Linander, Riksdagsledamot för Centerpartiet Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.