Ny polisorganisation

Imorgon förmiddag presenterar vi Polisorganisationskommitténs förslag för en ny svensk polisorganisation. Att vi föreslår en nationell polismyndighet istället för RPS och 21 länspolismyndigheter är inte längre någon hemlighet. Vi har också fått regeringsbeslut på tilläggsdirektiv för att fortsätta utreda huruvida Säpo ska bli en egen myndighet (ligger idag under RPS även om Säpo har egen budget, säkerhetspolischefen utses av regeringen och de har ett eget regleringsbrev) samt att vi ska fortsätta utreda en extern tillsynsmyndighet för polisen och eventuellt fler myndigheter inom rättsområdet.

Även om enmyndighetslösningen i sig innebär centralisering så är det viktigt att betona att det inte ska innebära någon centralisering av polisverksamheten. Svenska folket kommer inte att uppleva att polisen flyttas längre ifrån dem. Snarare tvärtom, eftersom vi frigör resurser på administration och annat som idag dubbelarbetas (eller 21-dubbelarbetas…) så kan mer resurser läggas på kärnverksamheten, brottsförebyggande och brottsutredande.

Svenska Dagbladet intervjuade mig igår och jag tyckte mest att jag sa sådant som redan var känt, men det blev tydligen en intressant artikel som har gjort att även tv och radio har tagit upp det.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ny polisorganisation

  1. Pingback: Christian.Ottosson.nu » Vår polis måste vara lokal

  2. Pingback: Christian.Ottosson.nu » Vår polis måste vara lokalt förankrad

Leave a Reply

Your email address will not be published.