Ungdomsarbetslösheten åtgärdas inte av fega politiker

Givetvis finns det olika syn på hur framgångsrik regeringens jobbpolitik har varit de senaste åren, men istället för ett politiskt tyckande kan man titta på statistiken. Vi har genom bland annat lägre inkomstskatter, regelförenklingar för företag och reformerade socialförsäkringar fått en ökad sysselsättning. Detta trots den ekonomiska krisen som har drabbat nästan hela Europa mycket hårt.

Det är dock uppenbart att ungdomsarbetslösheten fortfarande är ett jätteproblem. Det kan vi i Centerpartiet inte acceptera. Ungdomsarbetslösheten är ett strukturellt problem. Kraftfulla strukturreformer är därför nödvändiga. Framtidens arbetslinje måste sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, förbättra matchningen, skapa bättre möjligheter för företag, och öka samverkan mellan skola och näringsliv.

Hittills har jobbpolitiken byggt på att skapa trygghet genom en rigid arbetsrätt och uppmuntra flexibilitet genom en kärvare arbetslöshetsförsäkring. Denna politik har begränsningar i form av inlåsningseffekter för äldre och erfarna – och trösklar för oerfarna och yngre.

För att komma till rätta med sådana trösklar och inlåsningseffekter vill Centerpartiet vända på steken och istället öka flexibiliteten genom att modernisera arbetsrätten och stärka tryggheten genom att reformera arbetslöshetsförsäkringen.

Den låga rörligheten på arbetsmarknaden leder till färre öppningar för yngre och nyutexaminerade. Turordningsreglerna bevarar gamla strukturer och leder till svårigheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. OECD har i sin senaste Sverigerapport, återigen, visat att den strikta arbetsrätten leder till en sämre fungerande arbetsmarknad för unga.

För att stärka ungas ställning är det viktigt att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Företag värderar praktisk kunskap minst lika högt som teoretisk. Centerpartiet vill dessutom stimulera företagens efterfrågan på arbetskraft. Regeringen har gjort det mer lönsamt att jobba genom stora skattesänkningar på arbetsinkomster. Men framöver måste vi också göra det mer lönsamt att anställa och driva företag, genom att sänka arbetsgivaravgifter och skatter på företagande.

För oss är arbetslinjen och företagarlinjen två sidor av samma mynt. Det är bara genom fler och växande företag som fler jobb för unga kan skapas. Framtidens arbetslinje kräver reformer. Centerpartiet har förslagen. Det enda som nu behövs är politiker med mod att fatta de nödvändiga besluten.

Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson
Johan Linander (C), riksdagsledamot för södra Skåne

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.