Justitieministern mest aktiv

Jag blev lite överraskad när jag såg Svenska Dagbladets sammanställning över hur många propositioner som de olika ministrarna har lagt och hur många utredningar som de har tillsatt. Dels för att jag tycker att en del är för inaktiva, det finns mycket att åtgärda på alla politikområden, och dels för att justitieministern är så mycket produktivare än nästan alla andra ministrar. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politisk-passivitet-hos-flera-av-ministrarna_6954061.svd

Även om inte alla propositioner och utredningar från Ask kommer i Justitieutskottet (en del i Civilutskottet och några i Konstitutionsutskottet, plus immaterialrättsliga frågor i Näringsutskottet) så känner vi av arbetsbelastningen i utskottet. Vi har dessutom många EU-frågor som hanteras på nästan varje sammanträde. Även vad gäller kommande propositioner så ligger justitie i topp med 17 propositioner, det är lika många som tvåan och trean på listan tillsammans.

Det skulle förvåna mig om inte Svenska Dagbladet fortsätter sin granskning med att jämföra med hur många propositioner (och utredningar) som las fram av den nya alliansregeringen sep-06 – mars-08 samt av den gamla S-regeringen sep-02 – mars-04. Utan att ha några gamla proplistor kvar så kan jag gissa på att de kommer fram till att den nuvarande alliansregeringen kommer med färre förslag än både alliansregeringen 06-08 och S-regeringen 02-04.

Vår första mandatperiod med alliansregering gick igång med en rivstart. Det tillsattes väldigt många utredningar för att hinna komma till beslut i riksdagen förre 2010 (vi visste ju inte om vi skulle bli omvalda). Även S-regeringen för åtta år sedan hade förmodligen fler propositioner, men kanske inte fler utredningar.

Att Göran Perssons regering la fram fler propositioner (om det nu är så, det är min bedömning) beror på tre saker som jag spontant kommer att tänka på. För det första är en socialistisk regering alltid mer intresserad av att komma med nya lagar än en borgerlig regering. Det ligger i den starkare tron på samhällets styrning, medan vi hellre överlåter besluten till de som berörs.

För det andra så är det svårare att regera i koalition än som ensamt parti. Det är knappast någon hemlighet. Enpartiregeringar kan lägga fram vad de önskar, även om det finns intern splittring så kan partiledaren slå näven i bordet och säga hur det ska bli. I koalitionsregeringar krävs det överenskommelser. Det gör hela processen långsammare och det händer att frågor läggs åt sidan för att vi inte är överens. Det hjälper inte att statsministern slår näven i bordet, vi blir inte “överens” för det.

För det tredje så är alliansregeringen nu utan egen majoritet i riksdagen. Det gör att flera viktiga frågor inte enbart måste förhandlas och kompromissas inom alliansen utan även med ett femte parti, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Detta tar ytterligare tid och leder då och då till att proposition inte läggs fram även om allianspartierna är överens. Vet vi att en proposition kommer att falla i riksdagen så finns det oftast ingen mening med att lägga fram den.

Svenska folket har gett ett samarbete mellan fyra partier mandat att regera, men har samtidigt sagt att vi inte ska ha egen majoritet i parlamentet. Vi får anpassa oss efter detta och det gör att förändringstakten och därmed antalet propositioner minskar. Det kallas för demokrati.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Justitieministern mest aktiv

 1. Jag har problem med länkar, vill inte komma in i texten som de ska. Någon som kan hjälpa mig?

 2. z999 says:

  Hmm, är det denna länk du syftar på?
  En länk till SvD

  Alltså typ…
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politisk-passivitet-hos-flera-av-ministrarna_6954061.svd
  Du har ju wordpress och jag antar att du inte länkar för hand? Du markerar väl bara texten och lägger sedan in vart det ska länka? Jag ska kolla med ett wordpresskonto och se vad jag hittar.

 3. z999 says:

  Det fungerar om du skriver html’en för länken för hand. Är det så att du kopierar länken (från exempelvis mozilla firefox) och är van att wordpress förstår att det är en länk “automatiskt”?

 4. Jag tror att du har hittat felet. Här är en annan intressant länk.

 5. Nix, det fungerade inte alls….:-(

 6. z999 says:

  Om taggen code fungerar så ska detta visa hur man skriver html’en till länkning.

  Detta kanske fungerar som en beskrivning, testar-
  Denna text ska visa exempel på hur kodningen ska se ut.

  Bara för att veta om jag kan förklara en annan sak.

 7. z999 says:

  Funkade inte 🙁

 8. Mycket konstigt. Det fungerar hur bra som helst att lägga in länkar när jag använder min dator här hemma, men inte på jobbet. Måste ha något med inställningar att göra, blir till att kontakta “Helpdesk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.