En felaktig jämförelse

Liberala Nyhetsbyråns ledarskribent Susanna Birgersson försöker sig på en jämförelse mellan Centerpartiets inställning till art- och habitatdirektivet och datalagringsdirektivet. Tyvärr kommer hon väldigt snett i sin jämförelse och drar därför en totalt felaktig slutsats.

Art- och habitatdirektivet är ett direktiv som Sverige har implementerat, bland annat eftersom Sverige liksom alla andra medlemsländer är skyldiga att implementera alla EU-direktiv i nationell lagstiftning. Det finns dock en tvist mellan Kommissionen och Sverige om hur direktivet ska tolkas. Vi är beredda att ta en strid eftersom vi menar att Sveriges tolkning är den korrekta. Om frågan går till EU-domstolen så kommer de att göra sin bedömning och ge sitt utslag i frågan. Domstolens utslag kommer Sverige givetvis att följa.

Datalagringsdirektivet kommer Sverige att implementera den 1 maj. Det skulle ha varit implementerat redan 2007, men bland annat eftersom vi i Centerpartiet är motståndare till direktivet och arbetar för att EU ska ta bort det, så har vi skjutit på införandet så länge som möjligt. Det har gjort att Kommissionen har dragit Sverige inför EU-domstolen i ett s.k. överträdelseförfarande. EU-domstolen har också kommit med sitt utslag. Sverige har överträtt fördragets regler och är skyldigt att implementera datalagringsdirektivet.

Precis på samma sätt som vi kommer att följa domstolens beslut vad gäller art- och habitatdirektivet så följer vi nu domstolens beslut vad gäller datalagringsdirektivet. För en liberal som tror att det är viktigt att följa rättsstatens principer i ett demokratiskt samhälle så är det naturligt att följa domstolars utslag.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

3 Responses to En felaktig jämförelse

 1. Tack för ytterligare lite fakta i debatten, det skadar aldrig.

  En fråga mest om ditt sista stycke – det låter som att du helt utesluter civil olydnad och domstolstrots om man är en liberal. Tycker du det, eller lät ditt sista stycke mest bra när du formulerade det?

  (För visst låter det bra!) 😉

 2. Civil olydnad kan man ha goda skäl för att använda (inom demokratiskt fattade lagar), men domstolstrots tycker jag är en helt annan sak. Om man inte är nöjd med en dom får man överklaga och när man har nått högsta instans och domen har vunnit laga kraft då får man acceptera domen. Man kan fortsätta att jobba för en lagändring, men man måste ändå följa domen.

 3. Gunnar says:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  DLD har införts av de styrande inom EU, och annorstädes till synes helt utan folklig förankring. Det kallas ett demokratiskt beslut, och har brottsbekämpning som sitt primära mål. Vad är ett demokratiskt beslut? Måste det ha en folklig förankring, eller räcker det med att de som har folkets förtroendeuppdrag att förvalta och sköta demokratiska processer väljer besluten åt sina väljare? För så tycks det ha blivit i fallet med DLD. Någon folklig förankring har jag inte sett till, utan här tycks det som om beslutet står stick i stäv med vad medborgarna tycker.
  Demokrati är inget självklart val i en stat, utan demokratin måste vårdas och kämpas för hela tiden. Men det tycks många av oss ha glömt.
  Jag har en god vän som för mig har berättat hur de satt i den lilla lägenheten i Hamburg under brinnande krig. Om hur bomberna föll, natt som dag. Han var en liten pojke då. Det värsta de upplevde var nog ändå stanken som kom med vinden när det blåste östliga vindar. Lukt av brända lik. Det fanns ett koncentrationsläger ca 80km öster om dem. Alla visste vad som pågick, men ingen sa någonting.

  Den då förda politiken kom till med helt legala demokratiska processer. Utrotningspolitiken var infört helt enligt demokratiska processer. Likgiltighet och ointresse var startskottet för den politik som sen övergick till världskrig.

  Jag anser att dagens politiker gott och väl kan reflektera över om hur demokratin fungerar så väl som de gärna vill framhäva. Om hur sambandet mellan mannen på gatan och de själva fungerar. Jag är övertygat om att ordet demokrati idag är just bara tomma ord.
  För då hade DLD aldrig kommit till. För DLD är endast till för att rättfärdiga de styrandes rädsla över att inte ha kontroll över situationen. För att befästa sig egen makt. För ju längre upp på den sociala trappan man kommer, desto mindre betyder ordet demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.