Varför vill Socialdemokraterna göra det dyrare att anställa unga?

Insändare som jag har haft tidigare i vår.

Trots att Sverige är en av Europas mest framgångsrika ekonomier är i dag nästan var fjärde svensk under tjugofem utan jobb. Flera länder befinner sig i en sämre situation, men Sverige kan inte nöja sig med att vara bäst i en dålig klass. Varje ungdom som får börja vuxenlivet i arbetslöshet måste ses som det misslyckande det är. Ett utanförskap i tidiga år är inte bara ett hårt slag mot den enskilde, det är också en förlust för hela Sverige när ungas idéer och engagemang lämnas utanför.

Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har en av våra viktigaste uppgifter varit att minska utanförskapet. Genom reformer som lärlingsprovanställning och halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar har vi riktat insatser mot unga arbetslösa. En centerframgång som trädde i kraft från årsskiftet är också halveringen av restaurangmomsen.

Genom enklare regler och sänkta kostnader med en enhetlig moms oavsett om kunden äter ute eller tar med sig mat hem, ser vi nu hur en rad företag vågar nyanställa. Beräkningarna på hur många jobb det blir varierar och kommer att följas noga, men en sak är klar och det är att restaurangbranschen är en dörröppnare. Många ungdomar och invandrare kommer att få ett jobb tack vare reformen.

Så sent som hösten 2010 gick Socialdemokraterna till val på precis den sänkning av restaurangmomsen som Centerpartiet och Alliansen nu har genomfört. I dag talar Socialdemokraterna istället om att det är en dyr väg till jobb via ”toast Skagen” eller att göra en hamburgare 5 kronor billigare. De raljerar om en bransch där omkring 85100 människor har sin anställning, människor som varje dag är med och bidrar till finansieringen av vår gemensamma välfärd. Centerpartiets linje är en annan. Vi säger inte nej till jobb – vare sig det är industrijobb, hamburgerjobb eller städjobb. Alla jobb och arbetare är viktiga.

Trots att Socialdemokraterna säger att vi inte har råd med arbetslöshet ser han det alltså som en utgift när de 22000-24000 restaurangföretag som finns i Sverige ges bättre förutsättningar att anställa genom lägre moms. Uttalandet sätter också fingret på att Socialdemokraterna saknar en egen politik mot arbetslöshet. Det enda tydliga besked Socialdemokraterna har lämnat är att de vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga.

Kommer Socialdemokraterna att acceptera den jobbskapande momssänkningen i efterhand, på samma sätt som de ett år efter införande har accepterat Alliansens sänkningar av skatten för låg- och medelinkomsttagare? Eller kommer de att dubblera restaurangmomsen och rata den reform de själva gick till val på?

Det är inte bara vi som centerpartister och alliansföreträdare som undrar vad som är oppositionens alternativ. De ungdomar som nu ser möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden förtjänar också ett svar.

Annie Lööf (C)
Partiledare och näringsminister

Johan Linander (C)
Riksdagsledamot

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.