Stärk äldres egenmakt

Äldre människor ska ha rätt till en omsorg som präglas av egenmakt, trygghet och kvalitet. Trots det har en rad missförhållanden och skandaler på senare tid uppdagats på olika boenden.

Så gott som alla inser att det finns problem inom äldreomsorgen. I Svenskt Kvalitetsindex framgår att vi är mindre nöjda med äldreomsorgen än med andra välfärdstjänster som sjukvård, barnomsorg och skola.

Undersökningar visar att skolpengen, valfrihetssystem i primärvården och barnomsorgspengen fungerar bra. Skolor, vårdcentraler och förskolor tävlar om att erbjuda bra bemötande, fräscha lokaler och goda resultat. Tyvärr finns ofta inte samma valfrihet och sunda konkurrens när det gäller boende för de äldre.

Förra året hade endast fem kommuner infört valfrihetssystem inom särskilt boende. Att skylla bristerna inom äldreomsorgen på valfrihet och vinst leder därför fel. Tvärt om måste vi jobba konsekvent för större mångfald, ökad egenmakt och bättre valfrihet.

För Centerpartiet är det viktigt att välfärden håller lika hög kvalitet i livets alla skeenden. Äldre måste få samma möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Endast så kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. På sikt vill vi därför att det utvecklas en äldrepeng i hela landet så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis barnomsorgen.

Samtidigt krävs politiska åtgärder för att valfriheten verkligen ska leda till bättre standard och större trygghet. Vi behöver skärpa tillsynen, förbättra servicen vid val av omsorg och stärka de äldres rättigheter.

Det ska gå att få ersättning både när man får vänta orimligt länge på en plats och när vårdgivaren inte lever upp till vad som utlovas. Idag kan vi reklamera och få tillbaka pengarna för varor och tjänster som inte håller vad de lovar. När omsorgen inte håller måttet anser vi att man på samma sätt ska man kunna kräva ersättning från kommunen.

Socialstyrelsens tillsyn måste bli bättre. De senaste två åren har endast sex procent av de privata anmälningarna om missförhållanden i äldreomsorgen lett till någon form av inspektion. Eftersom privata tips ofta har god träffsäkerhet anser vi att Socialstyrelsen ska motivera när så inte sker. Det är dessutom rimligt att människor får någon form återkoppling när de vänder sig till myndigheter i så viktiga ärenden.

För exempelvis multisjuka och dementa är det ofta svårt att välja. Trots det är möjligheten att välja till och välja bort oerhört viktig för kvalitetsutvecklingen. Därför vill vi inrätta speciella guider som hjälper äldre och anhöriga att hitta rätt boende efter önskemål och behov. Genom personliga möten ska man kunna få information om kötider, rättigheter och profilsatsningar. Det kan handla om att identifiera det boende som prioriterar god mat, fokuserar på utomhusvistelser eller tillåter husdjur.

I Centerpartiet är vi övertygade om att ökad mångfald och egenmakt är den bästa medicinen mot kvalitetsbrister och missförhållanden.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet
Johan Linander, riksdagsledamot för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.