Miljöpartiets politik drabbar landsbygden

Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson Tina Ehn skrev på Skånska Dagbladets debattsida den 12 januari om Mp:s politik för landsbygden. Det var intressant läsning och visar att Miljöpartiet inte ens har förstått vad landsbygden är.

Tina Ehn skriver om satsningar på järnvägen inklusive lågtrafikerade banor, vilket kan låta bra. Hon glömmer dock bort att de allra, allra flesta som bor på landsbygden inte har tillgång till tågtrafik för sina dagliga resor till jobb, utbildning och fritidsaktiviteter. Jag har inte kunnat hitta någon statistik i frågan, men det skulle förvåna mig om ens en procent av landsbygdens befolkning har tåg som en realistisk möjlighet för de dagliga resorna.

Alla vi andra måste använda vägnätet. I bästa fall kan vi åka buss, men för väldigt många är inte ens bussen ett alternativ eftersom kollektivtrafik inte finns som ett tillgängligt alternativ överallt. Denna stora del av landsbygdens befolkning blir direkt drabbade av Miljöpartiets politik, men sänkta anslag till vägar och höjda drivmedelskostnader för bilen.

Vidare vill Miljöpartiet införa en kilometerskatt för lastbilar på totalt 4 miljarder kronor. Det i och för sig goda motivet är att mer av de tunga transporterna ska ske på järnväg, men åter igen glömmer Mp bort att det inte finns någon järnväg från skogen eller från fälten. Transporterna från och till landsbygdens företag måste i mycket stor utsträckning ske på väg med lastbil och därför är kilometerskatten en direkt fördyring för landsbygdens företag.

Tina Ehn skriver också om deras förslag för det ekologiska jordbruket. Jag har ingenting emot det ekologiska jordbruket utan tycker tvärtom att det är bra med ökad efterfrågan på ekologisk mat, men man måste inse att det är en mycket liten del av svenskt jordbruk. Det ekologiska står för ca fem procent av landets matproduktion. För övriga 95 procent av produktionen har Miljöpartiet endast skattehöjningar och försämrad konkurrensförmåga att erbjuda.

Det finns en uppenbar risk att svensk konventionell matproduktion skulle konkurreras ut med Miljöpartiets politik. Det skulle innebära en ännu större import av mat från andra länder med sämre djurskyddskrav, lägre krav vid användning av kemikalier och större koldioxidutsläpp. Med andra ord så leder Miljöpartiets politik till både en sämre miljö totalt sett och sämre möjligheter för att bo och leva på landsbygden.

Centerpartiets miljöpolitik är ofta inte lika radikal som Miljöpartiets, men vår är däremot verklighetsförankrad. Vi lever i en global värld där extraordinära krav på svenskt lantbruk direkt innebär försämrad konkurrenskraft och därmed mer importerad mat. På vilket sätt har då miljön blivit bättre?

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.