Anföranden – Aktuell Debatt: Den organiserade brottsligheten

(Debatten var den 17/2)

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C):

Fru talman! Vi är många som är djupt berörda av den kriminalitet som har drabbat Malmö under de senaste månaderna. Det har varit närmast chockerande att gång på gång få höra att ytterligare en person har blivit skjuten till döds. Givetvis går tankarna till alla dem som mist en bror, ett syskon, en far eller en vän.

Ännu vet vi ganska lite om vad som ligger bakom de åtta mord med skjutvapen som har begåtts i Malmö under de senaste nio månaderna. Det sitter häktade för två av morden, och det finns saker som tyder på att detta är uppgörelser mellan kriminella nätverk. Det är dock polis och åklagare som utreder vad som har hänt, och jag tycker inte att vi ska dra för snabba slutsatser.

Även om jag tycker att man kan ifrågasätta om inte den polisiära storsatsningen kom lite väl sent är jag som rättspolitiker och skåning glad för den förstärkning polisen i Malmö och Skåne nu fått och som är den största i Sverige. Det finns nu goda förutsättningar för att utreda morden och kanske framför allt skapa ett tryggare Malmö. Det viktiga är nämligen att rättssamhället aldrig får böja sig för de kriminella gängen. Det kommer att krävas stora insatser under lång tid, men resultatet måste bli att ett stort antal av de kriminella i dessa gäng ska sitta bakom lås och bom.

Samtidigt som polisen gör sin insats måste vi från lagstiftningssidan göra vår insats, och de kommunala företrädarna måste klara sin insats. Lagstiftningsmässigt behövs en skärpt vapenlagstiftning. Vi har tidigare hört flera tala om detta, och jag håller med om att vi behöver en skarpare vapenlagstiftning. Jag vill också se en ny vapenamnesti. Mycket av detta är på gång, men det återstår ytterligare förändringar att göra, till exempel vad gäller straffskalan för grova vapenbrott.

Samtidigt måste man vara ärlig och säga att en skärpt vapenlagstiftning knappast skulle ha hindrat eller skulle komma att hindra att mord begås. Det är viktigt att få bort vapen från gatan och från samhället i stort, men den som är beredd att mörda är knappast speciellt rädd för att dömas för vapenbrott.

När det gäller de sociala insatser som behövs till Malmö är det tyst från den socialdemokratiska sidan. Och alla ni som lyssnar ska veta att när vi normalt i den här kammaren diskuterar brukar Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet nu i dag och även Vänsterpartiet, ständigt tala om sociala insatser i stället för fler poliser och skärpt lagstiftning.

Vi från Centerpartiet och Alliansen talar kanske lite oftare om krafttag mot brottsligheten. Men i det här fallet är det märkligt tyst från Socialdemokraterna vad gäller sociala insatser. Och det är väl inte svårt att gissa att det beror på att Socialdemokraterna har haft ansvar för Malmö i snart två decennier, ett ansvar som Socialdemokraterna tillsammans med sina samarbetspartner i Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har klarat av att ta.

Man måste tyvärr säga att den sociala situationen i delar av Malmö är katastrofalt dålig. Få vuxna har jobb att gå till. Det är usla skolresultat. Färre än hälften som lämnar grundskolan har godkända betyg i vissa skolor. Det är ett mycket stort utanförskap och i delar också en hemsk boendesituation.

Det är svårt att jämföra storstäderna med mindre städer eller landsbygdskommuner, men hur man än tittar på statistiken har ansvariga i Malmö misslyckats på ett sätt som man inte har gjort i till exempel Göteborg eller Stockholm. Det är ju olika politiska majoriteter i de här städerna. Jag tror inte att det beror på vilken politisk majoritet det är, men i Stockholm hade 89 procent behörighet till gymnasiet, i Göteborg 87 procent men i Malmö bara 78 procent – 10 procentenheter lägre. Varför är det så? Denna statistik kommer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Att inte vara behörig till gymnasiet är ingen ursäkt och inget försvar för att begå brott. Men vi vet att ungas utanförskap är en stor riskfaktor för ökad brottslighet.

När det gäller Malmö kvittar det egentligen vad man jämför. Om man jämför andelen förvärvsarbetande, skattekraften, andel med försörjningsstöd, skolresultat och andel som fullföljer gymnasieskolan hamnar tyvärr Malmö i bottenskiktet i landet.

Malmö stad och ansvariga politiker där måste klara sitt ansvar för den sociala situationen för att på det sättet få bort grogrunden för rekrytering till kriminella gäng. Annars riskerar polisens insatser och lagändringarna att endast få en tillfällig effekt tills de här gängen åter har byggt upp sina styrkor.
Jag återkommer till Socialdemokraternas sjupunktsprogram i nästa inlägg. Jag tycker att det där finns en del intressant att kommentera.
(Applåder)

Anf. 14 JOHAN LINANDER (C):

Fru talman! Jag måste givetvis börja med att kommentera Morgan Johanssons påstående. Enligt honom är det tydligen pajkastning att påtala att den politiska ledningen i Malmö, oavsett vilken majoritet det hade varit, har ansvar för de frågor som ligger inom det kommunala området, som skolan och sociala frågor. Det blir kanske inte så konstigt att man inte agerar lokalt om man inte ens förstår att de här frågorna är ett kommunalt ansvar.

Jag pekar inte heller på att det skulle vara just Socialdemokraterna som helhet som har misslyckats. Jämför med Göteborg! Varför lämnar nästan dubbelt så stor andel av eleverna i Malmö grundskolan utan behörighet till gymnasiet jämfört med Göteborg? Göteborg har också en socialdemokratisk ledning sedan lång tid tillbaka, men den har inte misslyckats på samma sätt som den politiska ledningen i Malmö.

Jag sade att jag skulle återkomma till sjupunktsprogrammet. För oss som sitter i justitieutskottet och diskuterar de här frågorna med jämna mellanrum kändes Socialdemokraternas sjupunktsprogram lite som det gamla tv-programmet Har du hört den förut? Det fanns dock ett nytt förslag som jag inte hört om tidigare: utslussningspeng för kriminella som lämnar anstalten. Rent spontant kan jag säga att mer pengar till dem som begått grova brott kanske inte känns som en prioriterad åtgärd i dagsläget för att minska brottsligheten. Men jag vill också säga att vi är beredda att diskutera alla förslag för att komma åt den grova organiserade brottsligheten. Det är vårt viktiga gemensamma uppdrag.

Jag skulle också väldigt kort vilja kommentera Sverigedemokraternas lånade förslag. De framfördes här som om det vore någon nyhet. Jag kan väl berätta att kronvittnessystem är ett gammalt centerpartiförslag. Ett nytt brott, att vara medlem i en kriminell organisation, har Kristdemokraterna motionerat om, och de hade det tidigare i sitt valmanifest. Utökat förverkande är ett förslag som både Folkpartiet och vi från Centerpartiet har drivit. Det var alltså mycket som ni har återkommit till som vi har drivit tidigare och fortfarande är för. Andra förslag kändes högst tveksamma ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Men det kan vi säkert återkomma till vid kommande debatter då vi ska behandla den motion som har utlovats från Sverigedemokraternas sida.

Jag vill komma tillbaka till den nya enhetliga polisorganisationen. Vi är ett antal personer som sitter här i kammaren i dag som deltar i den så kallade Polisorganisationskommittén, som ser över hela polisorganisationen. Med en ny enhetlig organisation, som vi från Centerpartiets sida vill ha, kommer det också automatiskt att bli ett större nationellt ansvar för den grova organiserade brottsligheten, eftersom hela polisorganisationen blir nationell, åtminstone om vi får som vi vill. Det kommer också att ge bättre möjligheter för samverkan med andra myndigheter. Samverkan och att komma åt de kriminellas pengar är det viktiga.

De kriminella gängen har egentligen bara en huvudsaklig målsättning i sin verksamhet: att tjäna pengar. Det är oftast ointressant om det handlar om narkotika, människohandel, smuggling av alkohol eller tobak, piratkopierade varor, bluffakturor, utpressning eller beskyddarverksamhet. Det intressanta för den här typen av kriminella är att tjäna mycket pengar och snabba pengar. Då måste vi från samhällets sida ha betydligt starkare medel för att komma åt de här pengarna.
(Applåder)

Anf. 22 JOHAN LINANDER (C):

Fru talman! Efter en sådan här debatt tycker jag att man ska hålla i minnet att Malmö är en underbar stad. Det är en stad som har fostrat storheter som Bosse Larsson, Hasse Alfredsson, Hjalmar Gullberg, Per Albin Hansson och Zlatan Ibrahimovi?. Vi kan promenera i Pildammsparken, njuta i Västra Hamnen eller uppleva den fantastiska mångfald som finns i Malmö och se Sveriges bästa fotbollslag spela på Stadion. Malmö är på de allra flesta sätt en underbar stad.

Tyvärr solkas stadens rykte ned. Tyvärr finns det personer och gäng som hellre ser att delar av staden hamnar i förfall – delar som de sedan kan styra och begå brott i. Men vi från samhällets sida får aldrig låta det hända.

Polisens insats ska vara och kommer att vara långsiktig. Morden ska lösas, och skyldiga ska dömas och låsas in under mycket lång tid. Men även andra inom Malmös kriminella värld ska känna sig jagade.
Precis som vi har varit inne på tidigare måste samtidigt Malmö stad ta sitt ansvar och satsa på skolorna i de utsatta områdena, hjälpa unga på glid att navigera rätt i livet och hjälpa engagerade medborgare att inom sina bostadsområden förbättra den sociala situationen.

Jag menar att det vid sidan av statens insatser för trygghet och jobb och vid sidan av kommunens insatser för skolan och den sociala situationen är avgörande att fler engagerar sig för att lyfta det område där de bor. Föräldraansvaret är viktigt, och det är viktigt att vi alla ställer oss upp och säger att vi inte accepterar våld, skadegörelse, stölder och andra brott.

Jag tror på Malmö. Alla förutsättningar finns, i och med närheten till Köpenhamn och kontinenten och med den mångfald av kunskap och erfarenheter man har, för att Malmö och Skåne ska vara en motor för hela Sverige. Vi måste alla hjälpas åt.
(Applåder)

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.