Daily Archives: 6/3/2012

Centerpartiet säger ja till finanspakten men nej till Euron

Ytterligare en debattartikel som jag har haft tidigare i år. För Centerpartiet som varm anhängare av EU-samarbetet är den senaste tidens utveckling med finansiell och ekonomisk oro minst sagt bekymmersam. EU-länderna behöver visa prov på förmåga att ta ansvar och … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Miljöpartiets politik drabbar landsbygden

Miljöpartiets landsbygdspolitiska talesperson Tina Ehn skrev på Skånska Dagbladets debattsida den 12 januari om Mp:s politik för landsbygden. Det var intressant läsning och visar att Miljöpartiet inte ens har förstått vad landsbygden är. Tina Ehn skriver om satsningar på järnvägen … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Stärk äldres egenmakt

Äldre människor ska ha rätt till en omsorg som präglas av egenmakt, trygghet och kvalitet. Trots det har en rad missförhållanden och skandaler på senare tid uppdagats på olika boenden. Så gott som alla inser att det finns problem inom … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Varför vill Socialdemokraterna göra det dyrare att anställa unga?

Insändare som jag har haft tidigare i vår. Trots att Sverige är en av Europas mest framgångsrika ekonomier är i dag nästan var fjärde svensk under tjugofem utan jobb. Flera länder befinner sig i en sämre situation, men Sverige kan … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

Debatten hölls den 25/1. Anf. 48 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Egentligen önskar vi att vi inte skulle behöva ha den här debatten i dag. Bakgrunden är att Justitiedepartementet i juni 2010 tillsatte en utredare som skulle utvärdera de här … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Debatten hölls den 25/1. Anf. 34 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Som vi tidigare har hört behandlar vi i dag en proposition om ändrade regler för förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning. Förslaget om att ändra ansvarsfördelningen mellan åklagare och polis vad gäller … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott

Debatten hölls den 1/2. Anf. 56 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! En dag som denna, när vi ska debattera brottsoffers situation och kompensation till brottsoffer, måste man i första hand tänka på de brottsoffer som finns i Malmö. Det får … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Debatten hölls 15/2. Anf. 145 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag ska hålla mig ganska kort i det här anförandet. Mycket av det som redan sagts av mina allianskolleger ställer jag mig så klart bakom. Lagen om särskild utlänningskontroll har … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande – debatt om våldsbrott och brottsoffer

Debatten hölls 15/2. Anf. 133 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Detta är ju ett motionsbetänkande som vi har i princip varje år. Det behandlar motioner som har kommit in under allmänna motionstiden och som handlar om våldsbrott och brottsoffer. I … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande debatt om immaterialrättsliga frågor

Debatten hölls 15/2. Anf. 117 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag tror att det var Socialdemokraternas Ingemar Nilsson som påbörjade den här debatten med att säga att de immaterialrättsliga frågorna inte är nationella utan internationella, och Olof Lavesson var också … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anföranden – Aktuell Debatt: Den organiserade brottsligheten

(Debatten var den 17/2) Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Vi är många som är djupt berörda av den kriminalitet som har drabbat Malmö under de senaste månaderna. Det har varit närmast chockerande att gång på gång få höra … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Debatt – Smart gränsförvaltning, valmöjligheter och framtida handlingsalternativ

Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det här med resandet är definitivt en intressant fråga. Om vi går tillbaka lite i tiden var det väldigt få för hundra år sedan som reste till något annat land över huvud taget. … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment