Kort om ACTA och EU-domstolen

Har fått frågan om Sverige bör avvakta med att anta/implementera ACTA tills EU-domstolen är klar med sin granskning. Det tycker jag är rimligt. Det innebär en bättre grund att stå på, ingen större förskjutning i tid och det finns ingen direkt tidsgräns för när det behöver göras.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Kort om ACTA och EU-domstolen

  1. z999 says:

    Johan, ser du EU som ett i huvudsak liberalt projekt eller ett socialkonservativt?

  2. Jag ser EU som ett fredsprojekt, ett sätt att stärka Europas röst i världen och ett sätt att skapa tillväxt.

  3. z999 says:

    OK, tack. Men jag undrade egentligen om det är främst liberaler i Europa som är positiva till projektet eller konservativa och socialkonservativa. Om du har någon pejl på det alltså, jag anser inte att du är skyldig på något sätt att veta exakt rätt svar.

  4. z999 says:

    Mycket tragiskt med Reinfeldts skilsmässa som jag verkligen hoppas att inte beror på jobbet. Vad man än tycker om Reinfeldt så är det i alla fall en duglig person som ansträngt sig på jobbet och jag hoppas som sagt att det inte är hans ansträngningar som har orsakat skilsmässan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.