Datalagringdirektivet igen

Jag har bloggat många gånger om Datalagringsdirektivet. Första gången för sex år sedan, men vi diskuterade frågan ännu tidigare än så. Förra året höll jag mitt anförande i kammaren om varför jag kände mig som Biskop Brask.

Samma argument kvarstår efter ett års vilandeförklaring, datalagringsdirektivet är feltänkt från början till slut men Sverige liksom alla andra EU-länder är skyldiga att implementera det. Kommissionen har även stämt Sverige och yrkat på ett vite på 40 000 euro per dag.

Om två veckor kommer vi att justera betänkandet i justitieutskottet och därför har vi diskuterat frågan i vår riksdagsgrupp idag. Det finns väldigt starka åsikter mot datalagringdirektivet, men det finns ingen annan väg ut just nu än att implementera. Därför har jag fått riksdagsgruppens mandat att i utskottet säga ja till den proposition som ligger som grund för en svensk implementering av DLD.

Det finns väldigt mycket mer att säga om datalagringen, men kvällen är sen och jag har skrivit så mycket om det här förut. Och givetvis kommer jag efter bästa förmåga att svara på eventuella kommentarer.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

54 Responses to Datalagringdirektivet igen

 1. Anonym, vilket påstående menar du? Att det finns en utredning till grund för lagförslaget? Det tog mig ca 14 sekunder att hitta rätt på regeringens hemsida…

  http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/91521

  En intressant sak vad gäller FRA och den diskussion som var då är att den enda som röstade mot av alliansens ledamöter, Camilla Lindberg (fp), åkte ur riksdagen 2010. Alltså inte så lätt att dra slutsatser om vad som ger väljare på valdagen. Hon var ledamot från Dalarna och det kanske inte är där som FRA-frågan var hetast, kan vara så att hon och Fp i Dalarna snarare bestraffades av väljarna för opålitlighet.

  För Centerpartiets del var FRA-diskussionen absolut hårdast i storstadsregionerna, speciellt i Stockholm. I valet 2010 ökade vi mest i…. just det, Stockholm. Så det finns inte speciellt goda belägg för att Centerpartiet “straffades” av väljarna för det som ni kallar FRA-sveket.

  Med detta sagt, så vill jag ändå hålla med om att många av de väljare som vi fick 2006 på vår tydliga liberala öppenhetslinje förlorades i valet 2010. Vi hade dock totalt sett ett ännu större tapp bland landsbygdsväljarna och där var nog inte FRA den utlösande faktorn.

 2. Anonym says:

  Jag menar varje gång du hänvisar till “Utredningen”. Jag säger inte att du behöver länka till den varje gång du skriver “utredningen”, men att göra det första gången i en post/kommentarstråd skulle underlätta väldigt mycket.

  Grattis till att du som har läst (hoppas jag) utredningen kan hitta den – för oss andra är det inte lika enkelt. Tills du sa att den fanns på regeringens hemsida visste jag inte ens att den fanns där. Sen försökte jag hitta den, men misslyckades då jag inte sökte på exakt rätt termer. Du som visste vad du skulle söka på lyckades, vilket inte är så konstigt.

 3. Anonym says:

  Du som kände dig nödd och tvungen att rösta igenom datalagringsdirektivet antar jag nu kommer att rösta emot ändringarna i LEK?

 4. De ändringar som vi gjorde i LEK igår hade vi gjort alldeles oavsett DLD, så det ska inte sammanblandas. Jag har drivit i många år att polisens möjlighet att direkt vända sig till operatörerna för att få ut trafikuppgifter måste bort, nu gör vi det och ökar rättssäkerheten. Nu måste polisen vända sig till domstol enligt Rättegångsbalkens regler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.