Datalagringdirektivet igen

Jag har bloggat många gånger om Datalagringsdirektivet. Första gången för sex år sedan, men vi diskuterade frågan ännu tidigare än så. Förra året höll jag mitt anförande i kammaren om varför jag kände mig som Biskop Brask.

Samma argument kvarstår efter ett års vilandeförklaring, datalagringsdirektivet är feltänkt från början till slut men Sverige liksom alla andra EU-länder är skyldiga att implementera det. Kommissionen har även stämt Sverige och yrkat på ett vite på 40 000 euro per dag.

Om två veckor kommer vi att justera betänkandet i justitieutskottet och därför har vi diskuterat frågan i vår riksdagsgrupp idag. Det finns väldigt starka åsikter mot datalagringdirektivet, men det finns ingen annan väg ut just nu än att implementera. Därför har jag fått riksdagsgruppens mandat att i utskottet säga ja till den proposition som ligger som grund för en svensk implementering av DLD.

Det finns väldigt mycket mer att säga om datalagringen, men kvällen är sen och jag har skrivit så mycket om det här förut. Och givetvis kommer jag efter bästa förmåga att svara på eventuella kommentarer.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

54 Responses to Datalagringdirektivet igen

 1. Inte så mycket en kommentar, men en länk får du i alla fall:

  http://lakonism.blogspot.com/2012/02/dld-centerpartiets-trovardighet-i.html

  Den enda saken som verkar gå att diskutera nu, någorlunda framkomligt, är ju varför CEnterpartiet, trots allt, inte kan rösta NEJ i riksdagen? Majoriteten äventyras ju inte så böter slipper vi oavsett. Det enda man gör är att skicka en tydlig signal från riksdagsgruppen till partiledningen att “Denna kompromiss är inte tillräckligt bra”.

  Men det blir just aldrig mer än en signal, man fäller inga regeringar om man skulle rösta nej.

  För trovärdighet handlar mycket om vad man GÖR, inte säger. Och röster Centerpartiet “Ja” till förslag efter förslag av integritetskränkande lagar så är det så att trovärdigheten sjunker för varje tryck, oavsett hur bra man kan motivera varje enskilt beslut.

 2. Anonym says:

  Är det inte dags att vara lite rakryggad och faktiskt stå upp för integriteten på allvar och dessutom lyssna på dina egna medlemmar? Om inte annat så slipper du stå och känna dig som Biskop Brask.

  Om du nu verkligen känner dig som honom vid det här laget…

 3. Walker says:

  “Därför har jag fått riksdagsgruppens mandat att i utskottet säga ja till den proposition som ligger som grund för en svensk implementering av DLD.”

  Men Centerpartiet har inte fått det mandatet från sina väljare.

 4. Walker says:

  All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

 5. JanneG says:

  Har datalagringsdirektivet utvärderats ur synvinkeln “nationell säkerhet”? Jag resonerar såhär:

  Att samla ihop stora mängder integritetskänslig information om alla svenskar innebär att sådan information specifikt samlas om rikets nyckelpersoner. Att samla ihop denna känsliga information om statsråd, militärledning, polisväsende, forskare, företagsledare i känsliga industrier mm innebär att man skapar en datamängd som är högintressant för främmande makt. Är det så välbetänkt? Om USA kunde drabbas av cablegate och Sverige har drabbats av Stig Bergling så kan väl liknande saker hända hos svensk polis eller militär?

 6. ANNM says:

  Walker: Eller ens av sina medlemmar.

 7. Jag undrar med vilken demokratisk rätt Centern tar detta beslut!?

  Sedan undrar ni varför ingen vill rösta på Centern… Vad är poängen med att rösta på ett parti som går emot sina egna åsikter/medlemmar/väljare…

 8. En sak till. Läste din “Brask-länk” (ovan).

  Du är alltså emot DLD eftersom den är integritetskränkande, men sedan argumenterar du FÖR att Sverige går längre än vad direktivet kräver och lagrar misslyckade uppringningar och mobilposition. Förstår jag dig rätt?

  Hur kan man tycka att DLD är fel för att det är integritetskränkande och samtidigt argumentera för att frivilligt utöka kränkningen!?

 9. Anonym says:

  Centerstudenterna uttrycker det hela grymt bra: http://centerstudenter.se/2012/sveriges-oppnaste-parti-kor-over-den-egna-medlemskaren-angaende-datalagringsdirektivet/

  ”Sveriges öppnaste parti” kör över den egna medlemskåren angående datalagringsdirektivet.

  September 2011, Åre. Centerpartiets partistämma applåderar efter att en förkrossande majoritet gått emot den gamla partistyrelsens förslag om att införa datalagringsdirektivet ifrån EU. Stämman visar att man inte längre finner sig i kompromisser och praktiska lösningar som sätter systemen före människan. Man har nytt hopp om ett parti som konsekvent också vågar stå upp för sin ideologiska övertygelse.

  Datalagringsdirektivet innebär en inskränkning i människors privata sfär som inte går att motivera med dess brottsförebyggande effekt. En effekt som i praktiken visat sig vara ringa. Vill vi använda våra offentliga resurser till att kartlägga vanliga människors privatliv? Till att utan brottsmisstanke göra grova inskränkningar i den personliga integriteten? Detta bara för att nå en marginell ökning i mängden uppklarade brott, en ökning som likväl skulle kunna uppnås genom att använda samma resurser till polisiär verksamhet? Detta är bara ett exempel på hur byråkrater i EU lägger sig i allt fler frågor de inte har att göra med och hur makten förflyttas både ifrån det svenska folket och den svenska staten.

  Februari 2012, Stockholm. Centerpartiets riksdagsgrupp beslutar att gå emot partilinjen för att rösta för datalagringsdirektivets införande tillsammans med resten av regeringen. Argumentationen antyder att det är viktigare att regeringen verkar regeringsduglig än att den driver en politik man kan stå för, att det är viktigare att göra det EU bestämmer än det man anser vara bäst för det svenska folket.

  Mest av allt är det en principfråga. Våra liv kommer inte att förändras över en natt av att det här direktivet införs men när Centerpartiet viker sig för att hålla ihop alliansen så är det inte Centerpartiet eller det Centerpartiet tror på som går starkare ur processen. När Sverige viker sig för att hålla ihop EU är det inte Sverige eller det Sverige tror på som går starkare ur processen. Bit för bit lämnar vi bort makten över våra liv och makten över våra värderingar. Bit för bit urholkar vi demokratin.

  Centerstudenter ser inte lätt på detta svek gentemot det förtroende som medlemskåren givit riksdagsgruppen. Man talar om frihet, rätten till integritet och självbestämmande. Man talar om människan och om att skapa förutsättningar för denne att forma sitt eget liv. Man talar om att vara ”Sveriges öppnaste parti” som står på människornas sida. I praktiken ser vi något helt annat. När det kommer till kritan så är det kanske inte så konstigt ändå att Centerpartiet istället är betraktat som ”Sveriges otydligaste parti”.

 10. Jakob says:

  Centern ser inga principiella problem med masslagring av trafikuppgifter. Det är bara tomt prat. Kom ihåg att partiet ställde sig bakom FRA-överenskommelsen. Även inom signalspaningen masslagras enskildas trafikdata. Detta sker bland annat inom ramen för den s.k. utvecklingsverksamheten, där det inte uppställs några krav om kopplingar till s.k. yttre hot. För att citera Datainspektionen:

  Det finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA i form av trafikdata. (DI:s rapport 2010)

  Alltså: Centern gav redan 2009 grönt ljus åt FRA:s masslagring av oskyldiga personers trafikuppgifter i utlandstrafiken. Något principiellt avståndstagande till sådan godtycklig övervakning kan man alltså inte tala om. I detta fall uppgår dessutom lagringstiden till 1 år. Partiet förespråkar också att polisen ska få begära ut uppgifter ur FRA:s trafikdatabas. Detta hoppas Johan et concortes blir verklighet inom kort.

  Visst kan det vara klädsamt och populärt med integritetsfernissa. Problemet är bara att den tenderar att flagna. Åtminstone hos vissa.

 11. walker says:

  Hot mot demokratin.
  Problemet är våra partier och riksdagsmän inte har en känsla för demokrati.
  De diskuterar mycket och öppet om oviktiga saker som detaljer om skatter osv.
  Men när det gäller viktiga saker som t.ex. att införa lagar som bryter mot medborgarens integritet och mänskliga rättigheter. Då blir det toppstyrning och mörkläggning.

  De lagar som strider mot vår västerländska syn på demokrati och mänskliga rättigheter.
  Rättigheter som folk har kämpat för i hundratals år i syfte för att föra mänskligheten framåt.
  Dessa lagar försöker våra partier och riksdagsmän smyga in på så sätt att medborgarna inte ska vara medvetna om vad som händer.
  Det märks så tydligt. De inför lagarna vid semester tider, de inför regler för att få lagarna godkända som de sedan tar bort, folkomrösting kommer aldrig på frågan osv.
  Det kanske är så att demokratin i Sverige redan är död och att politikerna är företagens marionetter och fria val är ett spel för galleriet.

 12. Nan says:

  Jag är lite förvånad över att du refererar till “den sluge biskop Brask” [Bratt], det han är känd för är ju den berömda hemliga brasklappen som var dold i sigillet som räddade hans huvud under Stockholms blodbad. Sid 162 ur Anteckningar om svenska qvinnor (1864-1866)

  Jag tror inte riktigt det är det de flesta upplever att representativ demokrati bör gå ut på.

  Sedan kan man göra som fransmännen, man inför lagen med sådana tillämpningsbestämmelser att den blir oandvändbar. Som när man tillät import av japanska videobandspelare, de skulle bara tullas in via ett litet underbemannat tullkontor ute på vischan först…

 13. Markus, två kommentarer om just den delen av frågan. Det är svårt för mig att begripa varför man skulle rösta på ett sätt om det inte har någon betydelse, men på ett annat sätt om det skulla ha betydelse. Hur förklarar man det? Det borde ju vara ännu viktigare att rösta “rätt” om det har betydelse.

  Det andra är ang. “kompromissen inte tillräckligt bra”. På vilket sätt? Vi har lyckats halvera mängden lagrad data genom att få utredningens 12 månader till miniminivån 6 månader. Trots att partier med förmodligen 80 % (inte helt säker på ett parti) av mandaten i riksdagen skulle vilja ha en längre lagringstid så har vi fått ner det till lägsta möjliga nivån. Skulle vi inte vara nöjda med den kompromissen?

  Anonym, det är inte i förhållande till våra medlemmar som jag känner mig som biskop Brask. Det är EU som har antagit DLD (efter att Thomas Bodström drivit frågan, med stöd från Fp och Kd) och nu är Sverige skyldigt att implementera direktivet. Det ger mig ”Brask-situationen”.

  Walker, hur vet du det? Centerpartiets väljare är generellt EU-postiva. Så var det inte för 10-15 år sedan, men det har förändrats. Jag tror att det är mycket få av våra väljare som hellre skulle välja att lämna EU än att implementera DLD.

  JanneG, det finns länder som har implementerat DLD genom att plocka in all data och lägga det i en nationell databas. Det förkastade den svenska genomförandeutredningen redan utredningen för fem år sedan. Varje operatör ska lagra de uppgifter som skapas i deras system, vilket gör att det inte finns någon databas med all data som lagras med anledning av DLD. Sedan kan man tillägga att en mycket stor del av denna data lagras redan idag av operatörerna. Men visst är det ett stort integritetsproblem, det är därför vi jobbar för att skrota DLD.

  ANNM och John, jag tycker att det är konstigt att så många plötsligt tror sig veta vilka stämmobeslut som fattades i Åre. Om man läser motionen som fick bifall så handlar den om att Centerpartiet ska arbeta för att återupprätta förtroendet i integritetsfrågor, till exempel genom att skjuta på införandet av datalagringsdirektivet.

  Hur detta ska tolkas är inte alla överens om, men jag och bl.a. motionären själv menar att det är en uppmaning att jobba hårdare med integritetsfrågorna och ett exempel på hur vi kan göra det är att skjuta på DLD. Vilket vi redan har gjort i snart fem år. Men det är alltså inget tvingande stämmobeslut som vi går mot.

  Det stämmer John att vi har gått med på misslyckade samtal och position vid samtalets slut. Det är en del av kompromissen när vi fick ner lagringstiden till hälften. Men jag tycker att det är lätt att motivera. Det är två uppgifter som betyder relativt lite för integriteten medan det är uppgifter som är mycket viktiga för polisen i brottsutredningar.

  Det är bra att vi har aktiva sidoorganisationer, men i det här fallet har CS inte analyserat frågan speciellt bra tycker jag. Det är lätt att bara säga nej, men vad säger de nej till? Nej till att vara med i EU? Kan man säga att man ska vara med i en organisation men samtidigt att man inte tänker följa de regler som finns i organisationen? Och ingen ska påstå att det händer hela tiden (vilket jag har hört påståenden om). Faktum är att det aldrig har hänt i EU att ett land har vägrat att införa ett direktiv och istället betalt vite.

  Jag tycker också att CS skulle ha valt att lyfta upp att Centerpartiet har sett till att halvera mängden lagrad data genom att få ner lagringstiden till hälften. I ett så långt pressmeddelande tycker jag att det borde ha fått plats.

  Jakob, visst lagras trafikdata för FRA:s utvecklingsverksamhet och det stämmer att vi tycker att Säpo bör kunna ge uppdrag till FRA på samma sätt som Försvarsmakten. Men det betyder inte att det kan begäras ut trafikdata för vanliga brottsutredningar. Polisen får redan idag ut tusentals trafikdata från operatörerna, som oftast lagrar mer än ett år, och att gå via FRA (efter ändrad lag) lär höra till ovanligheterna. Det måste i så fall handla om mycket speciella fall.

  Walker, mörkat? Vi har debatterat DLD i riksdagen i omgångar i sex år! Att inte media eller ni har hängt på debatten förrän nu är väl knappast riksdagsledamöternas fel? När du sedan talar om ”västerländsk syn” så kan jag berätta att alla andra EU-länder redan har implementerat direktivet (i tre länder har dock deras författningsdomstolar underkänt den nationella lagen) och flera av EU-länderna hade datalagringslagar redan före direktivet. DLD är ett riktigt dåligt direktiv, men debatten tjänar inte på felaktigheter och överdrifter.

  Nan, Brask är känd för ”härmed är jag nödd och tvungen” och det är så jag känner mig. Sverige är tvunget att implementera direktivet, även om jag menar att det inte borde finnas alls. Fransmännen har inte en ”otillämpbar” implementering av direktivet. Däremot kan man i nationell lagstiftning reglera fritt när uppgifterna ska få plockas ut av polis/åklagare/motsvarande.

 14. Nan says:

  Jag menade inte att fransmännen hade en otillämpbar implementering av just DLD, utan att de rent allmänt har använt sådan taktik tidigare.

  DLD ensamt är i sig inte det stora problemet som jag ser det, problemet är allt sammantaget. Med FRA+IPRED+DLD+ACTA+LTRO så knaprar korporativismen i sig allt mer av demokratin inom EU. Som jag ser det kommer detta att fortsätta tills tillräckligt många vägrar att göra som de är tillsagda. Och vi är inte där än, troligen måste det till någon smärre, politiskt skapad, katastrof innan så sker. Jag tror det inte är så långt borta.

 15. Jakob says:

  Johan, huvudfrågan handlar om att ditt parti förordar statlig massinhämtning av trafikuppgifter i utlandstrafiken, och att uppgifterna även ska kunna komma polisen till del. Det är en viktig princip vi diskuterar, där Centern tydligt har tagit ställning för godtycklig massregistrering av trafikdata. Det är därför som ert påstådda motstånd mot DLD klingar så falskt. I FRA:s fall handlar det dessutom om den dubbla lagringstiden: 12 månader. Till detta kan läggas FRA:s breda inhämtning av meddelandeinnehåll i utvecklingsverksamheten, som ni också förespråkar.

  Att polisen inte får rikta in FRA i syfta att utreda begångna brott, utesluter inte att uppgifter av just det slaget ändå kan förekomma i FRA:s rapportering till polisen. Ibland sker det omedvetet, ibland högst medvetet. Detta utredde vi ju kring årsskiftet här på din blogg.

  Du deklarerade då att FRA får rapportera begångna bott till polisen så snart ärendet är av vikt för försvarsunderrättelseverksamheteten. FRA skulle till exempel ha kunnat användas efter det misslyckade attentatet i Stockholm 2010. Om FRA i ett framåtsyftande uppdrag av det slaget upptäcker begångna brott, även sådana som avser en pågående förundersökning, så ska dessa rapporteras till polisen, om betydelsen av uppgifterna faller inom ramen för FRA:s övergripande uppdrag. I exemplet vi diskuterade gällde det eventuella medhjälpare till attentatsmannen. Enligt ert förslag ska liknande uppdrag också kunna utföras åt den öppna polisen. Eller har ni backat på den punkten?

  Det är bland annat just genom historiska sökningar i trafikdatabasen som begångna brott kan upptäckas. Detta oavsett om det ursprungliga syftet med uppdraget är ett annat. Här kan också “vanliga brott” uppdagas, som inte står klara för FRA:s handläggare, men som polisen kan utläsa av t.ex. ett sociogram genom egen bakgrundsinformation. Polisen är skyldig att vidta åtgärder efter att ha erhållit sådana uppgifter.

  I en mängd andra fall kommer FRA:s uppgift att bli att samla bevis, som sedan kan ligga till grund för en lång rad polisiära åtgärder, inklusive startande av förundersökning. Så tveklöst kommer FRA:s trafikdata att användas i den brottsbekämpande verksamheten, oftast i steget närmast före en förundersökning, men ibland även i anslutning till pågående eller tidigare nedlagda brottsutredningar.

 16. @Johan
  “Polisen får redan idag ut tusentals trafikdata från operatörerna, som oftast lagrar mer än ett år”

  Vad jag förstår så är det uttryckligen olagligt idag för operatörerna att lagra data längre än det är absolut nödvändigt. Begår inte operatörerna ett lagbrott nu i så fall!?

 17. John, operatörerna får lagra för faktureringsändamål men också för (minns inte hur det är formulerat) marknadsföring eller liknande. Det gör att de ofta har uppgifterna kvar under en längre tid.

 18. AH says:

  Ni har ju ett guldläge nu att med hänvisning till den ofärdiga utredningen av direktivets effektivitet, i de medlemsstater som har implementerat det, att avvakta kommisionens resultat av den utredning som nu görs(eller bristen av resultat, det är väl det som är den springande punkten). Det verkar ju som om det skulle kunna vara så att direktivet som helhet antingen rivs upp, eller omarbetas på ett antal viktiga områden. Jag tror säkert att med det i bakhuvudet vi kan dra ut på ett beslut ett par månader tills vi har fått besked huruvida det är förenligt med EUs regler eller ej.

  Hur låter den planen?

 19. AH, jag tycker att det är ett bra läge för oss att trycka på för en förändring av direktivet så att det tas bort eller görs frivilligt. Där har vi med oss hela den liberala partigruppen där vi ingår.

  Jag tycker också att Kommissionen borde inse att de för tillfället inte ska kräva av något land att implementera. Men så klok är inte Kommissionen. Så kravet, med vite därtill, på Sverige är fortfarande att implementera gällande direktiv.

 20. Walker says:

  Johan: ”Walker, hur vet du det? Centerpartiets väljare är generellt EU-postiva. Så var det inte för 10-15 år sedan, men det har förändrats. Jag tror att det är mycket få av våra väljare som hellre skulle välja att lämna EU än att implementera DLD.”

  Walker: Inför riksdagsvalet fick jag det intrycket att Centerpartiet stod för personlig integritet på nätet och då kan man knappast rösta ja till DLD.
  Men jag missuppfattade tydligen Centerpartiet.
  Centerpartiets uppfattning är tydligen att de är emot personlig integritet på nätet.

  Jag har inte sagt något om EU.
  När man läser din kommentar får man det intrycket att det är ett val mellan att säga ja till DLD eller lämna EU.
  Med den logiken ska (i tre länder har dock deras författningsdomstolar underkänt den nationella lagen) dessa tre länder då tvingas lämna EU?
  Var inte Tyskland ett av dessa länder?

  Johan: ” Walker, mörkat? Vi har debatterat DLD i riksdagen i omgångar i sex år! Att inte media eller ni har hängt på debatten förrän nu är väl knappast riksdagsledamöternas fel?”

  Walker: Du säger att vi inte har ett val utan vi måste implementera DLD.
  Om det är så vad har ni diskuterat i riksdagen i 6 år?
  Mörkat, om en riksdagsledamot verkligen vill påverka något så tar han/hon själv kontakt med media för att skapa opinion.

  Johan: ”När du sedan talar om ”västerländsk syn” så kan jag berätta att alla andra EU-länder redan har implementerat direktivet (i tre länder har dock deras författningsdomstolar underkänt den nationella lagen) och flera av EU-länderna hade datalagringslagar redan före direktivet. DLD är ett riktigt dåligt direktiv, men debatten tjänar inte på felaktigheter och överdrifter.”

  Walker: Vad jag menar med ”västerländsk syn” är att man vill ha ett demokratisk, fritt och öppet samhälle.
  Jag personligen tycker jag att ett övervakningssamhälle inte passar in i detta.

  Jag vet att flera västländer främst då USA och England har infört och varit drivande av flera av dessa lagar som bryter mot medborgarens integritet och mänskliga rättigheter. Desto viktigare att Sverige inte viker sig

  Johan Linander says ( reply):

  Vi har tillsammans med övriga 26 EU-länder kommit överens om vilka regler som ska gälla för unionen i Lissabonfördraget. Det är EU:s “grundlag”. Om man som medlemsland inte längre accepterar villkoren för att vara med så får man faktiskt välja att lämna. Det är en fullt logiskt slutsats.

  Jag antar att du har läst mitt inlägg och kommentarerna: Centerpartiet tycker att DLD är ett riktigt dåligt direktiv, men även dåliga direktiv ska implementeras i nationell lagstiftning. Vi jobbar vidare på att få bort direktivet, vi i Centerpartiet har redan fått med oss hela den liberala partigruppen, men så länge som det finns ska det implementeras.

  Alla länder utom Sverige har som sagt redan implementerat det. Tysklands, Rumäniens och Tjeckiens författningsdomstolar har dock ogiltigförklarat deras nationella implementeringar. Kommissionen har större tålamod med dessa länder eftersom de har försökt och jobbar på att hitta lösningar som klarar både deras nationella författningar och skyldigheten att implementera, och alltså har Kommissionen ännu inte stämt dessa länder inför EU-domstolen.

  Jag har diskuterat DLD många gånger i media. Jag har även bloggat om det och skrivit debattartiklar. Men det är inte mitt ansvar att fler inte har upptäckt det, jag hade mycket gärna tagit den här diskussionen för några år sedan. Då hade chansen varit större att påverka.

  Att vi ska ha ett demokratiskt, fritt och öppet samhälle är vi helt överens om. Detta ska kombineras med en rättssäker brottsbekämpning.

 21. AH says:

  Det verkar ju onekligen dock vara så att kommisionen vacklar för tillfället. Med lite tur faller ju direktivet eftersom det inte går att utvärdera på ett bra sätt.

  Det känns som om det vore ett ypperligt tillfälle att faktiskt pressa på lite, eller iallafall obstruera lite för att skjuta på ett beslut det tills nåt resultat har nåtts. Jag kan inte tänka mig att det blir mer än sura miner om vi med hänvisning till den rådande situationen vill avvakta med en implementering innan vi ser om det faktiskt är lagligt det som vi blir tvingade att implementera.

  Och skulle dom nu bötfälla oss och tvinga oss att betala, so what? Kommer det fram om ett par månader att direktivet inte följer de regelverk som finns och att därigenom blir antingen frivilligt att implementera eller rivs upp, ja men då är det ju bara winwin, och blir det inte så får vi väl ta smällen och implementera. Men jag tycker att det kan vara värt en del cash för att så långt det är möjligt slippa skiten. För finns det väl på plats kan jag garantera att möjligheten att riva upp det är näst intill obefintlig, oavsett vad dom kommer fram till i kommisionen.

 22. Glenn says:

  Men om C inte tror på datalagringsdirektivet och en röst emot inte får någon praktisk effekt, varför ska ni då rösta ja? Det enda resultatet av en ja-röst är ju att ni säger att ni vill ha datalagring.
  Nej vänta, det får ytterligare en effekt. Om ni röstar nej så uppfattas inte Alliansen som stabil, att det finns en spricka i samarbetet.
  Så trots att partiledningen uttryckligen sagt att ni nu ska samarbeta i Alliansen för egen vinning och inte för de andra så agerar ni mot era egna intressen. Ni röstar mot er egen idé och för de andras idé utan att vinna något på det.
  Förklara gärna.

 23. Poppe says:

  Att vara emot förslaget och trots det vilja införa det är märkligt, på gränsen till korkat.
  Bötessummorna är småpotatis i sammanhanget om man jämför med kostnaderna för Svenska företag om lagen tvingas igenom. En investering som i det långa loppet då skulle vara fullständigt onödig. Bara inom min krets rör det sig om flera miljoner kronor i hårdvara för att kunna efterleva en lag som ingen av de folkvalda påstår att de vill ha men ändå kommer att rösta igenom.

  Det är ingen bagatell det handlar om och partiet har i alla fall inte mitt mandat i frågan.

 24. Leo says:

  Ja, vad ska man säga? Centerpartiets trovärdighet i integritetsfrågor var redan sedan tidigare i botten. Nu finns det nog ingen återvända i frågan för C.

  Varför röstar man ja till ett uppenbarligen dåligt förslag med motiveringen “det finns ingen annan väg än att implementera”. Det finns det väl visst – rösta nej? Svårare än så är det inte. Det är värt mer pengar än 40 000 EUR per dag att slippa DLD.

 25. Leo says:

  Jag betalar mer än gärna 15 kr per år för att slippa denna anti-demokratiska integritetskränkande lagstiftning.

  Anser inte även Centerpartiet att 15 kr per medborgare och år är väl investerade pengar för att upprätthålla mänskliga rättigheter i Sverige? Om inte, varför inte? Är det för dyrt?

 26. Riksdagen kommer inte att rösta för eller mot DLD i nästa vecka. Den frågan avgjordes 2006. Nu handlar det om hur DLD ska implementeras i nationell lag. Det kan inte vara så svårt att förstå att vi är motståndare till att direktivet finns, men nu när det finns är Sverige skyldigt att implementera.

  Även de länder vars författningsdomstolar har underkänt deras implementeringar är fortfarande skyldiga att implementera direktivet i nationell lag. Tyskland, Tjeckien och Rumänien måste stifta en lag som både klarar deras författning och direktivets krav.

  AH, Centerpartiet har verkligen medverkat till att skjuta på direktivet så länge det har gått. Implementering skulle ha skett 2007 så du kan tacka oss för att vi har sluppit i fem år. Men Kommissionens vite var den gräns vi satte upp, att betala hundratals miljoner till Bryssel och fortfarande ha kvar skyldigheten att implementera kunde vi inte försvara. När vi sedan fick ett stämmobeslut i den riktningen försökte vi att skjuta på frågan ytterligare, men det fanns ingen chans att få gehör för det bland våra regeringskollegor.

  Glenn, har man kommit överens om en sak så väljer man inte efter det att strunta i överenskommelsen. Centerpartiet har i förhandlingar fått ner lagringstiden till sex månader istället för ett år, mängden lagrad data vid varje enskilt tillfälle halveras. När man väl har förhandlat klart och är överens så håller man överenskommelsen.

  Argumentet att man ska rösta på ett visst sätt för att det inte har någon betydelse tycker jag är obegripligt. Det borde väl vara ännu viktigare att rösta “rätt” om det har betydelse!

  Vi samarbetar i alliansen för att det är i det regeringsalternativet som vi i Centerpartiet har störst möjlighet att få genomslag för vår politik.

  Poppe, utredningen (med hjälp av tillgängliga experter på området) kom fram till en engångskostnad på 200 mkr och sedan en årlig kostnad på 30 mkr. Den beräkningen har PTS ställt sig bakom och den överensstämmer också på ett ungefär med vad det kostade i Danmark (per invånare).

  Leo, är det demokratiskt att inte följa de regler som finns och som vi själva har varit med och beslutat om? Givetvis kan man jobba för att förändra regler, men så länge de finns så ska de följas. På längre sikt måste slutsatsen vara att de som inte vill följa EU-fördrag också måste välja att lämna EU.

 27. Rikard Linde says:

  Glenn, har man kommit överens om en sak så väljer man inte efter det att strunta i överenskommelsen. Centerpartiet har i förhandlingar fått ner lagringstiden till sex månader istället för ett år, mängden lagrad data vid varje enskilt tillfälle halveras. När man väl har förhandlat klart och är överens så håller man överenskommelsen.

  Nej inte om överenskommelsen går emot den egna moralen, då har man ett ansvar att bryta överenskommelsen. Som när Fredrik och Annie röstade för FRA, deras lojalitet skulle ha varit till värderingarna, inte till partiet. Partiet hade fel och riksdagsledamöterna hade ett ansvar att stå för det rätta, inte för grupplojaliteten. Nu är det din tur, du och alla andra centerpartister borde rösta moraliskt, det vill säga försvara integritet och människors frihet.

  Argumentet att man ska rösta på ett visst sätt för att det inte har någon betydelse tycker jag är obegripligt. Det borde väl vara ännu viktigare att rösta “rätt” om det har betydelse!

  Du missförstår. Jag argumenterar för att ni ska rösta rätt, oavsett om det är opportunt eller inte. Rätt betyder att ni ska rösta enligt er moral. Rätt betyder att kompromissa på sådant sätt att ni inte gör avkall på det ni tycker är rätt. Det ni gör nu är att säga att er övertygelse har ett pris och att allt bara handlar om kronor och ören och att ni kan byta ut en politisk lösning mot vilken annan som helst, att det är en administrativ fråga. Ni borde avgå och söka jobb som tjänstemän istället för att fortsätta på det här viset, ni skadar människor och samhället mer än ni förstår.

  Vi samarbetar i alliansen för att det är i det regeringsalternativet som vi i Centerpartiet har störst möjlighet att få genomslag för vår politik.

  Ja ni tror det men så är det inte, det är där ni har störst möjlighet att få genomslag för de konservativa delarna av er politik, inget annat.

 28. Scary Devil Monastery says:

  Johan, jag har läst det du sagt men måste fastslå att det håller inte!

  1) Sverige har redan skjutit på åtskilliga direktiv från EU. Jämfört med många andra europeiska länder är vi redan bäst i klassen. Särskilt DLD har redan åtskilliga länder blankt vägrat införa det.

  Vi kan och bör göra samma sak. Till skillnad från Tyskland har inte vi en författningsdomstol som kan förklara DLD vara grundlagsvidrigt och riva upp det. Det kommer vi bli tvungna att göra genom långdraget valsande i riksdagen.

  Och med både den regering och den opposition som finns är den politiska motivationen i det närmaste obefintlig när det gäller att respektera folkets vilja även i den här åsikten. Precis som det gällde med FRA (vars förutspådda ändamålsglidning nu är i det närmaste full effekt).

  2) I och med DLD och FRA har vi nu i Sverige en obefogad övervakning av gemene medborgare som enbart kan jämföras med den som tillämpas av det som vi här i Sverige hittills kallat för “skurkstat”. Iran, Syrien och Kina.

  Faktum är att inte ens Kina mig veterligen tillämpar den här typen av övervakning av sina medborgare. Klart står att man i DDR hade gett mycket för dessa möjligheter.

  Därmed finns det faktiskt ingen ursäkt att införa ett sådant direktiv. Alls. Vi har helt och hållet vänt på synen att var medborgare bör betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats och infört att var man bör betraktas som misstänkt tills vidare.

  Det DLD klart gör är att det förvandlar varje person med en mobiltelefon till en bärare av en elektronisk fotboja. Något man tidigare behövde vara straffdömd för. Trafikövervakningen i sig krävde god och skälig misstanke om grova brott samt en åklagare. Detta tillämpas nu på alla och envar.

  3) Sant är att telekomoperatörer för eget bruk har fått lagra dylika data. Den svenska lagen om elektronisk kommunikation har varit MYCKET TYDLIG med att sådana data bör destrueras snabbast möjligt. Av mycket god anledning. Detta avskaffar man nu.

  4) Ett parti som inte kan upprätthålla medborgarnas grundläggande rätt till ett privatliv utan försöker bortförklara sina löftesbrott i den frågan förtjänar försvinnande litet respekt.

  Brasklapp? Nej Johan – jag anammar en annan kommentators inlägg på en annan blogg och påkallar att i ditt och Centerns fall är Vidkun Quisling ett bättre exempel.

  5) Slutligen – man pådyvlar oss inte bara det totala bortfallet av privatliv – man har dessutom fräckheten avkräva oss att vi medborgare nu får ta kostnaden för att betala för sagda övervakning.

  Jag har nu hört åtskilliga centerpartister uttala sig om DLD och kommit fram till att Centern inte är att lita på. Många av oss piratpartister försökte just C locka in i fållan genom att sprida budskapet att vi hade samma mål. Jag och andra är nog idag mycket glada över att vi inte var korkade nog att lyssna.

  Och jag känner mig med förlov sagt inte böjd att be om ursäkt för den hårda tonen heller.

 29. Rikard Linde, bara av ren nyfikenhet så skulle det vara intressant att höra vilken möjlig regeringskonstellation som du tycker skulle vara den bästa för att få genom C-politik.

  “Scary”, det blir nästan skrattretande när någon tar i så hårt utan att ha koll på vad han/hon pratar om. Sanningen är att inget land, varken Sverige eller något av de andra 26 medlemsländerna, har valt att inte implementera ett direktiv och istället betala böter och vite. Vidare har alla länder förutom Sverige antagit nationella lagar för att implementera DLD. Sverige är sist.

  När du sedan jämför med Iran, Syrien och Kina så slutar jag att läsa. Då har du överhuvudtaget inte förstått hur regimerna i dessa länder hanterar sina medborgare. Varför inte jämföra med Finland, Danmark och Irland som också har DLD-lagar…

 30. Juristen says:

  Johan Lindander skrev: “Men jag tycker att det är lätt att motivera. Det är två uppgifter som betyder relativt lite för integriteten medan det är uppgifter som är mycket viktiga för polisen i brottsutredningar. ”

  Detta är en direkt osanning. Det saknas helt bevis för att DLD har haft någon som helst betydelse för polisens brottsutredningar, snarare talar bevisen i motsatt riktning. Sluta att behandla oss väljare som idioter! Det är tack vare oss som ni har makten, kom ihåg att när ni missbrukar makten kan den gå förlorad lika fort som ni fick den. Men det kanske inte bekymrar dig eftersom det väl då väntar en fet politikerpension runt hörnet?

  Om du alls är intresserad av dessa frågor kan hitta mer info här:

  http://juristensfunderingar.blogspot.com/2012/03/beviset-for-att-dld-ar-verkningslost.html

 31. “Juristen”, då får du läsa bättre vad jag skrev. Jag skrev inte om DLD som helhet, utan om de två extra uppgifter som DLD-lagen omfattar men som inte krävs enligt direktivet. Dessa två uppgifter, samtal som inte kopplas fram och position vid samtalets avslutning, är viktiga för polisen när de utreder mycket grova brott. Så, om vi nu ändå måste ha DLD så kan vi lika väl ta med dessa två för polisen viktiga uppgifter. Den ökade integritetskränkningen av att just dessa två uppgifter lagras är mycket begränsad.

  Enligt grundlagen ska vi göra en proportionalitetsbedömning, alltså mäta intrånget i den personliga integriteten mot behovet och nyttan av åtgärden. Min och Centerpartiets slutsats är att DLD inte klarar en sådan proportionalitetsbedömning. Därför vill vi inte ha DLD.

  Men nu är det inte så att Sverige har en möjlighet att välja vilka direktiv som vi ska implementera, utan vi är skyldiga att göra det. I det läget så är jag motvilligt med och lägger fram ett lagförslag. Utredningen kom fram till att dessa ytterligare två uppgifter ska vara med i den svenska lagen. Vi har gjort en proportionalitetsbedömning för dessa två extra åtgärder och det extra integritetsintrånget är inte så stort att det inte motiveras av behovet och nyttan av åtgärden.

  Det är inte alldeles enkelt att förklara, det vet jag också, men jag gör mitt bästa för att göra vårt ställningstagande begripligt. (Det blir dessutom inte enklare av att piratpartister som Christian Engström och andra vill misstolka allt som jag skriver.)

 32. Johan says:

  Det är ju dyrare att implementera diriktivet än att betala vitet.

  Det kostar mer löpande att lagra den ofantliga mängd data som det skulle innebära med ett implementerande.

  Bara initialt skulle det kosta fler hundra miljoner för att bygga systemet för detta.

  Om det är dyrare att implementera varför bestrider man inte hela EU konceptet om en lag som krävs på medlemsländerna, som 1. saknar legitimitet, 2. strider mot eus egna lagar 3. har dessutom skickats på kontroll för att se om det verkligen är sådär himla superbra.

  Men framförallt: det finns inget som visar på att det skulle tjänas någonting på att införa detta, så varför? Varför inte bara skita i det, för att vi anser att det är fel. Om vi inte får genomslag och de hotar med böter, kanske någon annan också vågar stå upp för att det inte är okej.

 33. Juristen says:

  @Johan Linader: Tack för din tillrättavisning, men jag är fullt läskunnig och förstår precis vad du skriver. Problemet är att du helt saknar bevis för dina påståenden. Till och med kommissionen, Europeiska datainspektionen och Cecilia Malmström har erkänt att det inte finns några som helst bevis för att DLD har varit NYTTIG för polisens arbete. Du påstår dock motsatsen och har därmed bevisbördan. Jag väntar ivrigt på att du presenterar dina bevis. Det är du skyldig väljarna nu när du avser att introducera Stasi-samhället extra plus!

  Hade du läst min länk skulle du också ha förstått att den omständigheten att en integritetsskränkande lag kan anses “nyttig” inte når upp till de krav som uppställs för undantagen i Artikel 8 Europakonventionen. Detta har klarlagts genom flera domar från Europadomstolen. Frågan kvarstår då varför du vill medverka till ett folkrättsbrott. Även denna fråga är du skyldig att klargöra för väljarna.

  Vi har inget val påstår du. Detta är en direkt osanning. Sverige kan välja att betala de böter som är förenade med att visa mod och ryggrad genom att vägra att avskaffa demokratin och friheten. 20 kronor per svensk, eller priset för en kopp kaffe, kostar detta alternativ. Du är skyldig att förklara för dina väljare varför grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, garanterade genom Europakonventionen, enligt dig inte är värda mer än en kopp kaffe.

 34. Johan, det är inte så att det är dyrare att implementera än att betala böter och vite. Utredningen har kommit fram till ca 200 mkr i initialkostnad och sedan ca 30 mkr/år. Detta stämmer också ganska väl med kostnaden i Danmark när de implementerade. Men för mig är inte kostnaden avgörande i sig. Jag är av den föga kontroversiella åsikten att EU:s medlemsstater ska hålla sig till de regler som finns. Regler kan ändras, men tills de ändras ska man följa de som finns. Alternativet, att medlemsstaterna följer de av fördragets regler som de önskar är inte långsiktigt hållbart.

  Lägg därtill att det inte finns någon majoritet i Sverige idag för att strunta i direktivet. Centerpartiet tillsammans med Mp och V är de enda som aktivt jobbar för att riva upp DLD.

  Juristen, det verkar uppenbarligen som att du inte förstår. Eftersom jag och Centerpartiet inte vill ha DLD så försvarar jag inte att det finns. DLD:s betydelse för svenska polisens brottsbekämpning tror jag kommer att bli begränsad i jfr med det system som vi har idag när polisen får ut operatörernas uppgifter som har lagrats för faktureringsändamål (m.m.). Men om någon tror att polisen inte har någon nytta alls av hemlig teleövervakning, dvs att få ut historiska uppgifter om vem som har kontaktat vem, var personen var osv så är det fullständigt felaktigt. Det finns knappt en enda större polisutredning av grova brott där polisen inte har nytta av den typen av uppgifter.

  Vidare så har Lagrådet granskat propositionen för datalagringslagen och kommit fram till att den klarar svensk grundlag. Jag tror varken att jag eller du kan göra en bättre bedömning av det än landets högsta jurister i Lagrådet. Påståendet om folkrättsbrott faller därför på sin egen orimlighet.

  För mig är ett val när jag kan välja mellan olika alternativ inom gällande regler. Därför finns det inget val, Sverige är skyldigt att implementera DLD liksom alla andra gällande direktiv.

 35. Walker says:

  Sveriges EU-avgift och återflöde 2012
  Avgift: 31,3 miljarder kronor
  Återflöde: 13 miljarder kronor från EU
  Nettoflöde: -18,3 miljarder kronor
  http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

  Om EU vill straffa Sverige med böter på grund av att Sverige inte vill införa denna “Stasi” lag.
  Då blir det väl läge att förhandla ner EU-avgiften?
  Nej, böterna är inget argument för att implementera DLD.

 36. Walker says:

  Johan “Men om någon tror att polisen inte har någon nytta alls av hemlig teleövervakning, dvs att få ut historiska uppgifter om vem som har kontaktat vem, var personen var osv så är det fullständigt felaktigt. Det finns knappt en enda större polisutredning av grova brott där polisen inte har nytta av den typen av uppgifter. ”

  Obs ” Om man inför DLD så kan man inte ha “hemlig” teleövervakning längre.

 37. Anonym says:

  “– Det enda rimliga är att vänta på kommissionens översyn. Det finns ju ingen anledning att först införa det och sedan tvingas göra om det, säger Johan Linander. ”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/strid-om-datalagringen_4368031.svd

  “Centerpartiet menar att vi inte alls behöver införa det. Vi borde ta en match med kommissionen och inte införa det. Det är mycket integritetskänslig lagstiftning som rör svenskars kommunikation och lagring av denna.”

  http://annieloof.se/2010/03/omforhandla-datalagsdirektivet/

  Vad hände egentligen? Blev det för viktigt att sitta vid makten? Eller är ni rädda om lönen och att bli av med jobbet? Eller var det nåt annat?

  Och när det gäller kostnader så har ju telekomföretagen kommit fram till en helt annan siffra – runt 1 miljard. Intressant skillnad måste jag säga… http://www.itotelekomforetagen.se/debatt/debatt_opinion-ny/kommentar_datalagringsdirektivet

  Har du förresten en länk till den utredning som du pratar om? Så vi vanliga dödliga kan få ta del av den, menar jag?

 38. Rikard Linde says:

  “Rikard Linde, bara av ren nyfikenhet så skulle det vara intressant att höra vilken möjlig regeringskonstellation som du tycker skulle vara den bästa för att få genom C-politik.”

  Ja det beror på mandatfördelning i riksdagen och Centerns position; i media, i medborgarnas tankar och i relation till de andra partierna.
  Förut hade ett samarbete med Folkpartiet och Socialdemokraterna kunnat ge bra resultat men eftersom Björklunds Folkparti är så konservativt tror jag inte det skulle bli så produktivt, viss risk att man aktiverar Socialdemokraternas sämsta sidor.
  Som princip tror jag att ni skulle behöva samarbeta med ett par mindre partier om att hålla ett större parti schack. C, Fp och Kd skulle kunna göra det med M men ni har inte klarat av det, M har agerat väldigt skickligt. Trots att de tjänar mer än någon annan på Allianssamarbetet, på bilden av en stor och stabil enhet i svensk politik, och därmed har mest att förlora på att Alliansen upphör, så har ni inte utnyttjat det och tvingat M till större eftergifter. I dagsläget är det ert starkaste kort.
  Ett samarbete med Mp och S skulle kunna funka, S skulle tvingas ställa om och bli helt gröna, men när C och Mp inte har samma syn på miljöpolitiken så är ju det lite svårt. Fast om man satte sig ner och samtalade på riktigt om det så tror jag det skulle gå att hitta väldigt bra och konstruktiva lösningar. Ett sånt samarbete skulle nog vara ganska förlösande för Centern, att få genomföra många av de saker man fått ge avkall på i Alliansregeringen.
  Annie borde inte vara näringsminister, det är den svagaste posten av alla era ministerposter. Så länge ni inte har finansen eller arbetsmarknadsdepartementet så kan ni inte driva en bra näringspolitik, en läxa som Centern borde har lärt sig vid det här laget (Åsling, Maud och nu Annie). Hon ska ju vara en visionär, en ledare som anger riktningen, inte en administratör som genomför.

 39. Jakob says:

  Frederick Federley förklarade just i radions Studio Ett att han tänker rösta NEJ till DLD på onsdag. Med tanke på vissas jämförelse med biskop Brask betyder alltså detta han är beredd att sätta sitt huvud i pant.

 40. Peter says:

  Jag är visserligen motståndare till hela idén med datalagringen, men om man nu ska genomföra den:
  Då förstår jag inte hur en borgerlig sllians kan baxa över kostnaden på kommunikationsbolagen. Varför betalar inte staten kostnaden för det den vill ha utfört??

 41. Nan says:

  Här har vi det som är i förlängningen: Folkpartisten Johan Pehrson utesluter inte förbud mot kryptering

  Detta innebär att en klar risk för att vi får RIPA Part III här också och oskuldspresumtionen ut med badvattnet: UK jails schizophrenic for refusal to decrypt files

  Detta är tyvärr inte något hypotetiskt utan något som skett i ett framträdande EU-land för drygt 2 år sedan.

  Kommentar?

 42. Poppe says:

  Grattis.
  Nu förlorade ni åtminstone mig som väljare.
  Hejdå och lycka till i framtiden.

 43. Jakob says:

  Alla känner sig tydligen inte som biskop Brask en dag som denna:

  Abir Al-Sahlani
  Fredrick Federley
  Rickard Nordin
  Emil Källström

  Fy skäms, ni olydiga centerpartister.

 44. walker says:

  Skamligt, en väljare mindre.

 45. Andreas Berheim Brudin says:

  Av ren nyfikenhet, skulle du rösta för införandet av dödsstraff i Sverige om det var ett EU-direktiv?

 46. Walker, varför skulle EU-domstolen döma ut olika påföljder beroende på om ett land är nettobetalare eller inte? Jo, DLD reglerar inte polisens tillgång till uppgifterna, det gör vi nationellt.

  Anonym, det där var innan EU-domstolen kom med sitt utslag i överträdelseförfarandet. Att trotsa domstolsbeslut anser jag inte att vi ska göra. Jag tror nog att du orkar leta på regeringens hemsida.

  Peter, kostnadsfördelningsfrågan utreddes noga. I princip alla förutom operatörerna tyckte att bolagen ska stå för kostnaderna och sedan ska polisen betala varje gång de ska få ut uppgifter. Det är helt enkelt den kostnadseffektivaste lösningen. Riksrevisionen har varit mycket tydlig och direkt avrått från att staten skulle utlova kostnadstäckning till operatörerna, risken skulle vara att bolagen inte alls skulle välja de kostnadseffektivaste lösningarna.

  Nan, Johan P får stå för sina uttalanden. Centerpartiet vill inte ha något krypteringsförbud, vilket jag också har skrivit tidigare här på bloggen.

  Poppe och Walker, blev ni väldigt överraskade när jag röstade för implementeringen av DLD? Jag har ju inte alls varit tydlig här på bloggen med hur jag skulle göra… Har dessutom hört det där med “förlorat en röst” så många gånger nu att vi borde ha haft 20% i valet 2010….

  Jakob, Centerpartiet är Sveriges öppnaste parti. Vi hade en öppen partiledarprocess som inget annat parti hade haft, vi har ett öppet idéprogramsarbete där alla får vara med och skriva våra texter och vi har plockat bort partipiskan i riksdagsgruppen. Jfr det med S, M, Fp och Kd (för att inte tala om Sd som är så centralstyrda att inga ledamöter förutom toppskiktet får trycka på voteringsknappen i kammaren).

  Andreas, om EU:s länder skulle styras av ledare med en sådan agenda så skulle jag begära att Sverige skulle lämna EU. I ett sådant samarbete skulle vi inte vara med.

 47. walker says:

  Johan “Walker, varför skulle EU-domstolen döma ut olika påföljder beroende på om ett land är nettobetalare eller inte?”
  Walker: Det skrev jag inte utan “Om EU vill straffa Sverige med böter på grund av att Sverige inte vill införa denna “Stasi” lag.
  Då blir det väl läge att förhandla ner EU-avgiften?”

  Johan “Har dessutom hört det där med “förlorat en röst” så många gånger nu att vi borde ha haft 20% i valet 2010….”

  Walker : Finns inget logik i det även om Center förlorar väljare som värnar om det öppna samhället så kan de få nya väljare som är för ett övervakningssamhälle (tydligen).

  Johan “Poppe och Walker, blev ni väldigt överraskade när jag röstade för implementeringen av DLD? ”
  Walker: Ja, Bara en idiot ändrar sig aldrig.

 48. Jakob says:

  Bra att ni slängt partipiskan. Synd bara att detta skett så sent. Här går tankarna bl.a. till FRA-omröstningen 2008.

 49. Anonym says:

  Jag har sökt – hittade inget. Och varför ska jag vara den som söker? Vanligtvis brukar det vara så att den som kommer med en påstående är den som ska backa upp det. Varför ska inte du backa upp dina påståenden för?

 50. walker says:

  Johan “Har dessutom hört det där med “förlorat en röst” så många gånger nu att vi borde ha haft 20% i valet 2010….”

  Walker: Min förra kommentar till detta blev fel , jag läste inte så noga.

  Men om du har hört “förlorat en röst” så många gånger borde inte du som “folkvald” då fundera på om jag gör rätt istället för att bara rycka på axlarna.
  Om Centerpartiet hade röstad mot FRA och DLD, då hade nog Centerpartiet varit betydligt större nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.