Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda huruvida glasögon och kontaktlinser kan tillhöra kategorin som enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får ha en reducerad momssats.

Motivering

Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser. Vi har inte valt att se dåligt och vi kan inte vara utan våra glasögon eller linser.

Av någon anledning belastas våra hjälpmedel med den högsta möjliga momssatsen, 25 %. Detta är inte rimligt och momsen på glasögon och kontaktlinser bör sänkas till den lägsta möjliga. Det borde vara naturligt att de personer som drabbas av synfel ska drabbas ekonomiskt i så liten utsträckning som möjligt.

Enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får reducerade skattesatser tillämpas i fråga om medicinsk utrustning, hjälpmedel och andra apparater som normalt är avsedda att lindra eller behandla invaliditet, för den handikappades uteslutande personliga bruk. För oss är det självklart att glasögon och kontaktlinser är ett hjälpmedel enligt sjätte mervärdesskattedirektivet, men skatteutskottet har på motsvarande motion tidigare år tyvärr valt att enbart konstatera att ”det har hittills förutsatts att glasögon inte hör till denna kategori”. Det bör åtminstone vara dags att kontrollera huruvida glasögon kan tillhöra kategorin eller inte.

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Moms på glasögon och kontaktlinser

 1. Lars Nihlén says:

  Hej Johan!
  Jag tycker också det är märkligt glasögon/kontaktlinser har högsta momssatsen. Jag tycker också att hörapparat har högsta moms. Jag har själv fått betala min, inga reduseringar gick att få. (den kostade 15000:- + moms)
  LN Höör

 2. Nisse Nilsson says:

  En nyfiken fråga. Varför hänvisar du till det upphävda sjätte direktivet istället för det nu gällande direktivet 2006/112/EG (antar att det är art 98 med hänvisning till bilaga III som är aktuellt)?

  För övrigt anser jag att reducerade skattesatser är en styggelse som borde avskaffas eftersom de leder till stora tillämpningsproblem och osäkerhet. Låt mig ge ett konkret exempel som är aktuellt för mig och tydligt visar på problematiken. En boklåda i Sverige säljer språkkurser som består av böcker och skivor med uttalsövningar i paket. Böckerna och skivorna går inte att använda var för sig utan det är fråga om en blandad produkt vilket innebär att momsen ska proportioneras mellan 6 % på bok och 25 % på skiva. Boklådan har tre olika språkkurser den första består av en bok på 120 sidor och 5 CD-skivor med uttalsövningar, den andra består av en bok på 350 sidor och 2 CD-skivor och den tredje av 250 sidor och en DVD-skiva. Boklådan har inga kunskaper om framställningskostnaderna för bok respektive skiva. Hur ska skattesatsen/skattesatserna fastställas på ett rättvist, enkelt och förutsägbart sätt?

  Ett skattsystem kan aldrig bli rättvist och ju mer man försöker plåttra med detaljer desto större blir tyvärr tillämpningsproblemen.

 3. Bra påpekande Nisse, både jag och de som granskar på riksdagskansliet hade missat det. Men faktum kvarstår, varför ta ut högsta möjliga momssats på något som är ett hjälpmedel som många av oss måste ha?

  Jag förstår din invändning mot skilda momssatser och ditt exempel visar att det kan ställa till med problem. En utredning har tittat på gemensam momssats och jag tror att de kom fram till att en enhetlig momssats skulle vara kring 21 procent på allting. Men jag kan inte försvara att höja skatten på nödvändiga livsmedel, böcker osv som idag har lägre moms. Tvärtom så tycker jag att skilda momssatser är ett av de bästa styrmedel som vi har för att påverka konsumtionen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.