Monthly Archives: October 2011

Sverige borde göra som Tyskland gjort med Stasiarkivet

De senaste dagarna har det varit en debatt om huruvida Säpos Stasiarkiv ska öppnas. Några av oppositionspartierna tycker det och det är också många enskilda ledamöter inom alliansen som har uttryckt detsamma. Socialdemokraterna har i dagarna sagt att de vill … Continue reading

Posted in General | 5 Comments

Det är långt till 2014

Nog ser det bra ut för Alliansen. Håkan Juholts popularitet är lägre än någon annan oppositionsledare har lyckats prestera någonsin medan statsminister Reinfeldt blir allt mer populär. Men, är det så säkert att “vi går mot ännu en valseger 2014” … Continue reading

Posted in General | 9 Comments

Udda partiledardebatt i riksdagen

Just nu pågår partiledardebatten i riksdagens kammare. Jag har suttit och lyssnat ett tag och ska tillbaka när det är Annies tur, men just nu blir det tv-sändning på kontoret istället. Det är en ovanlig debatt. Det mediala intresset är … Continue reading

Posted in General | 19 Comments

En strategi för att rädda ålen

Förslag till riksdagsbeslut Regeringen ges till känna vad i motionen anges om behovet av ett handlingsprogram för ålens överlevnad Motivering Det berättas att Norrgölen var så kuslig att somliga ansåg att den saknade botten. Men en man gick trots allt … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

En myndighet med ansvar för arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en enda myndighet ska ha ansvar för allt arbetsmarknadsrelaterat stöd för personer med synnedsättning. Motivering Arbetslösheten för personer med synnedsättning i arbetsför ålder … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Centerpartiets framgångar i höstens budget

I tisdags presenterade finansminister Anders Borg regeringens höstbudget. I en tid av stor ekonomisk oro tillhör Sverige undantagen bland världens ekonomier. Till skillnad från de flesta andra regeringar i världen kan Alliansen, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik, presentera en … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged , , | 2 Comments

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Debattartikel från slutet av sommaren som jag har glömt att lägga här på bloggen/mitt personliga arkiv. Centerpartiet arbetar för fler jobb i hela landet. Detta gör vi genom att främja ett ökat företagande och förenkla reglerna för företagare. Sedan 2009 … Continue reading

Posted in Insändare | Tagged | Leave a comment

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda huruvida glasögon och kontaktlinser kan tillhöra kategorin som enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får ha en reducerad momssats. Motivering Vi, liksom en … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 3 Comments

En gemensam nordisk plats i G20

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen bör arbeta för att de nordiska länderna ska ha en gemensam plats i G20. Motivering G20 är en informell sammanslutning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 1 Comment

Åtgärder för att få fler att donera organ

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka. Motivering Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment

Skönt att vi slipper S- och Kd-röran

Jag är inte avundsjuk, varken på Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna. Vilken röra! Håkan Juholt går på som värsta Bagdad-Bob när han hävdar att han inte alls har fått backa från det skuggbudgetförslag som S-riksdagsgruppen sa nej till förra veckan. Enligt Tommy … Continue reading

Posted in General | 9 Comments