Anföranden i aktuell debatt om gränskontroller i Europa 28/6

Anf. 7 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Sverige är ett öppet land och ska vara ett öppet land. Länder som stänger sig, länder som är slutna, blir fattiga. De blir fattiga på utveckling, fattiga på innovationer och även fattiga ekonomiskt. Nationalism och protektionism skapar fattiga samhällen.

Den engelska filosofen och grundaren av den moderna liberalismen John Stuart Mill skrev en gång ”ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den förste att göra det … allt gott som uträttats är ett resultat av originalitet”.

Vad skulle bli resultatet om man avvisar det som är okänt? Svaret är: Ingen som helst utveckling. Precis som John Stuart Mill så träffande skrev för snart 150 år sedan har aldrig något gjorts utan att någon var den förste att göra det. Allt gott som har uträttats har någon gång varit okänt.

Ett lands förändringsbenägenhet är ett mått på utvecklingspotentialen. Det land och för den delen de människor som är öppna för nya möjligheter och som tar risker kommer visserligen att gå på en och annan mina då och då, men i det långa loppet kommer de att ha en mycket bättre utveckling än det land eller de människor som sluter sig och avvisar det som är okänt.

Varför är vissa så rädda för det okända? Svaret är väl lika enkelt som förrädiskt. Vi vet inte hur det okända påverkar oss. Alltså känner vi ett obehag inför vår okunskap om vår framtid.

I stället för att känna obehag borde vi känna nyfikenhet. Det okända är en ny möjlighet till förbättring som vi ännu inte känner till. Det gör skillnaden mellan optimisten och pessimisten. Optimisten ser möjligheterna i det okända, medan pessimisten ser faran. Utan tvekan bygger utveckling på en optimistisk syn på det som ännu är okänt.

Herr talman! Den senaste tidens utveckling i Europa är oroväckande. Italien och Frankrike vill göra upp om inskränkningar i Schengensamarbetet och Danmark vill bygga gränser mot Sverige och Tyskland.

Den danska regeringen har försökt förklara sin överenskommelse med det främlingsfientliga Dansk Folkeparti med att det skulle handla om en tydligare kontroll av varusmuggling. Men läser man den danska texten i överenskommelsen ser man att målet är att stoppa och kontrollera personer som åker över gränsen in i Danmark genom permanenta tullposteringar, permanent tullpersonal och utrustning på flygplatserna för att röntgengenomlysa både bilar och passagerare.

Enligt oss i Centerpartiet riskerar detta att bryta mot Schengenregelverket. Såväl kommissionen som den tyska regeringen har starkt kritiserat Danmark för deras planer. Enligt Schengen får inte systematiska personkontroller av resenärer som färdas mellan medlemsländerna förekomma.

Kontroller får naturligtvis ske och ska ske, till exempel när det finns misstankar om narkotikasmuggling. Som exempel kan jag nämna att den svenska tullen gjorde över sex och ett halvt tusen beslag av narkotika, alkohol, dopningsmedel och tobak under 2010. Kontrollen får ske mot gräns till annat EU-land på samma sätt som till ett land som inte är med i EU.

När Sverigedemokraterna kritiserar EU och Schengenregelverket och säger att vårt EU-medlemskap skulle ha försämrat möjligheterna att bekämpa narkotikasmuggling skulle jag gärna vilja ha några tillförlitliga källhänvisningar till det. Kent Ekeroth påstår att EU kraftigt har begränsat den svenska tullens möjligheter. Sanningen är ju att Sverige nu gör tio gånger fler narkotikabeslag än vi gjorde före vårt EU-medlemskap 1995.

På de här åren har den svenska tullen blivit långt mycket mer effektiv. Även om den svenska tullen skulle få stoppa var och varannan inresande i Sverige på ett slumpmässigt sätt skulle man inte göra det. Det är ett fullständigt omodernt tullarbete som Sverigedemokraterna efterfrågar.

Herr talman! Vi ska också komma ihåg – det tycker man att Sverigedemokraterna när de nu begär den här typen av debatt borde ha kunskap om – att det inte är tullen som arbetar med personkontroller vid gränserna utan det är polisen som gör det. Man skulle kunna uppfatta det som att Sverigedemokraterna vill ha fler personkontrollerande poliser vid de svenska gränserna, men faktum är att Sverigedemokraterna har föreslagit neddragningar för svensk polis. I 2011 års budget föreslår Sverigedemokraterna en besparing på den svenska polisen med 150 miljoner kronor. De var det parti i Sveriges riksdag som i sitt budgetförslag lade allra minst pengar på svensk polis. Samtidigt står de och säger någonting helt annat i riksdagens talarstol. Men det fungerar inte att säga en sak och göra en annan.

Anf. 15 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Vi får höra Sverigedemokraterna fortsätta argumentera för slumpmässiga kontroller vid gränsen till Danmark, men varken polisen eller tullen jobbar så. Det är fullkomligt omodernt. Sverigedemokraterna vill på något sätt backa in i framtiden.

Kom ihåg att vi i dag gör tio gånger mer beslag av narkotika än vi gjorde före EU-inträdet, då tullen jobbade på det sätt som Sverigedemokraterna nu efterfrågar. Ni får gärna göra ett studiebesök hos tullen så kanske ni får bättre kunskap om hur de arbetar.

Varje år gör européer 1 240 000 000 resor mellan olika länder i Europa. Varje år görs det ca 34 miljoner resor in i Sverige. Och varje dag pendlar ungefär 25 000 människor över Öresund, till och från Danmark.

Dansk folkepartis partiledare, Pia Kjaersgaard, är väldigt nöjd med den överenskommelse som har gjorts med den danska regeringen. Hon beskrev det själv som ett återinförande av gränskontrollerna som de såg ut på 80-talet. Utöver att det är en märklig romantisering av 80-talet, när tullen över huvud taget inte var så effektiv som den är i dag, är det ett förödande angrepp på utvecklingen i Öresundsregionen.

På 80-talet, när vi åkte med färjan mellan Limhamn och Dragør för att ta oss till Danmark, hade vi visserligen den nordiska passunionen, men det var ändå ständiga kontroller och väntetider när man körde av färjan i Dragør. Mer eller mindre alla personer som reste in i landet kontrollerades på något sätt. Då var det väldigt få som pendlade till Danmark för att jobba eller studera. I dag är det fler än de som bor i en normalstor svensk kommun.

Om varje pendlare ska kontrolleras, på samma sätt som på 80-talet, är det helt enkelt så att Öresundsintegrationen, som den ser ut i dag, omöjliggörs. Det förslag som Dansk folkeparti förespråkar och Sverigedemokraterna stöder skulle vara fullständigt förödande för Öresundsintegrationen.

På morgonen och eftermiddagen går det sex tåg i timmen i vardera riktningen mellan Köpenhamn och Malmö med hundratals passagerare på varje tåg. Sverigedemokraterna får gärna berätta hur en gränskontroll som på 80-talet skulle fungera för alla dem som dagligen pendlar över sundet. Svaret är att det inte skulle fungera.

Det som ni föreslår skulle omöjliggöra den pendling som nu sker. Risken är stor att många svenskar, skåningar, skulle vara tvungna att säga upp sig från sitt danska jobb eller sluta studera på andra sidan sundet. Det skulle bli effekten av det förslag som ni stöder. Men i och för sig är det kanske inte så konstigt att ett nationalistiskt parti inte är så intresserat av vad som händer i en region som Skåne.

Nu vet jag att debattören här, Kent Ekeroth, liksom jag är skåning, så åk hem till Skåne och berätta för skåningarna att ni vill stoppa den Öresundsintegration som pågår! Det är resultatet av det ni föreslår. Det är resultatet av er nationalistiska och protektionistiska politik.

Anf. 23 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Det är intressant att Sverigedemokraterna nu försöker förklara bort sina tidigare uttalanden om det danska förslaget och hyllningarna till Dansk folkeparti för att de vill återinföra gränskontroller som man hade på 80-talet. Tycker inte Sverigedemokraterna som Dansk folkeparti i den här frågan längre? Har ni ändrat er i den här frågan också, precis som förra veckan, när det gällde anmälningsplikt för huliganer? Är det så illa att ni inte ens förstår konsekvenserna av era egna förslag, som när ni lade ett förslag om att spara 150 miljoner kronor på polisen? Det blir knappast mer gränskontroller av personer om man sparar in på polisen.

Den danska tullen är inte lika effektiv som den svenska. Den är heller inte så stor. För vår del får Danmark gärna anställa fler tullare som jobbar effektivare för att stoppa narkotika. Det vore bra även för Sverige. Men lägg ned förslaget om systematiska personkontroller.

Vi i Centerpartiet vill ha ett öppet Sverige, ett öppet Europa och också ett öppet Danmark. Vi vill ha ett Danmark där svenskar även fortsättningsvis har friheten att pendla till jobb eller studier utan att ständigt stoppas och kontrolleras. Jag tycker verkligen om Danmark som land. Jag tycker att det är tråkigt att den svenska och europeiska bilden av Danmark blir att det är ett slutet land med rädsla för det okända. Det är en bild som också allt fler danskar oroar sig för.

Danmark håller just nu på att få nya vänner i Europa. Det är partier som ställer sig bakom det danska förslaget. Det är till exempel det franska Front National med Jean-Marie Le Pen i täten, Jörg Haiders tidigare parti i Österrike, FPÖ, och Geert Wilders holländska parti PVV som hyllar det här förslaget. Och det är Sverigedemokraterna – det är ni som vill stänga gränser och ta ifrån alla svenskar, danskar och andra européer möjligheten att fritt resa inom EU.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

One Response to Anföranden i aktuell debatt om gränskontroller i Europa 28/6

  1. Malte Lewan says:

    “Men i och för sig är det kanske inte så konstigt att ett nationalistiskt parti inte är så intresserat av vad som händer i en region som Skåne.”

    Hehe, exakt. Bra, Johan!

Leave a Reply

Your email address will not be published.