Daily Archives: 31/5/2011

Bra av Datainspektionen

Vi har haft en lagstiftning om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan 2005. Vi förstärkte dessutom lagen 2009. Det har dock varit svårt för klubbarna att kontrollera så att de som har tillträdesförbud inte tar sig in på arenan ändå. Djurgården ansökte … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 5 Comments

Anförande och repliker i debatten om skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Debatten hölls den 12 maj. Anf. 27 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Som vi har hört var det den 1 januari 1999 som Sverige införde denna världsunika lag i Sverige. Vi var ju först med att kriminalisera köp men dock … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 3 Comments