Daily Archives: 21/5/2011

Stoppa planerna på en “Region Sydsverige”

Skåne gick genom en lång, jobbig och kostsam process när Malmöhus Läns Landsting, Landstinget Kristianstads län och Malmö Stads sjukvårdsdel slogs samman till Region Skåne. Samtidigt fick Region Skåne ansvar för regional utveckling, den s.k. kulturpåsen, regional infrastrukturplanering osv från … Continue reading

Posted in General | 10 Comments