Registerkontroll

Ett insändarsvar från Aftonbladet.

Jag beklagar att Nathalie Rothschild (28/3) till stor del har missuppfattat Centerpartiets förslag för att skydda barn mot tidigare dömda pedofiler. Centerpartiets har lagt två konkreta förslag. Det första är att barnvaktföretag, som på ett positivt sätt växt fram tack vare RUT-avdraget, ska registerkontrollera sina barnvakter på samma sätt som t.ex. förskolor redan gör. En barnvakt i hemmet är som vi ser det en ännu känsligare situation än förskolan där många vuxna jobbar tillsammans med barnen. Därför bör även barnvaktsbranschen omfattas av lagen om registerkontroll.

Det andra förslaget är att enskilda ska kunna få ut samma sorts begränsade brottsregisterutdrag, om sig själv, som t.ex. förskolorna får. Idag kan man endast få ut ett fullständigt registerutdrag. Detta skulle kunna underlätta för t.ex. föräldrakooperativa förskolor och föreningar som vill försäkra sig om att barn- och ungdomstränare inte är dömda för sexualbrott mot barn. Dessa kan redan idag begära utdrag, men får då ett fullständigt där brott som är ointressanta i sammanhanget också finns med. En möjlighet till begränsat utdrag skulle alltså minska integritetsintrånget.

Vi har inte, som skribenter påstår, föreslagit något nationellt register eller att alla vuxna som har kontakt med barn ska kontrolleras. Vi vill skydda barn mot dömda pedofiler, men vi vill inte bygga upp ett övervakningssystem som det engelska.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.