Anförande i debatten om genomförande av FN:s vapenprotokoll 6/4-11

Anf. 85 JOHAN LINANDER (C):

Herr talman! Jag tror att detta kan bli ett av mina kortare inlägg i riksdagens kammare genom tiderna.

Jag kan börja med att instämma i det Krister Hammarbergh och Johan Pehrson har sagt tidigare. Detta är viktiga frågor. Vi är eniga om hela lagstiftningspaketet.

Sedan har det ramlat in en folkpartimotion som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig bakom. Det skulle vara intressant att höra en lite bättre redogörelse från oppositionspartierna för vad handlingsplanen skulle innehålla. Då kanske vi hade haft lättare att förstå och ta ställning till ett sådant förslag. Än så länge är det höljt i dunkel.

Med det korta inlägget vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.