Daily Archives: 3/5/2011

Anförande i debatten om stalkning 28/4-11

Anf. 83 JOHAN LINANDER (C): Herr talman ! I april 2005 debatterade vi stalkning för första gången här i riksdagen. Då var det ett ord som var nästan okänt för de flesta. Jag gick tillbaka till protokollen och läste mitt … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om våldsbrott och brottsoffer 13/4-11

Anf. 27 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Det här är den årliga debatten om våldsbrott och brottsoffer. I dag behandlar vi ett sextiotal motionsyrkanden från den allmänna motionsperioden som har resulterat i 26 reservationer. Först vill jag säga att väldigt … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om genomförande av FN:s vapenprotokoll 6/4-11

Anf. 85 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag tror att detta kan bli ett av mina kortare inlägg i riksdagens kammare genom tiderna. Jag kan börja med att instämma i det Krister Hammarbergh och Johan Pehrson har sagt tidigare. Detta … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker i debatten om kriminalvårdsfrågor 6/4-11

Anf. 69 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I kriminalvårdsfrågor finns det ganska stor spännvidd mellan de politiska partierna i Sveriges riksdag. Det är allt från Sverigedemokraternas lås-in-och-släng-nyckeln till Vänsterpartiets släpp-fångarna-loss-det-är-vår. Men det är som vanligt någonstans mittemellan som den rimliga … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i debatten om Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009

Anf. 170 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Vi som lagstiftare måste alltid fundera över hur tvångslagar används. De lagar vi nu diskuterar gör det möjligt att inskränka människors liv. Det är innebörden av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning. … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Registerkontroll

Ett insändarsvar från Aftonbladet. Jag beklagar att Nathalie Rothschild (28/3) till stor del har missuppfattat Centerpartiets förslag för att skydda barn mot tidigare dömda pedofiler. Centerpartiets har lagt två konkreta förslag. Det första är att barnvaktföretag, som på ett positivt … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Jag tycker inte om S-politik heller…

Ännu en gammal insändare. Är det någon som är förvånad över att socialdemokraten Kent Wallin inte tycker om Centerpartiets politik? Jag kan berätta att jag som centerpartist inte tycker om Socialdemokraternas politik heller. Inte direkt överraskande kanske. Men vad Kent … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Centerpartiet bäst på kvinnor

En månad gammal insändare som jag har glömt att lägga ut. Det är bara att beklaga att Kent Wallin fortsätter att sprida sina felaktigheter om Centerpartiet. Den här gången hänvisar Wallin till en rubrik i tidningen Dagens Samhälle om att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Ingen glädje över att någon har dödats

Jag kan inte vara glad över att någon människa har dödats. Inte ens Usama bin Ladin. Visst kan jag ha förståelse för att det var omöjligt att ta honom levande, men att känna glädje för att någon har dödats är … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 8 Comments