Centerpartiets valanalys

Jag har suttit med i Centerpartiets nationella valanalysgrupp och idag har gruppens ordförande Annie Johansson presenterat vår slutrapport. Kort kan man sammanfatta våra viktigaste förslag enligt följande:

– Ta fram ett nytt idéprogram byggt på frihetliga värderingar som antas vid en extrastämma år 2012.

– Utarbeta en ny kommunikationsstrategi för att stärka Centerpartiets varumärke.

– Bedriva mer aktiv samhällskritik även i frågor där Centerpartiet inte har departementsansvar.

– Se över stadgarna och inför ett presidium med vice ordföranden.

– Ta initiativ till att Alliansen genomför en gemensam utvärdering av samarbetet för att hitta strategiska politiska utvecklingsfrågor framåt.

– Vi förordar ingen valteknisk samverkan på nationell nivå med de tre andra allianspartierna.

– Förstärka de lokala och regionala ledarnas roll genom ledarskapsutveckling och utbildning i kommunikation och politik.

– Behålla de två tydliga profilfrågorna men komplettera det politiska budskapet med varma vardagsnära frågor.

– Arbeta kampanjinriktat under hela mandatperioden och skapa fler politiska mötesplatser runt om i landet för att främja idéutveckling.

– Bli det mest öppna partiet i Sverige genom bland annat ökad transparens och nya nätbaserade medlemskap.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Centerpartiets valanalys

 1. z999 says:

  @Linander:
  “Arbeta kampanjinriktat under hela mandatperioden och skapa fler politiska mötesplatser runt om i landet för att främja idéutveckling. ”

  Du skulle bara veta hur viktig den punkten är.

 2. z999 says:

  “Behålla de två tydliga profilfrågorna men komplettera det politiska budskapet med varma vardagsnära frågor. ”

  Vilka två?

 3. frekar06 says:

  Johan,

  Nu har jag bara hunnit skumläsa den rapport som Centern tagit fram kring valet. Har i princip nästan oavbrutet följt det som sker i Egypten de senaste tre dagarna. Allt talar ju nu för att Mubarak är rökt och måste lämna landet. Militären verkar ha gått över på folkets sida och polisen lär knappast heller hålla emot särskilt länge till, inte minst eftersom militären gått in och försvarat folk när de angripits av polis.

  Mubarak har med andra ord inte längre någon kontroll över statsmakten. Då finns bara ett alternativ kvar, nämligen att försvinna snarast möjligt. Vi får helt enkelt se vad som händer och till vilka länder som detta sprider sig. Ganska klart är i alla fall att vi är på väg mot ett annat Mellanöstern. Men nu tillbaka till rapporten från er. Det framstår som en vettig rapport ni har tagit fram som belyser många viktiga problem.

  Kommunikationen utåt ser jag som det största problemet som ni pekar på. Diskussionen om FRA-lagen och sjukförsäkringen är väl de kanske tydligaste exemplen på detta. Precis som Z999 är inne på så tror jag det är jätteviktigt med fler ställen för att diskutera politik (politiska mötesplatser). Men jag tror också att öppenhet och transparens är viktigt precis som ni redan är inne på i er rapport. Med mer öppenhet och transparens öppnas också nya möjligheter till samarbete och samspel mellan det politiska systemet och medborgarna, vilket Vänsterpartiets projekt där de tillsammans med intresserade medborgare skrev sin motion om datalagringsdirektivet.

  /Frekar06

 4. z999 says:

  Det kanske krävs att det syns något av det offentligt också om det ska ge något utslag i opinionsmätningarna.
  http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-i-medvind–trogt-for-allianspartierna

 5. Absolut. Sedan måste medias fullkomligt orimliga intresse för Sverigedemokraterna avta. Ett parti som har ca var tjugonde väljare och aldrig får genomslag för sin politik får uppmärksamhet som om de vore ett stort parti med inflytande över politiken. Efter debatten om våldsbejakande extremism stod säkert 15-20 journalister och fotografer runt Jimmie Åkesson efter debatten. Vad sa han som var nytt eller intressant? Han sa precis det som kunde förväntas. Ändå var han långt mer intressant än t.ex. justitieministern efter debatten. Jag som är vice ordförande i justitieutskottet och “tvåa” i inflytande i svensk rättspolitik efter justitieministern var totalt ointressant. Det ger en fullständigt skev bild för svenska folket vem som egentligen har inflytande över rättspolitiken. (Ok, jag är bitter…:-)

 6. Malte Lewan says:

  Ta federalismen på allvar, föreslår jag. Den måste man nöta i debatter, föra upp som en demokratisk huvudfråga och förklara om och om igen om det inte bara ska bli en, för många, obegriplig sidofråga (med konstigt ord) för centerpartiet.

 7. Jag håller med dig om frågans betydelse Malte, men de två stora partierna har effektivt dödat hela den konstitutionella diskussionen genom grundlagsutredningen. Är man ensam i en debatt att framföra en fråga eller ett perspektiv så blir det ingen debatt och ingen uppmärksamhet. Sedan är det väl ärligen så att det finns ett alldeles för litet intresse för frågan inom partiledningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.