Daily Archives: 28/1/2011

Centerpartiets valanalys

Jag har suttit med i Centerpartiets nationella valanalysgrupp och idag har gruppens ordförande Annie Johansson presenterat vår slutrapport. Kort kan man sammanfatta våra viktigaste förslag enligt följande: – Ta fram ett nytt idéprogram byggt på frihetliga värderingar som antas vid … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 7 Comments

Signalspaning för Säkerhetspolisen

Idag justerade justitieutskottet yttrandet till försvarsutskottet “Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet”. Ett yttrande från ett utskott till ett annat får sällan någon uppmärksamhet, men idag var det stor skillnad. När vi var klara med sammanträdet, som jag ledde eftersom Morgan … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 9 Comments