Daily Archives: 1/11/2010

Decentralisera Bergsstatens befogenheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lägga ner Bergsstaten. Motivering Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom SGU, Sveriges geologiska undersökning, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Avdrag för friskvård för egenföretagare

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enskilda företagares möjlighet att göra avdrag för friskvård. Motivering De små och medelstora företagen kommer till stor del att stå för framtidens arbetskraftsutbud och … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Skydda skyddade personuppgifter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som har skyddade personuppgifter måste kunna vända sig till domstol utan att riskera få sin identitet röjd. Motivering Över 10 000 personer … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Inget partistöd med tomma stolar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner inte ska behöva betala ut mandatstöd för tomma stolar i kommunfullmäktige. Motivering Efter valet 2006 visade det sig att alla stolar i kommunfullmäktige … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än tio år sedan Skåne enades. Den historiska, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Namnlagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i namnlagen. Motivering Det kan på goda grunder ifrågasättas varför staten ska reglera vilka namn som föräldrar får döpa sina barn till, hur … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment