Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet

Motivering

Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm och danska skatteministern Svend Erik Hovmand. Riksdagen godkände det i juni 2004. Det fanns stora förväntningar på avtalet och till en början var reaktionerna positiva. Allt sedan dess har fler och fler negativa konsekvenser av avtalet upptäckts och nu snart sju år senare behövs det kraftfulla justeringar i avtalet för att rättvisa ska skapas.

Avtalet innebär att skatt betalas i arbetslandet men att skatteutjämning sker till bosättningslandet. Tyvärr visar det sig att de undantag som gjordes i avtalet innebär att en majoritet av arbetspendlarna mellan Sverige och Danmark inte omfattas av skatteutjämningssystemet. Undantag görs nämligen för offentliganställda, pensionärer och de som tjänar under 150 000 danska kronor. Det svenska Skatteverkets uträkning visar att endast en tredjedel av arbetspendlarna över Öresund därför omfattas av skatteutjämningen, vilket i sin tur innebär att Skåne förlorar 1,5 miljarder svenska kronor per år på avtalet. Dessa pengar kommer inte till det interna svenska skatteutjämningssystemet och därför förlorar samtliga svenska kommuner och landsting på det orättvisa skatteavtalet, inte enbart de kommuner där arbetspendlarna bor.

Man kan verkligen ifrågasätta varför t.ex. offentlig anställda inte ska omfattas av skatteutjämningen. Självklart använder offentliganställda kommunal service i bosättningslandet på samma sätt som privatanställda och varför ska då inte motsvarande del av skatten betala den service som ges i hemkommunen?

De flesta skatteexperter på båda sidor sundet anser att skatteavtalet bör omförhandlas och en rimlig lösning bör vara att skatt ska betalas i bosättningslandet liksom i andra gränsregioner. Går detta inte att uppnå bör nuvarande avtal ändras så att skatteutjämningen även omfattar offentligt anställda och pensionärer. Därutöver bör beloppsgränsen tas bort och den skatt som utjämnas bör höjas till en nivå som motsvarar ett snitt av den svenska kommunalskatten, d.v.s. kommunalskatt både till primärkommunen och till landstingskommunen/regionen.

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Omförhandla skatteavtalet med Danmark

 1. frekar06 says:

  Johan. Jag har förstått av det som skrivits här nere i lokal media i Skåne att detta är rätt komplicerat. Jag håller dock med dig om att skatteavtalet med Danmark bör omförhandlas. Detta förslaget låter fullt rimligt!

  /Frekar06

 2. Det är komplicerat och speciellt när danskarna är ointresserade av en omförhandling…

 3. frekar06 says:

  Jovisst är det komplicerat. Det brukar i och för sig skatteavtal vara. Vi har för krångliga skattesystem helt enkelt :). Hasse och Tage presenterade ju på 70 – talet i en revy en förenklad deklaration och den enda rättvisa skatteskalan:

  1) Hur mycket tjänar du?
  2) Hur mycket har du gjort av med?
  3) Skicka in resten!

  Tänk om man kunde formulera hela skattesystemet i tre så enkla frågor. Så mycket enklare allt skulle bli då!

  /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.