Lättläst på myndigheters hemsidor

Förslag till beslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på lättläst svenska på sina hemsidor.

Motivering

Riksdagen har antagit en handlingsplan som säger att Sverige ska vara tillgängligt för alla människor senast år 2010. Förvaltningslagen ställer krav på att informationen till alla medborgarna ska vara begriplig. Trots detta är det enligt Centrum för lättläst endast 36 procent av 235 undersökta myndigheter som har en länk på webbplatsens förstasida som leder till lättläst information.

Enligt Centrum för lättlästs undersökning saknar bland andra Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen, Statens folkhälsoinstitutet och Brottsoffermyndigheten ännu lättläst information på sina webbsidor.

Behovet av nyheter, samhällsinformation och litteratur på lättläst svenska är stort. En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har svårt att ta till sig skriftlig information. Det rör sig till exempel om personer med utländsk bakgrund, om personer med dyslexi eller andra funktionsnedsättningar, men också om ovana och ointresserade läsare. För att en demokrati ska fungera måste nyheter, samhällsinformation och litteratur vara tillgängligt för alla.

Per Lodenius (C)
Johan Linander (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.