Daily Archives: 29/10/2010

Utbildning i danska språket i skånska skolor

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skånska skolor borde undervisa i danska språket. Motivering Integrationen mellan Skåne och Själland går framåt, även om vi skulle önska en snabbare integration … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , , | 9 Comments

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged , | 3 Comments

Slopa den så kallade dansmomsen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt mervärdesskatt på dans. Motivering Verksamheter i samhället är belagda med olika momsnivåer. Ibland kan dessa skillnader verka ologiska. Ett exempel på sådan ologisk momsbeläggning … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Lättläst på myndigheters hemsidor

Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge anvisningar om att statliga myndigheter snarast ska ha information på lättläst svenska på sina hemsidor. Motivering Riksdagen har antagit en handlingsplan … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Tagged | Leave a comment