Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige.

Motivering

För att få ett så rättvist utslag som möjligt i riksdags- och region/landstingsvalen finns det ett system med utjämningsmandat. Detta fördelningssystem saknas i kommunerna.

I medelstora och stora kommuner är det vanligt med en indelning i valkretsar. Effekten blir att mandaten i kommunfullmäktige inte speglar valresultatet och därigenom blir det ett demokratiskt underskott. Det finns många exempel där mandatfördelningen skulle se annorlunda ut om inte valkretsindelningen funnits.

I Stockholm med sex valkretsar i kommunfullmäktigevalet kan resultatet bli att ett parti med 3,5 % av rösterna får ett mandat och ett parti som får lite mer än dubbelt så många röster, 7,4 %, får åtta mandat. Vid det senaste valet ”kostade” Kristdemokraternas mandat 18 705 röster medan Miljöpartiet enbart ”betalade” 4 652 röster per mandat.

Ett parti med färre röster kan till och med få fler mandat än ett parti med fler röster, det gäller bara att få rösterna ”rätt” mellan valkretsarna. Detta är inte acceptabelt i en demokrati. Det finns olika sätt att lösa det på. Ett är att det inte längre ska vara tillåtet med valkretsindelning. Ett annat är att det ska finnas utjämningsmandat i likhet med i landstings- och riksdagsval om man vidhåller kraven på att få behålla valkretsindelningen i kommunen. Det är möjligt att det även finns andra metoder men det viktigaste är att vi kan känna en demokratisk rättvisa, nämligen att varje röst är lika mycket värd oberoende av det samlade röstetalet på de olika partierna.

Johan Linander (C)
Abir Al-Sahlani (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

One Response to Valkretsindelning i kommuner

  1. frekar06 says:

    Bra förslag igen. Det är naturligtvis inte acceptabelt som du skriver att ett parti som får färre röster än ett annat parti ska kunna få fler mandat. Jag visste faktiskt inte att det fungerade så här. Mycket bra att du tog upp det här. /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.