Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

Det har varit en mycket hektisk dag, har blivit intervjuad av de flesta tidningar under dagen. Dessutom har sexualbrottsutredningen kommit med sitt betänkande och de lägger fram flera viktiga förslag om bland annat samtycke som jag har försökt kommentera. Men nu ska jag hålla mig till polismetodutredningens snart två år gamla förslag, tänk att de kunde bli så “nya” nu.

Bakgrunden är att en journalist på P3 Nyheter ringde mig igår. Han hade fått tag i en promemoria från justitiedepartementet (det var INTE jag som läckte, han hade dessutom en gammal version, jag hade en nyare framför mig…) där det stod om hur datalagringsdirektivet kan implementeras och reglerna för polisen att få ut olika lagrade uppgifter kan förändras enligt polismetodutredningens förslag. Det är ett arbetsdokument och förslagen är inte färdigförhandlade. Jag valde ändå att kommentera förslagen eftersom samma förslag varit offentliga i snart två år, det var den 23 januari 2009 som polismetodutredningen la fram sitt betänkande.

Utgångspunkten för polismetodutredningens arbete var att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, och dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet. Det enskilt viktigaste förslaget är att det ska krävas domstolsbeslut för att polisen ska få ut trafikdata. Dagens lagstiftning, Lagen om elektronisk kommunikation, ger polisen rätt att direkt vända sig till operatörerna för att få ut lagrade uppgifter. Detta är inte tillräckligt rättssäkert och måste förändras.

Ett annat förslag i polismetodutredningen är att kravet på fängelse för att polisen ska få ut abonnentuppgifter ska tas bort. Idag är det enbart vid brott som kan förväntas ge fängelse som operatörerna ska lämna ut abonnentuppgifter. Blanda inte ihop abonnentuppgifter, vem som har vilket telefonnummer eller vilken IP-adress vid ett bestämt tillfälle, och trafikdata, dvs vem som kommunicerade med vem osv. För att få ut lagrad trafikdata krävs det långt mycket allvarligare brott. Något som Piratpartiets Anna Troberg uppenbarligen inte förstått.

Förslaget att göra det lättare för polisen att få ut abonnentuppgifter kom egentligen redan i början av 2000-talet i “BRU”, Beredningen för rättsväsendets utveckling. Redan då var det ett problem att polisen inte kunde utreda lättutreda brott som bara skulle ge böter eftersom de inte fick tillgång till vem som haft vilka abonnentuppgifter. Under de senaste tio åren har frågan lyfts vid flera tillfällen och även polismetodutredningen kom fram till att det måste bli möjligt att utreda den typen av brott begångna via nätet som normalt inte ger fängelse, exempelvis ofredande, förtal, förolämpning, sexuellt ofredande och numera även grooming. Att som journalist beskriva polismetodutredningens förslag som ett förslag för att jaga fildelare är i det närmsta oseriöst. Nästan lika oseriöst som att hävda att det skulle vara ett demokratiskt hot mot samhället att polisen får utreda brott.

Visst är det så att vi stiftar generella lagar. Om vi tycker att polisen ska få ut abonnentuppgifter även för brott som normalt inte ger fängelse (det är väldigt många) så gäller det givetvis alla brott, inklusive upphovsrättsbrott. Men att polisen skulle ha obegränsat med resurser för att sätta fast fildelare, som Piratpartiets Mikael Nilsson tycks tro är naivt. Tvärtom koncentrerar polisen och åklagarna sina resurser på större och systematiska upphovsrättsintrång. De kan redan idag leda till fängelse och alltså kan polisen redan idag få ut abonnentuppgifter för de utredningarna.

För ungefär ett år sedan hade jag ett samtal med en mamma som hade polisanmält att hennes son hade blivit smygfotograferad i duschen efter skolgymnastiken och någon hade lagt ut bilden på Internet. Att det är ett sexuellt ofredande är klart, men hon var oerhört besviken när hon fick höra att själva smygfotograferingen var laglig och det sexuella ofredandet på Internet inte gick att utreda eftersom polisen inte kunde få ut de nödvändiga abonnentuppgifterna. Jag kunde inte försvara våra lagar. Den som kränkt pojkens personliga integritet så grovt kunde alltså fortsätta och göra det igen. Ingenting kunde hända. Helt orimligt. Föreställ er en 13-åring som får en smygtagen nakenbild utlagd på nätet. Alla på skolan hade sett bilden. Han ville inte gå till skolan och jag förstår honom. Hade polisen bara kunnat få ut abonnentuppgifterna så hade de kunnat kontakta gärningsmannen och hans föräldrar och mycket talar för att det inte hade varit lika lockande att göra samma sak nästa gång. Vems personliga integritet är mest skyddsvärd i det här fallet, brottsoffret eller gärningsmannen?

Tyvärr har många journalister missuppfattat och blandat ihop datalagringsdirektivet och ändringarna enligt polismetodutredningen. Datalagringsdirektivet måste vi implementera i svensk lagstiftning och Sverige är redan så sena att vi mycket snart riskerar att få böter, men förändringarna enligt polismetodutredningen är frivilliga. Det är en rent nationell lagstiftning och förändringarna hade behövts oavsett om datalagringsdirektivet hade funnits eller ej. Det finns de som stoppar huvudet i sanden och låtsas som att Sverige inte behöver implementera direktivet, men det är fel. Vi måste göra det oavsett vi vill eller ej och avvaktar vi ytterligare så kommer vi att bli dömda till att betala böter till EU. Jag kan inte försvara att vi ska ge mångmiljonbelopp till Brysssel av skattebetalarnas pengar. Men även när vi har implementerat direktivet så kommer jag och Centerpartiet att fortsätta jobba för att få bort det eller i andra hand göra det frivilligt. Just att direktivet bör göras frivilligt fick vi i Centerpartiet, framförallt tack vare vår Europaparlamentariker Lena Eks goda arbete, med oss hela det europeiska liberala partiet, ELDR, på i förra veckan. Det är Europaparlamentets tredje största partigrupp som nu står bakom det kravet.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

59 Responses to Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

 1. frekar06 says:

  Johan. Säkerhetspolisen och Must ska få ta över sådan verksamhet från FRA som inte strider mot grundläggande rättsprinciper. Att signalspana i kabel som det är frågan om numera då etern är relativt tom är inte förenligt med grundläggande rättsstatsprinciper som till exempel skyddet för den enskildes integritet.

  Så Säpo och Must kommer definitivt inte få ägna sig åt signalspaning om FRA läggs ner permanent. Min principiella hållning är att vi inte ska signalspana alls i kabel då det är allt för integritetskränkande. Och om vi absolut måste ha signalspaning i kabel så ska det råda mycket strikta regler kring hur denna får bedrivas och det ska råda stränga regler som garanterar den enskildes rättssäkerhet och integritet.

 2. Anders says:

  “Fundera på hur svenska folket skulle reagera efter att FRA hade vag överskottsinformation som eventuellt kunde tolkas som om ett terrordåd skulle ske i t.ex. Göteborg. De skrämmer upp polisen så till den milda grad att polisen går ut med en varning för bomber i centrala Göteborg och stormar fyra oskyldigas hem och fängslar dessa. Utöver detta så förhörs de om deras politiska och religiösa tillhörighet något som strider mot svensk grundlag. Om det sen kommer fram i efterhand att de var oskyldiga och FRA inte hade tolkat informationen rätt, hur skulle det se ut? Är det fortfarande OK att låta ett sådant organ masssövervaka samtliga medborgare? Hur många oskyldiga ska få sina hem stormade innan det är dags att stänga ner FRA?”

 3. Hans Löfving says:

  Det känns jättespännande att du påstår dig vara motståndare till teledatalagringen. Jag som trodde att alla i alliansen alltid var överens om allting. “Ingen får säga emot den store ledaren Reinfeldt” som det heter.. Eller nej förlåt, “Regeringsduglighet” är ju kodordet som ni använder i media för att slippa ta ansvar och låta en enda man förstöra Sverige.

  Du är inte trovärdig när du påstår sådant. Det är en patetisk charad för att försöka lura dom riktigt riktigt RIKTIGT korkade svenskarna som attraheras av ordet “frihet” (det är bara dom dummaste av dom dummaste som inte insett att Lars Ohly är mer frihetlig än dig) att ni fortfarande har någon sorts principer kvar.

  Men det är spännande att du påstår dig vara det. Vågar vi hoppas på att det skall leda till handling?

 4. Jakob, är det bättre att vi är i händerna på andra länders underrättelsetjänster än att vi har en egen underrättelseförmåga? Dessutom tror jag knappast att vi skulle få hjälp från andra länder om vi inte själva också kan hjälpa till.

  Anders, tror inte att du har kunskap om varken FRA har gett information om “Göteborgsterrorismen” eller om vad som egentligen låg bakom polisens agerande. Skulle vara mer försiktig med att dra så långtgående slutsatser.

  Hans, om du inte tror mig så kan du väl gå tillbaka till gamla riksdagsprotokoll och se hur jag har röstat. Du kan också gå in på ELDR:s hemsida och se att vi har drivit frivillighet för medlemsländerna att genomföra datalagringsdirektivet, något som nu alla Europas liberala partier står bakom.

  Sedan är det en realitet att Sverige i nuläget måste implementera direktivet, tyvärr.

 5. Jakob says:

  Jag har inte förespråkat något regelrätt förbud för FRA att delge angelägen information till Säpo (däremot bör den öppna polisen vara helt utestängd). Men det förutsätter också förändringar i FRA:s regelverk, bl.a. avseende utvecklingsverksamheten.

  Det får inte heller handla om spaning som liknar polisens egen avlyssning med hårt fokus på individer. Den typen av punktmarkeringar ska inte signalspaningen syssla med, eftersom man då är farligt nära polisens operativa verksamhet med allt vad det innebär.

  Däremot kan det finnas skäl att upprätthålla den symmetriska spaningen, dvs den som riktas mot andra stater. I den insamlade informationen från sådan spaning borde man kunna utvinna strategiska underrättelser även beträffande asymnmetriska hot som terrorism. För det är väl just detta FRA ska leverera, strategiska underrättelser? Det operativa är Säpos bord.

  Ni har chansen att åstadkomma alla möjliga typer av skärpningar i den här riktningen vid kontrollstationen nästa år.

  När nu snart den polisiära signalspaningen kommer att diskuteras igen, så är det viktigt att rätt information ges. Det ligger i polisens intresse att framställa det som att de skulle vara helt avskurna från FRA-underrättelser. Eftersom vi nu slagit fast att FRA alltjämt får delge polisen uppgifter, så kan man starkt ifrågasätta en sådan beskrivning. Och känner jag polisen rätt har man nog även sett till att inrikta verksamheten indirekt via andra kanaler.

  Det är med andra ord inte särskilt bråttom, även om polisen kommer att hävda motsatsen. Ta all tid ni behöver för att tänka över frågan noga.

 6. frekar06 says:

  Det jag vänder mig mest mot i fallet med terrorismen eller vad det nu var för något är att man har ägnat sig åt att frågat ut svenska medborgare om deras politiska och religiösa åsikter. Det är förbjudet i Svensk Grundlag och vad jag vet finns det inget undantag som gör att polisen har rätt att fråga ut svenska medborgare om deras politiska och religiösa åsikter. Så här står det i Regeringsformen 2 kap. 2 §:

  “2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).”

  Att en av de misstänkta när han begärde advokat fick besked om att han 1) inte har rätt till advokat och 2) att han inte var misstänkt för brott är högst anmärkningsvärda uppgifter. Hämtar man verkligen ett vittne i det här landet med poliser beväpnade till tänderna? Och om denne är misstänkt för brott ska han omedelbart ha advokat. Att man sedan inte ens får reda på vad man är misstänkt för är bedrövligt. Man ska ha rätt att veta vad man är misstänkt för så att man kan försvara sig. Det finns heller inget som helst stöd i lagen för att använda så grovt våld som polisen gjort.

  Jag tycker att polisen och säkerhetspolisen omgående ska lägga korten på bordet. Om man skrämmer upp medborgare i Göteborg och genomför sådana här våldsamma ingripanden så är det rimligt att bevisen nu kommer upp på bordet omedelbart. Ett litet förtydligande, uppgifterna om att det är ett vittne kommer från kvällens Debatt som SVT tagit fram. /Frekar06.

 7. frekar06 says:

  Expressen har nu skrivit en artikel om det här med vittnet. Den finns här:
  http://gt.expressen.se/nyheter/1.2198718/gripen-terrormisstankt-var-bara-ett-vittne

 8. Anders says:

  Det jag skrev var helt hypotetisk precis som ditt påstående om vad svenska folket skulle tycka ifall FRA lät bli att rapportera information som skulle förhindra en terroristattack.

 9. Anders says:

  Nåja, helt hypotetiskt var det ju ändå inte. Nu vet vi att åtminstone en person som fick sitt hem stormat i gryningen av tungt utrustad polis med dragna vapen var en helt vanlig fyrabarnspappa, kunde likväl ha varit du eller jag. Hur mycket FRA/Säpo är inblandat får vi väl aldrig veta, allt sådant är säkert hemligstämplat.
  Men lite spill får man ju räkna med när vi ska skydda Sverige mot alla illvilliga muslimer som vill spränga bomber här. Tur att vi då har så fin terrorlagstiftning att ta till, nej ursäkta, terroristlagstiftning ska det ju vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.