Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan.

Motivering

Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket är viktigt, men inte direkt något världsspråk som man kan göra sig förstådd på utanför Norden. Kunskap i engelska språket är däremot en öppning för kommunikation över största delen av världen och en stor fördel på den globala arbetsmarknaden.

Forskning visar att hjärnan utvecklas mest under hela livet mellan 3 och 6 års ålder, d.v.s. i förskoleåldern. Barnen lär sig oerhört mycket under denna tid och det är också då som en automatiseringsprocess påbörjas enklast. Automatiseringsprocessen innebär att funktionerna som lärs in inte stannar i storhjärnbarken och minnescentra i storhjärnan utan vandrar vidare till lillhjärnan och där etableras de automatiska processerna som är så viktiga i språkanvändningen.

Undervisning i engelska redan i förskolan skulle alltså ge svenska barn en fördel senare i livet. De får bättre möjligheter att få ”känslan för språket” och inlärning under resten av skoltiden kan bli enklare samtidigt som den kan fördjupas.

Det handlar inte om textläsning, regelinlärning eller läxor, utan om ett lekfullt lärande med sånger och ramsor, räkna på engelska och enklare ord i samband med lekar. En i stort sett muntlig metodik som i många sammanhang har visat sig framgångsrik och som passar synnerligen väl i förskolan.

För många barn är det engelska språket redan en realitet även om de inte har engelska som språk i hemmet. Många barnprogram är pedagogiskt upplagda med ord och korta meningar på engelska, i program som i övrigt är på svenska. Den kunskapstörst som små barn har kan användas bättre och ett sätt är att börja med engelska redan i förskolan.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

3 Responses to Börja med engelska redan i förskolan

 1. frekar06 says:

  Detta borde absolut ingått i de förändringar i Skollagen som regeringen gjort i och med den stora skolreformen. Hoppas detta förslag går igenom. Engelskan är viktig och jag tror det är viktigt att börja i ung ålder för att undvika problem i framtiden. Utmärkt förslag med andra ord! Frekar06!

 2. Frekar, jag är imponerad över hur du kan vara skitarg på mig i ena inlägget och positiv i nästa.

 3. frekar06 says:

  Johan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte bara är kritisk. Det blir väldigt lätt så att man fastnar i att bara kritisera och tycka att allting är dåligt bara för att det kommer från ett parti som man inte själv röstar på eller stöder på annat sätt.

  Det är väldigt viktigt att det som är positivt och bra också får uppmärksamhet och får det beröm ett bra och positivt förslag är förtjänt av. Det finns frågor där jag är väldigt kritisk och till och med arg över den förda politiken (till exempel kring friheten på Internet, mänskliga rättigheter, personlig integritet och upphovsrätt).

  Men samtidigt har jag verkligen inga problem med att tycka att regeringen och Centern för den delen som enskilt parti i många frågor för en fullt rimlig och ansvarsfull politik. Det var därför alliansen och Centern fick min röst 2006. Det är just politiken i frågor som rör Internets frihet, mänskliga rättigheter, personlig integritet och upphovsrätt och patent som hindrar mig från att rösta borgerligt och på Centern som jag står närmast i många andra frågor. Men dessa frågor om bland annat mänskliga rättigheter är så viktiga för mig att jag inte med den politik som förs på området kan rösta på er.

  Som du vet så tycker jag till exempel att regeringen har hanterat den ekonomiska krisen på ett utmärkt sätt. Ni tog ju till exempel ansvar och visade ett stabilt ledarskap när Lehman Brothers kollapsade och stora delar av världsekonomin befann sig i vad som närmast får beskrivas som fritt fall. Och sedan följdes detta upp med bra och snabba beslut under krisens gång. Även den svåra frågan om SAAB Automobile löste ni på ett bra sätt. Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.