Daily Archives: 27/10/2010

Ska polisen kunna utreda brott på nätet som inte ger fängelse?

Det har varit en mycket hektisk dag, har blivit intervjuad av de flesta tidningar under dagen. Dessutom har sexualbrottsutredningen kommit med sitt betänkande och de lägger fram flera viktiga förslag om bland annat samtycke som jag har försökt kommentera. Men … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 59 Comments

Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige. Motivering För att få ett så rättvist utslag som möjligt i riksdags- och region/landstingsvalen finns det ett system … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 1 Comment

Låt kommunfullmäktige få återkalla uppdrag

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunfullmäktige måste kunna återkalla de uppdrag som kommunfullmäktige tillsatt. Motivering Enligt kommunallagen 4 kap § 7-10a så finns det sju situationer när kommunfullmäktige … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 3 Comments