Hjärtstartare räddar liv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig.

Motivering

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus och mer än 95 % av dessa avlider. För varje minut som går minskar chansen att överleva med ca tio procent och i de allra flesta fall tar det mer än tio minuter innan ambulans når fram.

Innan ambulans anländer är det viktigt att få igång personens hjärtrytm igen. Det kan ske med en hjärtstartare som är så pass enkel att nästan alla kan använda den utan förutbildning. Med en hjärtstartare i närheten ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent. Redan idag finns hjärtstartaren i många räddningsfordon och det finns även i en del av polisens radiobilar. Det skulle rädda liv om det fanns hjärtstartare i alla polisens radiobilar eftersom polisen ofta kommer fram före ambulansen.

Det finns även hjärtstartare i en del köpcentrum, arenor, flygplatser och andra allmänna lokaler. Inte minst Civilförsvarsförbundet gör ett hedervärt arbete för att hitta finansiärer och placera ut hjärtstartare på lämpliga platser.

Detta frivilliga arbete är bra, men det är ändå dags att göra hjärtstartare obligatoriskt i lokaler där många människor befinner sig. Det kan gälla exempelvis stora köpcentrum, idrottsarenor, simhallar, flygplatser, järnvägsstationer och på stora passagerarfartyg. Kostnaden för en hjärtstartare är väldigt liten i förhållande till alla andra säkerhetskrav som ställs på den typen av lokaler.

Johan Linander (C)
Per-Ingvar Johnsson (C)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.