Tillsätt utredning för att få fler organdonatorer

Den 1 oktober i år väntade 750 personer på att få ett eller flera organ transplanterade. Antalet personer som väntar på att få ett nytt organ via donation bara ökar, samtidigt minskar antalet personer som är villiga att donera sina organ. Detta är ett problem som Centerpartiets Johan Linander uppmärksammat och skrivit en motion om. Han menar att regeringen borde tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka hur vi i Sverige ska gå till väga för att fler ska ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död.

– Bristen på donatorer och organ är något mycket allvarlig. Visst kommer många av dem som väntar på ett nytt hjärta eller lever att få det livsnödvändiga nya organet, men många kommer också att avlida i väntan på rätt donator, säger Johan Linander.

– Jag vill att vi tar detta på allvar och utreder hur vi kan öka antalet nya donatorer. Det är hög tid att vi tar tag i frågan och ser till att den negativa trenden vänds uppåt igen, avslutar Linander.

Hela motionen:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur antalet donationer av organ och vävnader ska kunna öka.

Motivering

Det är enkelt att ge sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död. Det går att anmäla sig direkt till donationsregistret via Internet, man kan fylla i ett donationskort som finns att hämta på apotek och vårdcentraler, samt man kan informera sina närstående om sin tillåtelse till donation.

Socialstyrelsen, via Donationsrådet, gjorde i november 2008 en opinionsundersökning som visar att åtta av tio svenskar är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Trots detta så är det alldeles för få som lämnar sin tillåtelse till donation via donationsregistret eller på annat sätt. Det är ungefär 1,5 miljoner svenskar som är registrerade i donationsregistret, men det hade kunnat vara många fler.

Antalet organdonatorer och antalet transplanterade organ ökade år för år fram till och med 2008, men därefter har den positiva utvecklingen stannat upp eller rent av vänt nedåt. T.ex. vara antalet avlidna organdonatorer 2009 nere på 2005 års nivå och 2010 ser inte bättre ut. Däremot ökar antalet personer som väntar på organ. 1 oktober i år väntade 750 personer på att få ett nytt organ och några av dem väntade på att få flera organ transplanterade. Många kommer att kunna få det livsnödvändiga nya organet, men vi vet också att flera kommer att avlida i väntan på rätt donator.

Motsvarande problem med brist på donatorer och organ finns givetvis även i andra länder, men det finns också många länder som är betydligt bättre än Sverige. Olika länder har olika metoder för att få fler personer att tillkännage sin vilja att donera efter sin död. Det finns länder som har en omvänd metod, de som inte meddelar att de inte vill donera anses vilja göra det. Detta är inte en metod som jag i första hand vill använda, utan det borde finnas andra europeiska exempel som vi i Sverige kan ta efter för att kunna öka antalet donatorer.

Regeringen bör därför låta utreda hur vi i Sverige ska gå till väga för att få fler människor att tillkännage sin tillåtelse till donation av organ och vävnader efter sin död.

This entry was posted in Pressmeddelanden, Riksdagsmotioner and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.