Bra ungdomsmanifest

Idag har Annie Johansson presenterat Centerpartiets ungdomsmanifest. En lång rad bra och viktiga förslag som är värda stor uppmärksamhet.

Några exempel:
– Införa lärlingsprovanställning som ger ungdomar och arbetsgivare möjlighet att ingå frivilliga ungdomsavtal med lägre anställningstrygghet, för att arbetsgivarnas vilja att anställa unga och oerfarna ska öka. Lärlingsprovanställningarna ska omfatta personer upp till 23 år och pågå under 18 månader.
– Ung Företagsamhet (UF) ska kunna finnas i alla skolor för alla elever. Därför vill vi fortsätta öka bidragen till Ung Företagsamhet.
– Förenkla reglerna för studentbostäder. Enklare regler, exempelvis för modulbostäder, skulle öppna för billigare och snabbare byggtekniker som kan mildra den akuta bostadsbristen.
– Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, som används när man blir sjuk eller ska vara föräldraledig, grundas på vad personen tjänat under det senaste året. Det skulle göra det tryggare för många unga som idag diskvalificeras från att använda sin SGI eftersom det bara räknas om man har arbetat sex månader i sträck och inte har något arbetsuppehåll på över tre månader.

Totalt innehåller manifestet hela 45 förslag.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Bra ungdomsmanifest

 1. frekar06 says:

  “förbättra integriteten för människor bland annat genom att inrätta en integritetsombudsman, införa en integritetsskyddsbalk och grundlagsskydda rätten till integritet.
  • motverka censurering av information på Internet.
  • stärka det yttrandefrihetsrättsliga skyddet för svenska bloggar och sociala medier.
  • att det även fortsatt ska vara möjligt att vara anonym på Internet genom krypterings och anonymiseringstjänster.”

  Så här står det i Centerpartiets ungdomsmanifest. Vem tror ni i Centern att ni kan lura med detta? Det räcker med att titta på vad ni gjort de senaste fyra åren för att inse att detta inte är trovärdigt. Vi har en svensk borgerlig EU-kommissionär i Bryssel som driver på för censur på EU-nivå. Att krypterings- och anonymiseringstjänster alls behövs beror på att ni har infört FRA-lagen och Ipred.

  Efter valet kommer mer sådant i form av Datalagringsdirektivet, Ipred 2 och senare även ACTA-avtalet. Justitieministern vill helst att det ska bli enklare att kameraövervaka oss. Ni har infört slumpvisa drogtester av elever och drogtester av barn utan föräldrars medgivande. Maud har dessutom förklarat för några veckor sedan att striden om den personliga integriteten är över. Vad har hänt sedan dess? EU förbereder för övrigt ett av de största övervakningsprojekten i modern tid, nämligen Indect där allt vi gör på Internet bland annat ska övervakas. Det ska snart dessutom bli hemligt då EU inte vill att detta ska debatteras. Centern måste bli konkreta. Vad tänker ni egentligen göra i integritetsfrågorna nästa mandatperiod?

  http://www.indect-project.eu/
  /Frekar06

 2. Vi i Centerpartiet står för det vi skriver och lurar ingen alls. Tyvärr håller inte alla med oss i integritetsfrågorna, så vill man ha en alliansregering med fokus på skyddet av den personliga integriteten så ska man rösta på Centerpartiet.

  Hade du läst SvD-artikeln som du hänvisar till så hade du sett att det var en osannolikt dålig rubriksättning.

 3. frekar06 says:

  Jag tittar på vad ni har gjort den senaste perioden och då får jag det inte att gå ihop med era formuleringar. Så Maud förklarade inte att striden om den personliga integriteten var över?

 4. Maud sa att vi inte kommer att lägga förslag om förändrad signalspaning förrän den nya lagen är utvärderad, detta gav sedan rubriken som du fastnat för.

  Vi har ingen datalagringslagstiftning, vi har en signalspaningslag som är långt mycket bättre än ursprungsförslaget, vi har ingen lag som godkänner avstängning från Internet osv. Tack för det Centerpartiet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.