Olaga förföljelse och fotboja vid överträdelse

Idag har jag haft presskonferens med justitieminister Beatrice Ask, folkpartiets Johan Pehrson och kristdemokraternas Inger Davidson om en lagrådsremiss om olaga förföljelse och elektronisk övervakning vid överträdelse av utvidgat kontaktförbud. Jag motionerade om fotboja som kombination till besöksförbud redan under mitt första år i riksdagen (2002) och vi i Centerpartiet har drivit frågan hårt, så det är verkligen på tiden att vi får fram ett förslag.

Vi får också ett nytt brott, olaga förföljelse som är det svenska begreppet för stalking, som har vissa likheter med fridskränkningsbrotten. Flera brott med lågt straffvärde som tillsammans innebär ett betydligt allvarligare brott.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Olaga förföljelse och fotboja vid överträdelse

 1. Anja says:

  är den 1-a april..
  Det är ett skämt och ett dåligt sådant!
  Stalkaren måste veta vart hon/han inte får vistas…Alltså så hjälper det inte för offret att flytta. Stalkaren kan få förbud att besöka arbetsplatsen. OFFRET KAN INTE BYTA ARBETSPLATS FÖR ATT FÅ LUGN OCH RO..
  Vem hjälper detta???
  Jo, stalkaren får vistas vart som helst. Offret är bara “säker” i hemmet och på arbetsplatsen!!

 2. frekar06 says:

  Off topic: Helsingborgs IF och Malmö FF står nu på samma poäng inför striden om det allsvenska guldet på Swedbank Stadion i Malmö inför fullsatta läktare nästa vecka. Ska den skånska guldstriden avgöras nästa vecka?

  /Frekar06

 3. Anja, du har nog missuppfattat vad vi menar. Elektronisk övervakning enligt det förslag vi lägger kan påtvingas den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud. Den som får ett besöksförbud måste veta var, inom vilket geografiskt område, förbudet gäller och detsamma kommer att gälla det föreslagna särskilt utvidgade kontaktförbudet.

  Förslaget kommer att hjälpa en del hotade kvinnor att slippa fly och gömma sig, men inte alla och det har vi inte heller påstått.

  Frekar, det var verkligen off topic…

 4. frekar06 says:

  Johan. Problemet med det här förslaget är att definiera det geografiska område som besöksförbudet ska gälla inom.
  Hur stort ska detta geografiska område vara? Ska det vara precis runt omkring offrets bostad? Om offret bor i centrum av en stad, ska den som har besöksförbud då inte få vistas någonstans i centrum då? Och vem ska egentligen definiera vad som är en rimlig avgränsning av det geografiska området? Det blev något flummigt, men förhoppningsvis förstår ni vart jag vill komma. Jag säger inte att vi inte ska göra verkning av förslaget (även om jag generellt är kritisk till övervakning), men det här är ett förslag som jag efter att ha läst remissen till lagrådet, kommer få kritik därifrån. Konsekvenserna är inte tillräckligt utredda.

 5. frekar, den lagstiftningen finns redan. Vi ändrar begreppet besöksförbud till kontaktförbud, men vi ändrar inte lagstiftningen i övrigt på det området. Praxis finns redan.

 6. frekar06 says:

  OK! Men förslaget är fortfarande problematiskt. Låt mig ta en konkret situation. Den som har besöksförbud idag kan till exempel åka med bussar eller dylikt så länge denne inte kommer innanför den geografiska zon som besöksförbudet gäller i. Detta fungerar relativt hyfsat idag trots allt. Men om man ändrar begreppet besöksförbud till kontaktförbud så hamnar vi i en helt annan situation. Om en person med kontaktförbud exempelvis hamnar i kontakt med “offret” på en buss så kan han i princip ha ansetts överträtt kontaktförbudet trots att han ansträngt sig för att försöka hålla sig borta från “offret”. Det är naturligtvis inte rimligt. Jag håller för övrigt fast vid att jag tror att lagrådet kommer rikta kritik mot förslaget. /Frekar06

 7. Detta förändras inte heller med den nya lagen. Dagens besöksförbud ersätts bara av ett nytt begrepp, kontaktförbud, inte med nytt innehåll. Dessutom krävs det uppsåt och det har knappast personen i ditt exempel.

 8. Boman says:

  Lever med skydd, pga förföljelse och hot.
  Har fått lämna precis allt, flytta barnen från vänner, skola mm, byta arbete, arbetsort, klippa med alla vänner och bekanta pga risken för dem. Till och med min familj har tvingats flytta. Livet med skydd är besvärligt men fungerar om man tänker sig för, noga.

  Ur min synpunkt vore det bättre att “låsa in” förövaren inom ett område som den inte får lämna och låta offret leva fritt. Kan det vara något ni kan ta hänsyn till?

 9. Hej, Boman, beklagar verkligen din situation. När någon dömts för brottet så är det givetvis inlåsning på litet område (fängelse) eller större område (elektronisk övervakning) som gäller. Men det vi nu lagt förslag om är besöksförbud (kontaktförbud) som alltså inte är ett straff för begångna brott, utan en säkerhetsåtgärd för att hindra fortsatt brottslighet mot en person.

Leave a Reply

Your email address will not be published.