Daily Archives: 10/9/2010

Olaga förföljelse och fotboja vid överträdelse

Idag har jag haft presskonferens med justitieminister Beatrice Ask, folkpartiets Johan Pehrson och kristdemokraternas Inger Davidson om en lagrådsremiss om olaga förföljelse och elektronisk övervakning vid överträdelse av utvidgat kontaktförbud. Jag motionerade om fotboja som kombination till besöksförbud redan under … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | 9 Comments