Wetterstrands miljöbluff

I gårdagens Agenda så debatterade Maud och Maria Wetterstrand miljöpolitik. Bra att miljöfrågorna får något utrymme i den här valrörelsen.

I debatten hoppade Wetterstrand på Maud och alliansregeringen för att vi har för låga miljömål. Maud svarade med att de rödgröna sätter upp mål som de sedan inte föreslår åtgärder för att nå, med andra ord, lurar väljarna.

Efteråt blev det en het diskussion utanför studion och Maud berättade bland annat för Expressen att Centerpartiet har låtit räkna på hur långt de rödgröna kommer mot sitt miljömål med de förslag som de har lagt fram. De rödgröna säger att de vill sänka koldioxidutsläppen med ytterligare nio miljoner ton fram till 2020, men de har bara lagt fram förslag som minskar utsläppen med 0,8 miljoner ton. Det är en sak att ha mål, men man måste faktiskt också visa hur man ska nå sina mål. Annars är det inte trovärdigt!

This entry was posted in General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Wetterstrands miljöbluff

  1. frekar06 says:

    Bra oppositionen. Ni har precis demolerat ert förtroende i klimatfrågan totalt. /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.