Bra att Fp i Skurup driver vårt förslag vidare

Jag har flera gånger om motionerat i riksdagen om att skollagstiftningen bör öppnas upp för mer lokala och regionala anpassningar, inte minst för att behovet av att utbilda i grannländernas språk skiljer sig så mycket åt. Ur mitt skånska perspektiv är det givetvis framförallt för att det skulle vara bra för unga i Skåne att kunna bättre danska för att bli attraktivare på den danska arbetsmarknaden.

Nu har Folkpartiet i Skurup tagit upp vårt förslag och driver att de ska ha danskundervisning på högstadiet där. Alldeles utmärkt.

This entry was posted in General and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Bra att Fp i Skurup driver vårt förslag vidare

  1. frekar06 says:

    Jag tycker det är jättebra om man inför danska i skånska skolor. Själv hade jag önskat att man gick längre dock. Jag tycker att skolorna på gymnasienivå ska vara skyldiga att erbjuda danska, norska och finska som moderna språk. /Frekar06

  2. frekar06 says:

    Vill förtydliga att jag menar att danska, norska och finska bör ges som moderna språk på alla skolor i hela landet.

  3. Men är det relevant att vi i Skåne ska lära oss finska? Jag tycker inte det, bättre att lägga tiden på danska. I Tornedalen är det såklart tvärtom och dessa olika förhållanden i vårt avlånga land gör att skollagstiftningen behöver vara mer flexibla.

  4. frekar06 says:

    Det var inte riktigt det jag var ute efter. Det jag egentligen var ute efter var att danska, finska och norska skall vara valbara för elever som läser moderna språk på gymnasiet. Då skulle eleverna på gymnasiet kunna välja om de vill läsa Tyska, Spanska, Italienska, Franska, Danska, Norska eller Finska inom ramen för de moderna språken. Jag kan bara gå till mig själv och konstatera att om jag hade fått välja att läsa något av de nordiska språken i moderna språk på gymnasiet så hade jag varit väsentligt mycket mer motiverad än jag nu var när jag läste tyska som kändes närmast meningslöst. /Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.