Daily Archives: 17/8/2010

Bodströms solodans

I veckor och månader har vi väntat på de rödgrönas rättspolitiska överenskommelse. Idag trodde jag att det var dags, men icke. Det blev istället en solodans av Bodström. På sju sidor presenterar han en rad gamla kända S-förslag och en … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , | 8 Comments

Svar på fråga till de nordiska regeringen om Norden som kärnvapenfri zon

Nu har jag fått svar från Danmarks, Finlands, Islands och Norges regering om hur de ser på Norden som en kärnvapenfri zon. Som vanligt får man inget direkt svar på frågan, men man kan väl ändå säga att det var … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Leave a comment

Gör Norden till en kärnvapenfri zon

Som ledamot i Nordiska rådet har jag möjligheten att ställa skriftliga frågor direkt till de nordiska ländernas regeringar. Skriftlig fråga till Danmarks, Finlands, Islands och Norges regeringar Gör Norden till en kärnvapenfri zon Idén är inte ny, redan i slutet … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Svar ang. kärnvapenfri zon

Svar på fråga 2009/10:857 av Johan Linander (c) Norden som en kärnvapenfri zon Johan Linander har frågat försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Arbetet inom regeringen är så fördelat att … Continue reading

Posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen | Tagged , , | Leave a comment