Centerkvinnornas hedersutmärkelse

I helgen som gick, under Centerpartiets valkonvent i Stockholm, så fick jag mottaga Centerkvinnornas hedersutmärkelse. Jag är otroligt stolt över att få denna uppskattning för mitt arbete för jämställdhet i allmänhet och mot mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Det politiska arbetet går ut på att dag efter dag försöka åstadkomma förändring och förbättring och egentligen förväntar man aldrig sig att få någon uppskattning av det här slaget. Därför är det extra glädjande och överraskande när det kommer.

Motiveringen:

“Johan Linander utnämns till Centerkvinnornas HedersLeijon – ett hederspris till personer inom Centerrörelsen som gjort och gör betydande insatser för att uppnå ett mer jämställt samhälle – ett pris efter Centerkvinnornas grundare Märta Leijon.”

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Centerkvinnornas hedersutmärkelse

 1. z999 says:

  Grattis! Alltid kul med respons på det man engagerar sig i.
  Som du kanske vet så har våldtäkterna i Sverige ökat rejält, statistiskt sett så ligger vi tvåa i världen numera.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7581764.ab

  Ämnet har blivit skuld och skambelagt och diskuteras inte speciellt mycket eftersom invandrare är överrepresenterade när det gäller just den här typen av brott. I länken jag la så nämner inte aftonbladet den ökande invandringen som orsak överhuvudtaget vilket ger mig samma känsla som på mitt förrförra jobb när kvinnomisshandel diskuterades (några var tysta med sina åsikter medans de mest talföra försvarade kvinnomisshandel).

 2. Visst är det alldeles fruktansvärt många våldtäkter i Sverige, men om man läser artikeln så upptäcker man också att verkligheten inte är lika enkel som statistiken. I svensk lagstiftning rubriceras betydligt mer som våldtäkt än i många andra länder, så att Sverige skulle vara det land i världen där det faktiskt är näst störst risk att utsättas för våldtäkt tror jag inte det minsta på.

  Det finns forskning som visar att invandrare (där ingår även svenska medborgare med invandrarbakgrund) är överrepresenterade, men precis som vi debatterat tidigare så är den överrepresentationen marginell i förhållande till mäns överrepresentation i förhållande till kvinnor och ungas överrepresentation i förhållande till äldre. Märkligt nog vill bara Sverigedemokraterna fokusera på den överrepresentation som är minst.

 3. z999 says:

  @Linander:
  Naturligtvis är statistiken lite missvisande eftersom en del länder i Afrika inte ens har ett ord för våldtäkt. Men siffrorna ser ju inte helt bra ut ändå.

  “Märkligt nog vill bara Sverigedemokraterna fokusera på den överrepresentation som är minst.”

  Men även om den är mindre än de fall du nämner så är det långt ifrån uppenbart varför. Det är det däremot i de fall du nämner. Vad sverigedemokraterna reagerar på är de tillrättalagda förklaringarna som presenteras ibland som ofta saknar någon bakomliggande forskning. Sverigedemokraterna bedriver just nu forskning i ämnet (man har begärt ut alla rättegångsprotokoll från förra året) men vad den än visar så kommer den inte att vara ett stöd för sverigedemokraternas invandringspolitik i någon större utsträckning, däremot deras politik när det gäller rättsväsendet.

  Men det beror som sagt på vad deras utredning visar. Om det skulle vara så att antalet överfallsvåldtäkter där förövare och offer inte känner varandra skulle väga över rejält till invandrarnas nackdel samt att antalet är stort så kommer det förståss att främja deras invandringspolitik. Men det skulle gå emot all information från media i så fall.

 4. Ingen kan vara nöjd med det stora antal våldtäkter som sker i Sverige, men är det en lösning att peka ut grupper av människor? Begår grupper brott? Ska alla i en grupp straffas för att någon begår brott? Där finns det stora problemet med SD:s politik. De påstår att vi andra inte vill se invandrarnas skuld, men sanningen är att vi inte anser att invandrarna som grupp har någon skuld. Det är individer som är skyldiga inte grupper av människor.

  SD bedriver ingen forskning, de försöker hitta argument för att skuldbelägga mängder av människor som är helt oskyldiga.

 5. Uffe says:

  Grattis till priset.

  Jag kan inte påstå att jag gillar SDs granskande av domar. Inte för verksamheten i sig, utan för att de är ett politiskt parti som jag inte litar på: jag ser en risk att de kommer att vinkla undersökningen så att de får det resultat som behagar dem mest. Om samma undersökning gjordes av en oberoende forskare skulle jag inte ha något alls emot det.

  Och det hela påminner mig om en fånig idé till eget “forskningsprojekt” jag har: att undersöka domarna som rör våld i/omkring krogar, och dela upp domarna i fyra grupper.

  De fyra grupperna skulle bestå av de olika kombinationerna som uppstår av två faktorer:
  * vem är åtalad (gäst eller personal)?
  * fungerade krogens bevakningskameror vid tillfället (ja eller nej)?

  Min förutfattade bild av resultatet är att om det är en kund (eller åtminstone inte personal på krogen) som är åtalad så kommer krogens övervakningskameror att fungera, men om det är någon i personalen som är åtalad kommer kamerorna att ha varit “sönder” eller så kommer videobandet från den aktuella tidpunkten att ha förkommit.

  Om någon känner till någon liknande forskning får ni gärna berätta för mig.

 6. z999 says:

  @Linander:
  “Ingen kan vara nöjd med det stora antal våldtäkter som sker i Sverige, men är det en lösning att peka ut grupper av människor? Begår grupper brott? Ska alla i en grupp straffas för att någon begår brott?”

  Jag anser inte att det där är ett godtagbart sätt att resonera. Stramare regler när det gällde sjukskrivningar var väl inte för att straffa hela gruppen sjukskrivna? Det var väl följden av hur det såg ut med de regler vi hade tidigare. Det borde vara samma med invandringspolitiken, alltså att man väger för och nackdelar mot varandra så folk kan ta ställning.

  “Där finns det stora problemet med SD:s politik. De påstår att vi andra inte vill se invandrarnas skuld,”

  Det är ju lätt att gömma sig bakom invandrarna och säga att invandringspolitiken är deras fel. Jag upplever det inte som att det är invandrarna som bestämmer den och därmed har de ingen skuld i hur det ser ut. Enskilda invandrare har naturligtvis det.

  ” men sanningen är att vi inte anser att invandrarna som grupp har någon skuld. Det är individer som är skyldiga inte grupper av människor.”

  Angående skuld. Det är nuvarande regering som har skulden till följderna av invandringen, inte invandrarna som grupp.

 7. z999 says:

  För att förenkla det hela. Är nuvarande regler för invandringen acceptabla? Är fördelarna med invandringen så stora att de motiverar nuvarande regler? Är invandrares överepresentation när det gäller våldtäkter inte tillräcklig för att se över reglerna?

  Om man såg över reglerna så skulle det drabba folk utanför Sverige. Har dessa personer någon rätt egentligen att kräva att få flytta till Sverige? Själv skulle jag aldrig kunna tänka mig att jag skulle ha någon rätt att ställa krav på något annat land att få flytta dit. Speciellt inte som anhöriginvandrare-
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-personer-nekas-anhoriginvandring-1.1150054

 8. Don Joan says:

  Grattis! Kan tro att ryggen blev rak när utmärkelsen tillkännagavs. Ett fint pris som förhoppningsvis stärker dig i det fortsatta dagliga arbetet, uppskattning behöver vi alla men den kommer inte oförtjänt.

 9. Arvid Falk says:

  Johan Linander: “Märkligt nog vill bara Sverigedemokraterna fokusera på den överrepresentation som är minst.”

  Fokus ligger på den överrepresentation som du och ditt parti är politiskt ansvariga för. Du och ditt parti anser uppenbarligen, att er politik får kosta tiotusentals våldtagna kvinnor.

  PS Jag har inte någon relation till sverigedemokraterna.

 10. z999 says:

  @Linander:
  “Begår grupper brott? Ska alla i en grupp straffas för att någon begår brott?”

  Nej. Men ibland måste man se problemet i grupp för att förstå sammanhangen. Eller så kan blunda för att se allt i en grupp och låtsas att man inte förstår sammanhangen. Hells Angels förra ledare (Tomas Möller) resonerade på samma sätt som de som vill bagatellisera invandrares överrepresentation när det gäller våldtäkter. Han poängterade att vissa medlemmar hade begått brott men att hela Hells Angels inte skulle dömas i grupp.

  Detta var alltså hans svar i en intervju med Robert Aschberg när Aschberg påpekade att HA som mcklubb hade osedvanligt många kriminella medlemmar. Det var självklart att ingen ville döma oskyldiga Hells Angels medlemmar för brott de inte begått men för att komma åt problemet eller överhuvudtaget se probelemet så måste man peka ut gruppen.

  “Där finns det stora problemet med SD:s politik. De påstår att vi andra inte vill se invandrarnas skuld, men sanningen är att vi inte anser att invandrarna som grupp har någon skuld.”

  Ni vill inte se att det finns problem med att det invandrar män hit med en helt annan kvinnosyn. Eller vad ska man kalla det när det ses som tolerans att tolerera religioner och kulturer med ett synsätt på kvinnan som inte har existerat i Sverige på århundraden om ens då. Islam står för könssegregerade miljöer som man vet att skapar en så kallad “grabbig” miljö bland män och som i sin tur skapar en mycket negativ kvinnosyn. När muslimer kräver separata baddagar i kommunala badhus med mera så ses det i bästa fall som en enskild sämre händelse, inte som ett tecken på att vi numera börjar få “svenskar” som anser att kvinnor och män ska leva åtskilda. Jag har aldrig sett några kommentarer ens om könssegregationen inom islam från någon riksdagspolitiker. När slöjor och burqa diskuteras så diskuteras aldrig synsättet som döljs under och vad de egentligen symboliserar.

  När det gäller hedersmord på kvinnor så finns det uppfattningar som i högsta grad måste tolkas som att många i riksdagen inte vill se problemen som SD talar om. Bland dem återfinner vi uppsalapolitikern Mats Jonsson (C) som i ett radioinslag förklarar varför han är negativ till förslaget.

  Jonsson menar att risken kan vara att statyn uppfattas som ett “monument mot dem” – det vill säga Uppsalas kurder. Han förklarar vidare att det är svenskar som tar Fadime som “gisslan” för att “manifestera den svenska kulturens överlägsenhet”.

  Jag anser att den svenska kulturen är överlägsen och är medveten om att det finns miljarder andra människor som anser att deras kultur är den bästa. Tyvärr så är den svenska kulturen på tillbakagång därför att självgoda människor har perverterat ordet tolerant.

 11. Grattis till priset Johan.

  Om jag fick rösta skulle en person som inte orkar se sambandet mellan vissa (notera vissa) invandrargrupper och våld mot kvinnor som trovärdig överhuvudtaget.

  Ni sällar Er till samma gäng som ignorerade vissa gruppers utbredda våld mot kvinnor (hedersvåld), då sades det nämligen att det är män som kränker inte vissa grupper.

  Ge oss din syn på hedersvåld, var förekommer det oftast? Mkt nyfiken på ditt svar!

  Eran förnekelse offrar kvinnor, men grattis än en gång till utmärkelsen. Uppenbarligen räcker ditt engagemang för att få pris inom Centerpartiet.

  Lite elakt sagt så skulle man kunna tro att det var målet i sig.

 12. z999, att ändra reglerna för sjukskrivning är överhuvudtaget inte jämförbart med att säga att människor som flyr från sina hem inte ska vara välkomna i Sverige för att det tidigare har kommit hit några rötägg.

  Jag anser att det är en fördel för Sverige att människor vill komma hit. Men oavsett om man tycker att flyktingmottagandet är till fördel eller inte för Sverige som land, så är det ändå bara en liten anledning till att Sverige ska ta emot flyktingar. Den riktigt stora anledningen är självklart att vi som har haft fördelen att födas och leva i ett rikt land har ett gemensamt ansvar att hjälpa människor som har det sämre. Sverige tar ett stort solidariskt ansvar medan andra länder inte är lika ansvarsfulla, därför skulle vi behöva ett gemensamt EU-regelverks om skulle ställa krav även på andra EU-länders mottagande.

  Arvid Falk, tror du verkligen på vad du själv skriver? “Tiotusentals våldtagna kvinnor”. Så många våldtäkter anmäls inte på ett år. Jag har besökt sexualbrottsavdelningar på anstalter på två ställen i Sverige och jag kan berätta en sak: Där sitter en hel del Svensson, Persson och Andersson som inte har den minsta invandrarbakgrund.

  När du jämför med Hells Angels så måste jag fråga om du tycker att alla medlemmar i HA ska sättas i fängelse eller bestraffas på annat sätt för att de är medlem i organisationen? Det borde ju vara den logiska slutsatsen.

  Visst kommer det invandrare till Sverige som har en förlegad kvinnosyn (liksom det finns många svenska män som också har det), men betyder det att de män som flyr sina länder och har en bra kvinnosyn ska stoppas vid gränsen för att de har fel hudfärg, fel religion eller kommer från fel land?

  Jag kan också berätta att det finns badhus som har tider för enbart kvinnor. Inte för att det efterfrågats av muslimer, utan för att alldeles helsvenska kvinnor tycker att det är trevligare att gå och bada när det inte finns män där.

  Hedersvåld är förkastligt på alla sätt och de som begår sådana handlingar ska dömas enligt samma lagar som alla andra. Men är slutsatsen att inte heller de hotade kvinnorna ska få komma till Sverige? Det måste ju vara slutsatsen av att stoppa invandringen. Så ert intresse för de hotade kvinnorna är uppenbarligen inte större än att de inte ska bli misshandlade i Sverige.

 13. frekar06 says:

  Grattis till utmärkelsen. Delar den uppfattning du ger uttryck för i din senaste kommentar Johan. /Frekar06

 14. z999 says:

  @Linander:
  “z999, att ändra reglerna för sjukskrivning är överhuvudtaget inte jämförbart med att säga att människor som flyr från sina hem inte ska vara välkomna i Sverige för att det tidigare har kommit hit några rötägg.”

  Nä, det är inte jämförbart, men borde vara det. När det gällde sjukskrivningarna så resonerade man som att felet var själva systemet och inte folket som anpassade sig efter reglerna. På samma sätt borde man resonera om invandringen, reglerna har fört oss till det läge vi är idag och är det någor fel får man se över reglerna. Fast enligt en enig riksdag så är ju inte felen så stora att det behövs några regeländringar.

  Det mindre antalet sjukskrivna har lett till att det blivit lättare att sätta in insatser som leder till tillfrisknande och jobb. De hårdare reglerna har också gett enskilda tragiska effekter, men det måste ju vägas ihop tillsammans och i en rättsstat kan man inte ha en lag per person.

  “Jag anser att det är en fördel för Sverige att människor vill komma hit.”

  Det anser inte jag. Jag tycker att det låter som när en rik person har många “vänner”. Om det var så att det behövdes arbetskraft och Sverige var känt för det utomlands (som Australien en gång i tiden) så hade det möjligen kunna diskuterats som en fördel.

  “Men oavsett om man tycker att flyktingmottagandet är till fördel eller inte för Sverige som land, så är det ändå bara en liten anledning till att Sverige ska ta emot flyktingar. Den riktigt stora anledningen är självklart att vi som har haft fördelen att födas och leva i ett rikt land har ett gemensamt ansvar att hjälpa människor som har det sämre.”

  Det är inte bara rikedomen som är fördelen. Saudi Arabien lär också vara ett rikt land men skulle vara omöjligt för mig att se som ett bra land att leva i.

  Sen, enligt migrationsverket så är det bara c:a 10% av invandrarna som söker asyl varav hälften (5%) anses ha vad man rakt av kan kalla för flyktingskäl. Siffrorna är baserade på att jag tror att alla asylsökande talar sanning.

  Det finns alltså ett väldigt stort utrymme om man vill strama åt invandringspolitiken.
  Den borgerliga alliansen (du vet vilka det är) försökte i februari att i all tysthet minska anhöriginvandringen och trodde mycket på de nya reglerna. Tyvärr så fungerade det inte så bra;
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-personer-nekas-anhoriginvandring-1.1150054

  “Sverige tar ett stort solidariskt ansvar medan andra länder inte är lika ansvarsfulla, därför skulle vi behöva ett gemensamt EU-regelverks om skulle ställa krav även på andra EU-länders mottagande.”

  Felet är väl att även dom har svårt att se att det fyller någon human funktion. Hela Europa är redan hårt drabbat av invandringen och det är väl orsaken till att det är svårt att få dom att bli mer mottagande.

  “När du jämför med Hells Angels så måste jag fråga om du tycker att alla medlemmar i HA ska sättas i fängelse eller bestraffas på annat sätt för att de är medlem i organisationen? Det borde ju vara den logiska slutsatsen.”

  Nej, det tycker jag inte. Och jag tycker inte heller att det är ett straff att inte få bo i Sverige. Och när det gäller HA och rättsväsendet så skulle jag inte ta en diskussion med dig, du är alldeles för insatt för att det skulle ge någonting.

  “Visst kommer det invandrare till Sverige som har en förlegad kvinnosyn (liksom det finns många svenska män som också har det), men betyder det att de män som flyr sina länder och har en bra kvinnosyn ska stoppas vid gränsen för att de har fel hudfärg, fel religion eller kommer från fel land?”

  Nej. Bara att man ändrar reglerna efter västerländskt synsätt på lagar så att antalet som kan uppfylla kriterierna blir mindre. Andra länder i Europa har valt att göra sina länder oattraktiva med ett hårdare mottagande, men det tror jag är fel väg.

  Sen, vad är det för dumheter med hudfärg och religion? Däremot att de kommer från fel land, ja, jag anser att svenskarna har rätt till Sverige så som det beskrivs i FN enligt internationell rätt.

  “Jag kan också berätta att det finns badhus som har tider för enbart kvinnor. Inte för att det efterfrågats av muslimer, utan för att alldeles helsvenska kvinnor tycker att det är trevligare att gå och bada när det inte finns män där.”

  Du tycker inte att det är någon skillnad då menar du? Om man gör det för att man anser att kvinnor och män ska leva åtskilda och att kvinnor enbart ska ha kontakt med den man de eventuellt gifter sig med så är det en viss skillnad anser jag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.