Minns ni torskstriden?

I början av den här mandatperioden var det en hård politisk strid om torsken i Östersjön. Den tidigare regeringen hade inte lyckats få fram någon nödvändig EU-begränsning av torskfisket och när Eskil Erlandsson äntligen lyckades få till en överenskommelse så klagade oppositionen på att den var alldeles för dålig för att rädda torsken.

Hur har det då gått? Torskbeståndet i Östersjön har växt så mycket att nu föreslås ökat fiske igen…

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Minns ni torskstriden?

  1. frekar06 says:

    Johan,

    Jag har sett det också att torskbeståndet i Östersjön har ökat kraftigt. Däremot så menar jag att kvoterna fortfarande är för höga. Även om torskbeståndet nu har ökat kraftigt så känner jag mig inte lugn över situationen i Östersjön som fortfarande är väldigt allvarlig när det gäller torsken.

    Frekar06

Leave a Reply

Your email address will not be published.