Intressant österrikiskt förslag

Jag vet inte så mycket om vad österrikarna har tänkt sig, men spontant tycker jag att det är ett välkommet förslag. Många av er som läser min blogg är väl pålästa på området och brukar ha synpunkter. Jag lyssnar gärna innan jag skaffar mig en bestämd åsikt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Intressant österrikiskt förslag

 1. Leif Nixon says:

  Det är inte helt oproblematiskt att göra det olagligt att lyssna på okrypterade radioutsändningar. Det är inte ovanligt att folk medvetet sätter upp okrypterade basstationer för att vem som helst ska få använda dem, till exempel.

  Vem som helst kan ju fotografera ens tomt. Tycker man inte om det får man sätta upp ett plank. Man skulle ju kunna resonera likadant kring trådlösa nät; vill man inte ha sin radiotrafik avlyssnad så får man se till att kryptera den.

  Jag har faktiskt ingen riktigt bestämd åsikt, mer än att det här är komplexare än det kanske verkar vid första anblicken.

 2. Nan says:

  Alldeles klar har en sådan lagstiftning komplikationer med lagen om elektronisk kommunikation. Vad jag antar att Google gjort är helt enkelt att i princip spelat in det som fanns i etern på WiFi-kanalerna i mer eller mindre rå form, och om det är okrypterat då också enkelt kunna läsa av data om de velat, men jag gissar att syftet var antagligen bara att läsa av nätverksnamnen, alternativt nätverksaktivitet, för se om man ev skulle kunna infoga detta på något intelligent sätt i kartinformationen (via efterbehandling). Att de inte lämnat ut data till myndigheterna känns som helt korrekt, eftersom det dels ökar integritetsproblemen, del sannolikt är olagligt om samma lagstiftning gäller i Sverige som i Österrike.

  Jag tror ev lagstiftning måste titta på syftet med insamlingen, eftersom det kan finnas snarlika legitima tillämpningar som annars kan drabbas. T.ex. fungerar radiomottagningen i moderna GPS:er på ett snarlikt sätt men med en helt annan tidsskala, man spelar in en kort stunds radiosignaler (millisekunder), och efterbehandlar sedan (sekunder) för att hitta informationen djupt nere i bruset, hittar man inget försöker man igen med en liten tidsförskjutning/tidlucka. (Detta, att veta när de olika tidluckorna kommer är orsaken till skillnaden i starttid mellan varm- och kallstart i en modern GPS.)

  Nästa fråga, skulle det lösa ett problem att kriminalisera insamlingen? Troligen inte, möjligen i framtiden. Men jag tror att tystnadsplikten i lagen om elektronisk kommunikation, 6 kap 23 § redan täcker problemet, eftersom du inte får föra vidare radiotransmission till 3:e person som är avsedd för dig. Vilket i detta fall bör reglera vad du får göra med hårddiskarna. Och Google är nog snubblande nära, eller över, den gränsen (beror på hur man tolkar “föra det vidare”), och medveten om detta. Jag tror f.n. att Österrikarna har överreagerat lite.

 3. Tack Leif och Nan, det här är ett exempel på vilken nytta jag som förtroendevald har av bloggen. Det är inte bara hårda diskussioner utan även hjälp för mig innan jag tar ställning i olika frågor.

 4. Leif Nixon says:

  Så lite så. Du vet var min mailbox bor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.