Varför ska pensionerade läkare få skriva ut mediciner?

Detta är en fråga som jag tog upp för ett antal år sedan och som åter är aktuell. Jag har aldrig förstått varför pensionerade läkare ska få skriva ut mediciner. När jag lyfte frågan någon gång i början av förra mandatperioden, när jag var ny riksdagen, fick jag arga mejl av läkare för att jag ifrågasatte deras yrkesetik.

Det handlar inte om yrkesetik (och varför skulle alla läkare vara felfria, det är inte första gången det händer) utan om varför den som inte jobbar aktivt som läkare ändå ska få skriva ut mediciner. Kunskap är inget som sitter i för all evighet och det kommer hela tiden nya mediciner, hur ska en läkare som gick i pension för 15 år sedan veta vilka läkemedel som ska skrivas ut?

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Varför ska pensionerade läkare få skriva ut mediciner?

 1. Uffe says:

  På ett mer generellt plan: varför skall en läkarlegitimation gälla livet ut? Med mindre än att personen i fråga får legitimationen indragen för grova fel behöver man inte på något vis förnya legitimationen sedan man fått den.

  Men den som arbetar som revisor måste förnya legitimationen med viss regelbundenhet (rätta mig gärna om jag har fel).

  Och det “körkort” för skylift som jag tagit nyligen gäller i bara fem år, sedan måste jag gå om utbildningen om jag vill ha kvar behörigheten. Hur mycket mer hinner inte ändras inom läkarvetenskapen på ett helt liv än inom skyliftteknik på fem år?

 2. frekar06 says:

  Johan,

  Nej. Det förstår inte jag heller och här bör man väl kanske se över situationen.

  Sen vill jag passa på att tipsa om ett av de mest dumdristiga förslagen hittills från den Röd-Gröna röran. En rödgrön regering ska kräva att USA lämnar alla sina militärbaser runt om i världen. Experter varnar för att det både kan leda till kapprustning och instabilitet. Vad håller de Röd-Gröna på med? Är det Lars Ohly som styr utrikespolitiken hos de Röd-Gröna?

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/retratt-av-usa-rodgront-krav_4764037.svd

 3. Pon says:

  Kan inte annat än att hålla med. Kan inte tänka mig något hållbart argument för att läkare ska föräras med någon slags livslång utskriftsrätt, eller för den delen med en läkarleg. som inte behöver förnyas. Detta borde definitivt lyftas upp igen, debatteras och förhoppningsvis förändras. Bra Linander! Vädra nu frågan igen i riksdagen, ämnets aktualitet i massmedia borde gynna debattklimatet.

 4. Jerker says:

  Mmm. Men söker du lösningen på rätt ställe?

  Är det bättre att man drar in förskrivningsrätten för pensionerade läkare eller att man ser till att apoteksbolagen håller bättre koll?

  Idag är det nämligen så att ingen utanför apoteket överhuvudtaget kan kolla hur mycket en viss läkare skriver ut eller hur mycket en viss patient har fått. Nej, inte ens läkarna själva vet det. Det är sekretessbelagt även för dem vad en viss patient fått av andra läkare och i andra landsting.

  Det borde inte vara så svårt att få apoteken att reagera då samma patient fått motsvarande en tiolitershink full med narkotika utskrivet.

 5. z999 says:

  Jag tycker att alliansen ska ompröva en sak, det här förslaget från folkpartiet-
  http://www.dn.se/nyheter/valet2010/fp-krav-pa-statlig-a-kassa-1.1111850

  Facket vill ju ha rätten att bedriva åsiktskontroll av medlemmarna och bör därför inte ha med akassa att göra överhuvudtaget.

 6. Jerker, jag vet inte vilket ansvar apoteken har för att ifrågasätta läkares medicinförskrivning. Men när det gäller felaktigt utskrivna mediciner men i normala mängder så kan inte farmaceuten överpröva läkarens bedömning.

  z999, åter igen, håll dig till saken.

 7. frekar06 says:

  Johan, jag tror det vore bra om man kunde få till en bättre kommunikation mellan farmaceuten och läkaren. Det känns som om det skulle behövas och jag tror att man den vägen kan stoppa en del onödig medicinering. /Frekar06

 8. Nan says:

  Problemet som Jerker syftar på är väl att farmaceuten ser (kan se) den totala utskrivna mängden men inte har kunskapen att bedöma det, medan läker kan bedöma det men inte ser den totala mängden. En hyfsat enkel lösning är väl att läkare, i samband med utskrivning av medicin, får ta del av patientens totala utskrivna mängd istället för att bara lita på patientens utsaga. Vilken kan vara fel utan att patienten ens är medveten om det.

  Eftersom jag har en pensionerad läkare i släkten så kan jag se en viss nytta med att låta även pensionerade läkare skriva ut medicin… Dessutom, han slutade bara gradvis efter pensionsåldern, fortsatte med en del forskning. Läkekonst och människors välbefinnande är (och har alltid varit) hans livsintresse, och vara läkare är en del av hans identitet och det skulle säkert såra honom om han inte hade möjlighet att hjälpa gamla patienter han stötte ihop med på gatan, och han håller sig ajour med sina kollegor och utvecklingen även efter pensionen. (Gissa vilka ämnen som kommer upp när han stöter på folk…)

  Jag skulle säga att problemet är lite som med körkort, det bör primärt dras in när omdömet sviktar, inte av ålderskäl. Vilket i tidningsexemplet borde skett långt tidigare, varningsklockorna ringde ju redan 2004. (Det finns ju även betydligt yngre läkare som skrivit ut stora doser tveksamma preparat på tveksamma grunder och klarat sig.)

  Återigen från mig, löser indragning av legitimation på ålder ett verkligt problem? Om inte bör man enligt min mening inte lagstifta om det, risken är att man får oväntade negativa effekter, som att man inte kan utnyttja pensionerade läkare vid nödsituationer.

 9. För några år sedan diskuterades ett “medicinpass” där all utskriven medicin lagrades under viss tid. Om jag minns rätt var tanken att enbart patienten skulle ha tillgång till helheten, men att läkare/farmaceut vid behov skulle kunna kräva att få se helheten på “passet” för att kunna göra riktiga bedömningar. Då föll det på integriteten. Man kan söka sig till olika läkare av olika anledningar och det är inte säkert att man som patient vill att den vanliga läkaren ska få veta vilken psykofarmaka man fått utskriven av en psykiatriker.

  Det finns starka argument för båda sidor. För ett antal år sedan gjorde Region Skåne en undersökning av väntande patienter på en akutmottagning. En farmaceut frågade patienterna om vilka mediciner de tog och redan i väntrummet kunde farmaceuten konstatera att många som kommit för att söka akut hjälp hade sina åkommer pga att de mediciner som de tog motverkade varandra eller på andra sätt gjorde att de blev sjuka. Så nog behövs samordning.

  Nan, om det hade varit självklart att den pensionerade läkaren inte kan hjälpa de f.d. patienterna så hade det inte heller varit något problem att hänvisa dem till närmsta vårdcentral.

Leave a Reply

Your email address will not be published.