Historiska satsningar på polisen med alliansen

Jag har suttit i Sveriges Riksdags justitieutskott i snart åtta år och i Rikspolisstyrelsens styrelse i snart fyra år. När jag läste socialdemokraterna Ronny Olander och Christer Adelsbos beskrivning av svensk polis i Skånskan den 24 april så kunde jag absolut inte känna igen mig. Deras debattartikel ligger så långt från verkligheten att jag inte kan låta bli att besvara den.

Olander/Adelsbo hävdar att polisen tillhör de stora förlorarna i Alliansregeringens politik. Vad kan vara mer felaktigt än detta? Under mandatperioden har vi i Centerpartiet och våra allianskollegor gjort de största resursförstärkningarna till svensk polis någonsin. Vi har ökat antalet utbildade poliser så att vi nu har fler poliser i Sverige än någonsin, 2006 fanns det ca 17 000 poliser och nu under 2010 kommer vi att passera 20 000.

Vi har samtidigt sett till att polisen har blivit mer synlig och tillgänglig genom att fler poliser arbetar i yttre tjänst och nya polisstationer och poliskontor har öppnat i många kommuner och stadsdelar. Snart har vi polisstationer i alla skånska kommuner. Detta ska jämföras med förra mandatperioden när socialdemokraterna centraliserade polisen så att polisstation efter polisstation lades ner. Både polisen och svenska folket är alltså vinnare med alliansens politik. Den nationella trygghetsundersökningen visar också att svenska folket känner sig tryggare.

Vidare påstår Olander/Adelsbo att vi har fått färre civilanställda inom polisen. Detta är inte sant. Det är fler civilanställda nu 2010 än det var 2006 när den socialdemokratiska regeringen styrde.

När det gäller polisutbildningen så tycker socialdemokraterna att vi går för sakta fram. Detta trots att Rikspolisstyrelsen redan har fått i uppdrag att se över hur en ny utbildning kan genomföras och vad det kostar. När vi häromdagen i riksdagen röstade om en ny lärarutbildning så reserverade sig socialdemokraterna för att vi gick för fort fram, de ville förskjuta införandet ett helt år. Det är tydligen inte lätt att vara konsekvent.

Vidare säger de socialdemokratiska företrädarna att de vill ha en nationell polisresurs på 200 personer mot grov organiserad brottslighet. Har de missat att det sedan hösten 2009 finns särskilda insatsgrupper mot den grova organiserade brottsligheten? Där ingår inte bara polisen, utan även Säpo, Tullverket, EBM, Skatteverket och ytterligare fem myndigheter. De 200 poliser (just det, tvåhundra) som ingår i de särskilda insatsgrupperna mot grov organiserad brottslighet är uppdelade på sju regioner plus Rikskriminalpolisen. Det som socialdemokraterna säger sig vilja göra har alliansen alltså redan genomfört, dock med den skillnaden att vi placerat de specialiserade poliserna i Skåne och i ytterligare sex regioner medan Socialdemokraterna vill ha alla 200 i Stockholm.

Till slut säger Olander/Adelsbo även att alla skolor ska ha en kontaktpolis. Detta är, med några undantag, redan genomfört. Deras kollega Thomas Bodström gjorde däremot ett politiskt utspel om att alla elever från sex års ålder ska ha en egen kontaktpolis. Detta motsätter vi oss. Jag föredrar om sexåringarna pratar med sina föräldrar eller någon vuxen på skolan istället för att ringa till polisen.

This entry was posted in Insändare and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.