Arbetsmarknadspolitik i ett europeiskt perspektiv

“Måste löna sig att arbeta.” Man skulle kunna tro att det var någon minister från den svenska alliansregeringen som håller tal, men jag sitter och lyssnar på Norges arbetsminister Hanne Bjurström som kommer från Arbeiderpartiet (dvs socialdemokrat). Trevligt att den rödgröna (norska Senterpartiet ingår) norska regeringen har samma inställning som vi i den svenska alliansregeringen.

Under Nordiska rådets möte i Oslo har vi i presidiet ett seminarium tillsammans med Baltiska rådet och Beneluxparlamentet om samarbete mellan grannländer vad gäller arbetsmarknadspolitik. Det är under detta seminarium som Norges arbetsminister Hanne Bjurström håller ett anförande under rubriken: “If Europe wants to improve its competitiveness, it needs to have a flexible labour market that takes good care of workers also from other countries”.

Nu är det frågor till den norska ministern och jag måste säga att hon har väldigt få svar, på det mesta svarar hon att hon inte vet eller inte är insatt i ämnet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Arbetsmarknadspolitik i ett europeiskt perspektiv

  1. z999 says:

    Sen måste det finnas jobb också förståss?

  2. I Norge är det inget problem, de behöver och kommer att behöva ännu mer arbetskraftsinvandring framöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published.