Ännu en KU-anmälan från socialdemokraterna

Socialdemokraterna fortsätter att använda KU som sin politiska lekstuga, den här gången ska deras gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg KU-anmäla statsministern för att han har uttalat sig kritiskt mot den tillfälliga riksdagsmajoritetens beslut om folkmordet 1915.

Mona Sahlin tycker att det är anmärkningsvärt att Reinfeldt har beklagat ett beslut som riksdagen har fattat. Men vad säger då en person som är lite kunnigare än Mona Sahlin på Sveriges konstitution:

“Statsvetaren Tommy Möller ser inga konstitutionella problem med Reinfeldts agerande.

– Det är ett tillkännagivande som riksdagen har gjort, och det är ingenting som binder regeringen, som företräder Sverige i utrikespolitiken. Att de agerar på det här sättet är inte okomplicerat, men det är inte konstitutionellt konstigt, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Möller menar också att KU inte ska användas till liknande utredningar.

– KU ska granska om grundlagen följs, och jag kan inte riktigt se att det finns grund att misstro det i det här fallet. ”

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Ännu en KU-anmälan från socialdemokraterna

 1. Ola says:

  Väljer inte folket representanter till riksdagen?
  Och all makt ska utgå från folket..
  Så vad jag kan förstå så ska regeringen följa dom beslut som riksdagen fattar..
  Varför ska vi annars ha val? För regeringen väljer vi ju inte folk till eller hur.

  Så om nu inte Reinfeldts anser att det var folkmord så måste han ju antingen följa vad riksdagen har beslutat eller avgå.

 2. Ola, det är skillnad just när det gäller utrikespolitiken. Läs vad Tommy Möller säger. Lägg till att det som riksdagen fattade beslut om är ett tillkännagivande till regeringen, nästa steg är att regeringen ska hantera detta tillkännagivande. Under Persson-regeringarnas tid så kunde det ta flera år innan regeringen återkom efter ett tillkännagivande. Då var det vanligare med tillkännagivande eftersom det var en minoritetsregering och vissa frågor inte ingick i S/V/Mp-överenskommelsen.

 3. Ola says:

  Fakta om antalet KU-anmälningar:
  2005/06 (sista året för S-regeringen) gjordes 32 KU-anmälningar av M/FP/KD/C
  2009/10 (sista året för M-regeringen) har det gjorts 22 KU-anmälningar av S/V/MP

  Totalt gjordes det 39 KU-anmälningar 2005/06. Sett över de senaste 15 åren är det näst mest. Riksdagsåret innan gjordes totalt 42 KU-anmälningar.

  Var och en får fundera över om granskningsinstrumentet KU-anmälan är missbrukat och i så fall av vilka.

 4. Ola, länka gärna så att vi kan se varifrån du fått dina uppgifter.

  Om du nu har så bra statistik kan du väl också delge oss hur många KU-anmälningar som har föranlett “prickning” från KU.

  Men visst förekom det okynnesanmälningar redan under förra mandatperioden. Jag retade mig då också, men då var jag lite tystare…:-)

 5. Ola says:

  Johan..

  Men du måste se på datumet när dom inkom. Och räkna.

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=5596

 6. Ola says:

  Hur man blir prickat beror nog mera på vem som har majoritet än på om man gjort något fel..

  Tyvärr har KU blivit mera som det var ståuppkomiker som satt där..

 7. Sex på en vecka från Socialdemorkaterna! Det är utan tvekan planerat och det är tragiskt att Socialdemokraterna väljer att använda KU-anmälningar på det här sättet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.