Folkmord eller inte – socialdemokraternas inkonsekvens

Just nu debatteras utrikesutskottets betänkande UU9 Mellanöstern och Nordafrika i riksdagens kammare. En debatt som inte hade fått någon större uppmärksamhet om det inte hade varit för en oppositionsreservation om att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 i det osmanska riket.

Inför beslutet, som vi ska fatta senare i eftermiddag, så har vi riksdagsledamöter fått mängder av mejl. Både från de som vill ha ett folkmordsbeslut och de som inte vill ha det. Det har också skrivits många debattartiklar i frågan och bara på Newsmill finns det 12 artiklar om detta.

Vänsterpartiets vice ordförande Alice Åström skriver bl.a. att Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokarterna skulle ha fått vika ner oss för Carl Bildt och att vi därmed inte längre skulle erkänna att det begicks ett folkmord 1915. Det stämmer att centerpartister, folkpartister och kristdemokrater har engagerat sig i frågan och arbetat för ett erkännande av folkmordet 1915. Men ändå drar hon så felaktiga slutsatser.

Med den information som jag har tagit del av så hävdar jag att det med största sannolikhet begicks ett sådant övergrepp på armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker 1915 att det ska kallas för folkmord. Betyder det att jag tycker att riksdagen ska fatta beslut om att det begicks ett folkmord 1915? Inte alls.

Det är inte riksdagens roll att fatta beslut om när och hur brott har begåtts och vem som har skuld till dessa. Sverige har av tradition och under bred partipolitisk enighet ansett att man inte genom riksdagsbeslut ska fastställa vad som är att betrakta som folkmord utan låta den frågan avgöras genom en folkrättslig process i internationell domstol.

En lundastudent vid namn John Nyzell har en bra artikel om detta, också på Newsmill.

I det betänkande som nu debatteras kan man också notera att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ytterligare en reservation om erkännande av folkmord. De vill att riksdagen ska slå fast att det begicks ett folkmord på kurder i Irak 1988. Detta ställer dock inte Socialdemokraterna upp på. Betyder det att de inte tycker att det begicks ett folkmord på kurder 1988 i Irak? De kan inte gärna motivera sitt ställningstagande med att de inte tycker att riksdagen ska fatta beslut om folkmord!

Här har vi just det stora problemet med att riksdagen skulle börja fatta beslut om när det begicks folkmord runt om i världen. Då blir varje ställningstagande ett ställningstagande om huruvida det begicks ett folkmord eller inte och om riksdagen inte har fattat beslut om folkmord på en viss plats vid ett visst tillfälle så blir slutsatsen att riksdagen inte tycker att det begicks något folkmord. Det är mycket beklagligt att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte förstår detta. Detsamma tycks även gälla för kristdemokraten Annelie Enochson.

Varken idag eller vid något annat tillfälle kommer jag att rösta i riksdagen om huruvida det har begåtts något folkmord eller inte. Jag röstar för att riksdagen inte ska fatta beslut i den här typen av frågor, det är folkrättsliga processer som ska skötas av internationella domstolar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Folkmord eller inte – socialdemokraternas inkonsekvens

 1. z999 says:

  Enda gången som riskdagen behöver lägga sig i är väl om det finns människor att bestraffa (krigsförbrytare och så vidare). Jag anser att riksdagens främsta uppgift ska fortsätta att vara att stifta lagar men inte att lagstifta om historiska händelser och vad som är sant eller inte.

 2. frekar06 says:

  Jag håller med dig Johan. Man bör nog hålla sig utanför den här typen av omröstningar om man kan. Det är precis som du skriver inte riksdagens uppgift att avgöra vad som är folkmord eller inte, precis som det inte är riksdagens sak att döma i brottsmål.

 3. Pingback: Claeskrantz.se » Politisk humanism eller realism i utrikespolitiken

 4. z999 says:

  Så sossarna är emot att beteckna gasningen av kurderna som folkmord? Ilmar Reepalu, socialdemokraternas expert på judefrågan, förringade mordet på kurderna 1988 men jag tolkade det som att han i alla fall såg det som en avskyvärd händelse.

 5. Ola says:

  Det var helt rätt av riksdagen att röst för ett erkännande som bygger på forskningsunderlag. Inget konstigt med det.

  Sen om man läser de två särskilda yttranden som fanns i betänkandet så framgår det klart och tydligt att moderaterna tvingade de andra allianspartier att avstå från ett erkännande. Så här skrev fp tillsammans med kd: “Det kan noteras att Folkpartiet liberalerna på sitt landsmöte 2005 antog ett beslut med innebörden att Sverige och Europeiska unionen ska utöva påtryckningar på Turkiet att erkänna folkmordet på kristna 1915. Likaledes kan noteras att Kristdemokraterna tidigare uttalat sig i samma riktning och har en pågående politisk process för ett erkännande av folkmordet 1915”. Och så tillägger man att “Men eftersom vi har en överenskommelse under mandatperioden inom utskottets majoritet att riksdagen inte ska avgöra frågor om folkmord står vi bakom den överenskommelsen. Mot bakgrund av de ovan redovisade ställningstagandena, i våra respektive partier, kan bedömningen av eventuella framtida motioner med likartad innebörd om riksdagens roll och ställningstagande komma att bli en annan.”

  Det här går inte tolka på något annat sätt än att fp och kd ville erkänna men fick inte det på grund av en tredje part i överenskommelsen (läs moderater).

 6. Pingback: Kurders situation världen över måste upp på den politiska agendan « Caroline Szyber

Leave a Reply

Your email address will not be published.